Verbod op ‘homogenezing’ geen blijk van liefde

Interior of the Dutch parliament
Leestijd: 3 minuten

‘Homogenezing’, is dat niet liefdeloos? Is het niet te begrijpen dat daar een verbod op komt? Zouden christenen, die weten hoe belangrijk liefde is, daar niet aan mee moeten werken? Of… is er iets anders aan de hand?

De Tweede Kamer zet minister De Jonge aan het werk. Volgens de overgrote meerderheid zou ‘homogenezings- en conversietherapie’ strafbaar moeten worden. Het voortraject liep wat vertraging op. Na de commotie over de Nashvilleverklaring leefde er in de Tweede Kamer behoefte aan een verbod op ‘homogenezing’. Daar moest toen onderzoek naar gedaan worden (mei 2019). Een commissie publiceerde in juni 2020 een eerste rapport. Op grond hiervan zou het kabinet met een voorstel komen. Maar de minister van volksgezondheid is nu vooral minister van corona. Zo’n therapieverbod had voor hem geen prioriteit. Nu is de Tweede Kamer ongeduldig geworden. D66 vooral. Het kabinet moet opschieten. Daarom is er een motie in stemming gebracht, die een ruime meerderheid heeft gekregen. Slechts 2 partijen stemden tegen. Raden is eenvoudig…

Waarom deze motie? Als motief wordt natuurlijk aangedragen dat conversietherapie schadelijk is voor degene die deze ondergaat. Inderdaad, helaas zijn er voorbeelden van opgelopen schade. Bij iedere therapie zijn uitwassen waardoor schade optreedt. Ook hier zal tegen uitwassen opgetreden moeten worden. Zeker in het licht van de kwetsbare positie van veel mensen met homoseksuele gevoelens. Juist dat zou echter alert moeten maken! Een verbod zoals D66 dat voorstaat is voor de beoogde doelgroep bepaald niet liefdevol. Waarom niet?

1. Het voorgestelde verbod gaat niet alleen over de uitwassen. Dan zou zo’n verbod niet nodig zijn, want de overheid beschikt al lang over instrumenten om uitwassen te bestrijden. Trouwens, het rapport kon maar weinig concrete uitwassen benoemen, ook uit het verleden. Het gaat dus om meer, maar waarom?

2. Volgens het rapport valt onder ‘conversietherapie’ ook die hulpverlening die er op uit is om iemand te steunen in de strijd tegen het uitleven van homoseksuele gevoelens. Dit zou niet meer mogen gebeuren, ook niet als de hulpvrager daar juist om komt. Zou zo iemand zich nu niet in de steek gelaten voelen door Den Haag?

3. Als je het rapport consequent neemt, dan krijg je de indruk dat de aanduiding ‘conversietherapie’ zelfs geldt voor een catechisatieles waarin verteld wordt dat volgens de Bijbel homoseksuele relaties verboden zijn. Zo ver zal het niet binnen een jaar komen, maar de tendens is duidelijk: de waarheid vertellen is verdacht. Maar de waarheid verzwijgen, is dat liefdevol?

Wat is hierop het antwoord van de voorstanders van de motie? Volgens hen is íédere vorm van therapie of onderwijs die uitdraagt dat je jezelf niet mag uitleven onderdrukkend. Zo’n verbod móét dan dus wel een zaak van liefde zijn. Het gaat om bevrijding van een godsdienstig juk.

Helaas zijn er veel Nederlanders die dat ook zo voelen. Zij wensen geen juk meer van God en godsdienst! Of nog wel godsdienst, maar niet meer strikt volgens de Bijbel. Maar nóóit kan bevrijding van het juk van God ons verder helpen. Immers, de Heere Jezus zegt: ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’. Het is een zaak van liefde om de waarheid van God hoog te houden. Het is een zaak van liefde om mensen te steunen in hun strijd om te leven zoals Hij het vraagt. Het is een zaak van liefde om anderen voor te houden dat bij de Heere genade is om te kunnen leven naar Zijn Woord. Dat Woord geldt trouwens voor allen. Ieder mens heeft deze ‘conversietherapie’ nodig: bekering. Bekering tot God maakt werkelijk gelukkig.

En de D66? Die valt moeilijk te zien als de partij die het meest investeert in omzien naar elkaar. Wél als de partij die het meest ideologisch gedreven is. Alles wat aan God en Zijn regering herinnert moet verdwijnen. Een paar omstreden ‘homogenezingstherapieën’ zijn dan een handige koevoet om alle christelijke overtuiging mee los te wrikken. Helaas zijn de meeste partijen in Nederland inmiddels tot dezelfde ideologie bekeerd. Ook partijen die stoer doen over de joods-christelijke traditie.

Er is tegen de ideologie maar één antwoord: het Evangelie. Tegen de leugen van zogenaamde vrijheid de waarheid van de echte vrijheid in Jezus Christus. Hier is liefde die boven alles uit gaat.


Gepubliceerd: 29-01-2021

Ook interessant

Een homo-ouder in de school

‘De nieuwe Kamervoorzitter Bergkamp is getrouwd met haar partner. Het stel heeft twee dochters.’ Zo besloot op 7 april 2021 een artikel