Päivi Räsänen: “Het was een voorrecht”

Paivi-Rasanen-1-2260515414
Leestijd: 4 minuten

Dertien uur ondervraging op het hoofdbureau van politie. Op het matje geroepen voor christelijke opvattingen die ze haar hele volwassen leven al had bepleit. Een surrealistische situatie! We hebben het echter niet over Noord-Korea, maar over Finland. Niet over een of andere obscure sekteleider, maar de minister van Binnenlandse Zaken die vroeger hoofd van de politie was.

In een interview voor Bijbels Beraad MV blikt dr. Benno Zuiddam met dokter Päivi Maria Räsänen uit Finland terug op vier jaar ‘liberale’ vervolging.

Päivi Räsänen (opgeleid als arts) is christen, moeder en grootmoeder. Sinds 1995 is ze lid van het parlement. Als arts kon ze alleen aan gevolgbestrijding doen. Veel gezondheidsproblemen ontstaan echter door patronen en ontwikkelingen in de samenleving. In de politiek zou je misschien iets kunnen doen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Haar man heeft de stap naar de politiek aangemoedigd en ondersteund. Ook de rest van de familie steunde haar. Wel was er altijd een spanningsveld tussen de verschillende verantwoordelijkheden. Bij de opvoeding van haar kinderen ontving ze veel hulp van haar ouders. Räsänen is in het parlement gegaan vanwege de nood der tijden. Ze ziet hierin een overeenkomst met de Bijbelse missie van Deborah. Het was een worsteling, ook in het licht van Bijbelse gegevens (zoals 1 Tim 2:12): “Als mijn man me niet aangemoedigd had om de politiek in te gaan, zou ik het nooit gedaan hebben.”

Vervolging

Mevrouw Räsänen was tussen 2011 en 2015 onder meer minister van Binnenlandse Zaken van Finland. Ook was ze nationaal voorzitster van de Christen Democratische Partij. Als parlementariër staat ze al jaren bekend om haar traditionele christelijke opvattingen over ethiek en bepleit ze Bijbelse opvattingen over het huwelijk en seksualiteit. Alternatieve vormen van seksualiteit, zoals het ‘homohuwelijk’ wees ze consequent af. Dat kon. Dat hoorde bij de vrijheid van meningsuiting. Tot 2019. Toen ging de Evangelisch Lutherse Kerk, waartoe zij behoort, in het openbaar LHBT ondersteunen. Toen niemand van de kerkleiding er afstand van nam, herhaalde zij haar afwijzend standpunt over alternatieve seksuele levensstijlen. Plotseling werd ze aangevallen vanwege de christelijke overtuigingen die ze haar hele leven had gehuldigd en die nog maar een paar decennia geleden mainstream waren.

Volgens Räsänen heeft de fanatieke houding van sommigen sinds die tijd te maken met de opkomst van identiteitspolitiek. Hierbij is niet het biologische geslacht, maar het menselijke gevoel bepalend voor je identiteit en de levensstijlkeuzen die daaruit voortvloeien. Volgens de Bijbel is vervolging onderdeel van het christenzijn (b.v. 2 Tim 3:12). Toch was het extra pijnlijk dat personen in de Finse staatskerk mee hielpen om de vervolging op gang te brengen. 

De rechtbank heeft inmiddels uitgesproken dat Räsänen zich niet schuldig gemaakt heeft aan haatspraak en enkele andere zaken waarvan zij beticht werd. Onlangs werd dit in hoger beroep bekrachtigd door het Hof van Appèl in Helsinki. Of er een beroep gedaan wordt op de Hoge Raad is nog onzeker; ook of dit orgaan het dan in behandeling zou willen nemen.

Bedekte zegen

Het waren vier jaren van spanning, bedreiging en onzekerheid. Toch ziet dokter Päivi Räsänen er niet alleen negatief op terug. Ze ervoer het als een moeilijk tijd, maar ze is vooral blij voor wat het heeft mogen betekenen voor de vrijheid van meningsuiting van Christenen. Gelovigen zijn elkaar gaan vinden om zich gezamenlijk, ook in Europa, in te zetten tegen dit soort vervolging.

“Het moeilijkste in al die jaren is hoe je om moet gaan met alle leugens. Ik heb verschillende verklaringen uitgegeven om de Bijbelse standpunten over homoseksualiteit te verduidelijken, maar die werden door de mainstream media niet gepubliceerd. Ondertussen gingen wel de leugens rond dat homoseksuelen volgens ons minder waard zouden zijn, dat God hen niet geschapen zou hebben en dat ze genetische fouten zouden hebben.

Het was een voorrecht om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geloof en deze Bijbelse thema’s te mogen verdedigen. Het heeft zoveel gelegenheid gegeven om in het openbaar een getuige van Jezus te zijn; te spreken over de vergeving van zonden. Die gelegenheid zou ik nooit gehad hebben zonder dit proces. Nu mocht ik tegen politieagenten, rechters en via de media tegen de Finse bevolking vertellen wat de oplossing is voor het probleem van de zonde, volgens de Bijbel, namelijk dat Jezus voor de zonde gestorven is.

Daarbij heb ik duizenden berichten gehad van mensen die erdoor bemoedigd en aangespoord zijn om te bidden en om deze thema’s in hun omgeving bespreekbaar te maken. Mensen zijn erdoor de Bijbel gaan lezen. God heeft deze zaak echt willen gebruiken om Zijn doel te bereiken.

Gebruik de rechten die je hebt om je standpunten uit te dragen, uit te leggen. Hoe meer we ons terugtrekken en de Bijbelse boodschap verbergen, hoe minder ruimte we overhouden voor de Bijbelse boodschap. En als we de waarheid niet meer verdedigen, hoe zal de volgende generatie dan de moed kunnen vatten om dat wel te doen?”

Een belangrijke les voor haar is dat gelovigen en Christelijke organisaties niet in hun schulp hoeven te kruipen. Het is niet nodig om je te verontschuldigen voor het huldigen van traditionele christelijke opvattingen. Ook heeft ze de morele ondersteuning, vanuit Finland en van over de gehele wereld tot Nieuw-Zeeland toe, gewaardeerd. En die kwam niet alleen van christenen, maar ook van ongelovigen en mensen die zeggen zelf homoseksueel te zijn. De ondersteuning van haar familie en andere Christenen was hartverwarmend. Toen ze voor de rechtsgang stond, zeiden al haar kinderen: “Mam, dit moet je doen. We staan achter je en zijn bereid om mee te betalen.”

Het gehalte van de democratie in westerse landen blijft voor de politicus wel een punt van zorg. Niet alleen omdat je blijkbaar vier jaar lang zonder goede reden vervolgd mag worden door een Officier van Justitie die persoonlijk vindt dat jouw mening niet kan. Maar ook omdat dikwijls alleen mensen met voldoende financiële ondersteuning een rechtsgang kunnen veroorloven met goede rechtsbijstand.

Hoop

Päivi Räsänen heeft wel hoop voor de keer van het gender-tij, en meent dat, zowel in Finland als in Europa, mensen uiteindelijk gevoelig zijn voor waarheid en common sense, vooral als het negeren of ontkennen daarvan invloed heeft op de portemonnee.

Ze heeft ook een boodschap voor alle Christenen in deze seculiere tijd. Nu lijkt vaak het nieuws de waarheid te vertolken. Maar terugkeer naar de waarheid kan alleen als we zelf geworteld zijn in het Woord van God. Dat we leren op het Woord van God te vertrouwen en te leven volgens Zijn goede geboden. Ook is het belangrijk dat we als gemeenschap fungeren en elkaar bemoedigen. “Lees je Bijbel en bid in elke situatie,” is haar raad.


Ook interessant

Cursusaanbod 2023-2024

Een cursus volgen over seksuele ethiek? Dat kan! In het seizoen 2023-2024 worden verschillende cursussen aangeboden.

Commentaar: Regenboog en Religiestress

Het was dé rel van het afgelopen weekend. Feyenoordaanvoerder Orkun Kökçü weigerde de regenboogband te dragen! Nu eens geen christen die de