Terugblik symposium ‘Perspectieven op transgenders’

Kempvis: "deze is ditmaal graat van mijn graat." Bron: Wikipedia
Leestijd: 3 minuten

Op 13 oktober belegde Bijbels Beraad MV een mini-symposium ‘Transgevoelens en de Bijbel – en nu de praktijk vanuit andere perspectieven’. We hebben Gerdien Lassche, bestuurslid van Gezinsplatform.nl gevraagd om een terugblik te geven op dit symposium. Hieronder vindt u haar bijdrage.

Op indrukwekkende wijze kwam tijdens het symposium als een rode draad verschillende perspectieven op transgendergevoelens vanuit de praktijk naar voren.

In de opening vanuit Filippenzen 3 klonk duidelijk de boodschap dat alle mensen dezelfde transitie nodig hebben. Om vanuit een bestaan vol gebrokenheid, door de dood van Christus, uit genade, gelijkvormig te worden aan Zijn verheerlijkt lichaam.

Laura Perry

Het boek en het getuigenis van Laura Perry getuigen van Gods grote genade. Het beschrijft de weg van een jong meisje, die een diepe hang naar geborgenheid heeft en hiermee in de demonische krachten van de duivel terecht komt. Uiteindelijk neemt ze zelfs een valse identiteit aan en gaat ze als Jake door het leven. Het is bijzonder om op te merken dat zij zich gaat realiseren: Ik leef met een leugen. Door de macht van Gods Woord en de kracht van het gebed van haar ouders en de gemeente keert ze weer terug naar haar echte identiteit.

Laura’s levensgeschiedenis laat aan christelijke ouders ter bemoediging zien hoe krachtig het geloof, de gebeden en een christelijke opvoeding zijn. Kinderen hebben beide ouders nodig om te leren wie ze zelf zijn en ook om van hen te horen Wie hen gemaakt heeft. Laura zegt: Spreek open met kinderen over hoe ze zichzelf voelen als jongen of meisje en hoe ze zichzelf zien. Je zit niet in een verkeerd lichaam wanneer je misschien andere voorkeuren hebt dan andere kinderen van hetzelfde geslacht.

Voor ouders is het een les dat ze niet het levenspad kunnen gaan waar hun kind doorheen moet maar waar ze wel met veel liefde omheen kunnen staan.

Esther, Jaco en Mark

Tijdens de ervaringsverhalen van Esther, Jaco en Mark (en het verhaal van Laura Perry) kwam als rode draad naar voren dat ‘het geluk wat mensen denken te vinden in een transitie’ uiteindelijk niet gelukkig maakt. Het is een zoeken naar een identiteit in jezelf als mens. Pas wanneer we uit genade leren te buigen voor God geeft het vrede en verandering. De openheid die Esther, Jaco en Marc gaven over hun worsteling binnen een huwelijk en andere gezinsrelaties,  lieten iets zien van hoe ingrijpend transgendergevoelens zijn voor het levenspad van de betrokkenen en voor diegenen die eromheen stonden en dit evengoed mee doormaakten.

Biologisch

In de Schepping is het een gegeven dat er twee geslachten zijn: mannelijk en vrouwelijk. Het kleine Y-chromosoom maakt het verschil. Een verschil dat wel 6500 genen betreft. Elke cel is specifiek mannelijk of een vrouwelijk. Medische diagnoses en effecten zijn ook behoorlijk verschillend. Dit roept de vraag op: Mag er diversiteit zijn wanneer er zo duidelijk twee geslachten zijn?

De wil van de mens om hierop in te grijpen ligt al in de zondeval. De mens heeft geen vertrouwen in de Heere God en wil zelf als god zijn. De metamorfose van de rups naar vlinder werd gebruikt als voorbeeld. Zijn we als een rups gericht op het hier en nu, het aardse bestaan of mogen we ontpoppen (transformeren) tot een vlinder die in mooie kleuren tot eer van Zijn Schepper in ware vrijheid mag leven.

Kempvis

In de paneldiscussie kwam het scheppingsgegeven dat ook in het dierenrijk zo mooi is hoe de mannetjes en de vrouwtjes zich tegenover elkaar gedragen. De mannetjes kempvis in het aquarium gaat pas pronken met zijn mooie staart wanneer er een vrouwtjeskempvis in de buurt is. Zijn reactie is als de herkenning: deze is ditmaal graat van mijn graat!

Verder kwam in de discussie duidelijk naar voren dat er door de kerken en kerkelijke gemeentes bezinning nodig is hoe om te gaan met gemeenteleden die in transitie gaan en aangeven toch christen te willen blijven. Ook hier geldt: God te (willen) verheerlijken is sterven aan jezelf. Wanneer iemand voor God belijdt een zondaar te zijn, of je nu trans, pedo of roddelaar bent, dan is er een strijd te strijden die als het goed is pastoraal door de kerk meegestreden wordt.


Geschreven door: Gerdien Lassche-van Grol, Bestuurslid GezinsPlatform.NL. Gepubliceerd: 21-10-2022

Ook interessant