VN-rapport: meisjes zijn minder succesvol zonder abortus 

moeder, zwanger
Leestijd: 2 minuten

Toegang tot abortus is voor jonge meisjes absoluut nodig om hun potentieel te bereiken. Dat zegt een rapport van de Verenigde Naties ter gelegenheid van de internationale dag voor het meisje (11 oktober).

Het rapport is geschreven door de VN-commissie tegen vrouwendiscriminatie. Die wordt gevormd door 23 leden, die uitvoer geven aan het gelijknamige VN-verdrag uit 1982 dat door 189 landen ondertekend is. Namens Nederland neemt mevr. Dettmeijer-Vermeulen zitting. Zij was eerder de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Het comité bestaat theoretisch uit onafhankelijke experts. Een blik op de leden laat echter zien dat LHBT-activisten sterk vertegenwoordigd zijn. De Australische mevr. Despoja, bijvoorbeeld, was in eigen land actief bij de Democratische Partij, en berucht om haar sociaalliberalisme. Ze diende bijvoorbeeld een wetsvoorstel in om het ‘homohuwelijk’ te legaliseren. Ook mochten democratische parlementariërs onder haar leiderschap in de senaat niet langer volgens hun geweten stemmen.  

Mensenrecht?
Het VN-rapport stelt dat toegang tot veilige en effectieve abortus “in het bijzonder voor (minderjarige) meisjes” een mensenrecht is onder internationaal recht. Dit mag dan weliswaar het geloof van de commissie zijn, maar juridisch is deze mening onjuist. Er bestaan geen internationale verdragen in VN verband, of resoluties, die abortus als mensenrecht beschouwen. Abortus is geen juridisch mensenrecht, niet voor volwassen vrouwen en evenmin voor minderjarige meisjes. Integendeel, de laatste grote VN-conferentie over dit onderwerp in Cairo stelde in zijn slotverklaring juist dat landen zelf besluiten of abortus legaal is en dat “in geen enkel geval abortus gebruikt mag worden voor gezinsplanning”.

Geld over de balk
Bovendien heeft een internationale audit (september 2023) laten zien dat deze commissie van de VN slecht omgaat met haar financiën. Van het budget van 500 miljoen dollar bleef maar liefst een derde deel (155 miljoen) aan de strijkstok hangen bij de deelnemende landen uit de VN. Slechts 351 miljoen bereikte min of meer zijn bestemming. Het volledig rapport is verkrijgbaar op de website van het Europese Hof van Auditeurs.

Critici zeggen dat talloze gezondheidsaspecten van het leven van vrouwen onderbelicht blijven door de eenzijdige focus van de gendercommissie op seksuele emancipatie en abortusrechten.

Europese ethiek
In welke bubbel leven deze experts, zo vraagt men zich onwillekeurig af. Het vereist immers een bepaalde ‘mindset’ om de internationale dag van het meisje te vieren met een rapport over abortus voor jonge meisjes als noodzakelijke levensbehoefte. Niet het moederschap, maar een carrière wordt gezien als levensvervulling. Die overtuiging komt niet uit Afrika. Velen daar en elders zouden het absoluut niet passend vinden om de dag van het meisje te verbinden met het recht op beëindiging van moederschap.

Het is duidelijk dat de Europese Unie ook hier de drijvende motor is. Het genoemde project van het gendercomité werd voor de volle 500 miljoen door de EU bekostigd. Al eerder bleek dat de EU comités van de Verenigde Naties gebruikt om haar links-liberale ethiek te verspreiden in met name Afrikaanse landen die daar niet op zitten te wachten. Net als bij het project Sustainable Development Goals, gebruikt de EU de comités van de Verenigde Naties om zijn liberale visie af te dwingen met deze vorm van “ontwikkelingshulp”.


Gepubliceerd: 27-10-2023

Ook interessant

ogen, verbond

Commentaar: Aanstootgevend LHBT-activisme

Welk fatsoenlijk mens wil ongevraagd zijn neus gedrukt krijgen op naaktposters van een transgender als hij argeloos het gemeentehuis bezoekt? Of van

Scheppingsorde gaat over meer dan m/v

Tijdens mijn studie theologie leerde ik van mijn docent Ethiek: ‘De bedenker van een machine weet het beste hoe je deze moet