Wet conversietherapie: Raad van State geeft negatief oordeel

vrouwe justitia
Leestijd: 2 minuten

De Raad van State heeft een negatief oordeel uitgebracht op het initiatiefwetsvoorstel om conversietherapieën strafbaar te stellen. Met het wetsvoorstel wil men kwetsbare mensen beschermen tegen handelingen die hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit moeten veranderen naar de heersende norm.

De Raad van State geeft het advies om dit voorstel in te trekken of aan te passen, omdat nu de meerwaarde niet duidelijk is. De bedoelde conversietherapieën zouden al binnen het huidige strafrecht vallen. Het Reformatorisch Dagblad, het Nederlands Dagblad en CVandaag hebben hier al uitgebreid over geschreven. Eerder heeft Bijbels Beraad MV al een aantal beschouwingen aan deze wet geweid:

Tien bezwaren tegen de Initiatiefwet Conversietherapie

Pastoraal gebed onder vuur.

Verbod op ‘homogenezing’ geen blijk van liefde.

Opvallend

Een negatief advies van de Raad van State klinkt positief. Er zijn echter wat adders onder het gras:

  • De Raad van State memoreert dat de regering zich verbonden heeft aan het Regenboog Stembusakkoord 2021, waarin staat dat er een wettelijk verbod op LHBTI-genezingstherapieën moet komen. Daartegen geeft de RvS geen bezwaar.
  • Volgens de initiatiefnemers vallen conversiehandelingen niet onder ‘het geven van onderwijs. Volgens de Raad van State kan hier wel sprake van zijn. Zij stelt echter dat de onderwijsvrijheid ingeperkt kan worden, als die in strijd is met de zorgplicht voor de sociale en psychische veiligheid van leerlingen en met de burgerschapsopdracht. De ruimte voor helder, Bijbels onderwijs op christelijke scholen staat hiermee dus ter discussie.
  • Het verbod op het aanbieden van conversiehandelingen kan er in de praktijk toe leiden dat mensen ook niet meer vrijwillig een behandeling kunnen ondergaan. De Raad van State vindt het onterecht dat er geen ‘reclame’ gemaakt mag worden voor legale therapieën.
  • Het beëindigen van conversiepraktijken vraagt uiteindelijk een cultuurverandering, waarbij het de overtuiging wordt dat onze naasten niet geholpen zijn met conversiepraktijken. “Experts pleiten daarom ook voor een zachtere aanpak, waarbij een ‘verandering van binnenuit’ centraal staat.”

‘Zachte aanpak’

Deze laatste opmerking is belangrijk. De Raad van State vraagt zich af hoe effectief een strafrechtelijke aanpak is en of die niet in conflict komt met de ‘zachte aanpak’, waar de regering al mee bezig is. Onder christenen zie je de acceptatie van het ‘anders-geaard-zijn’ langzamerhand toenemen. De ‘geaardheid’ wordt onder christenen steeds vaker gezien als een gegeven. Hierbij kan ongemerkt ook ruimte ontstaan om volgens die ‘geaardheid’ te gaan leven. Dit is een sluipend proces, waardoor de Bijbelse norm langzamerhand vervaagt; net zolang tot een verbod op conversiepraktijken helemaal niet meer nodig is.    


Gepubliceerd: 02-02-2023

Ook interessant

Commentaar: Bi-zonder

Wat doet de B van Bi in het rijtje LHBTI? De Bijbel kan je bevrijden van dit ‘etiket’.