Recensie: Transgenderisme in Bijbels perspectief

ben-sweet-2LowviVHZ-E-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Transgenderisme is een ideologie die diepe sporen trekt in de samenleving, niet in het minst om de aantrekkingskracht die het uitoefent op jongeren. Digitale media en ideaalbeelden spelen hierin een belangrijke rol.

Transgenderisme heeft alles te maken met de seksuele revolutie. Dat wil echter niet zeggen dat er geen echte nood kan zijn, integendeel. Het is ingrijpend als iemand zich niet thuis voelt in zijn of haar eigen lichaam. Dat betekent echter nog niet dat zo iemand ook daadwerkelijk van het andere geslacht is. Ook is het in lang niet alle gevallen zo dat de gevoelens blijvend zijn. De psychische nood van betrokkenen kan ontzettend groot zijn. Het plaatst christelijke gezinnen, kerken en scholen voor grote en ingrijpende vragen. Voor deze doelgroepen is dit boek een leerzame en goed leesbare handreiking.

Dr. B.A. Zuiddam geeft in dit boek een beschrijving van de problematiek. Hij plaatst de ontwikkelingen in historisch perspectief en waarschuwt tegen de moderne hermeneutiek (Bijbeluitleg), die allerlei Bijbelse uitspraken niet van toepassing wil verklaren. Dr. Zuiddam geeft daarbij praktische, waardevolle richtlijnen voor gezin, school en kerk. Een liefdevolle houding is essentieel, consequent Bijbels optreden ook.

Dr. A.A.M. Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie, maakt duidelijk dat het bij transgenderisme ideologisch gezien gaat om radicale vrijheid en radicale gelijkheid, ten koste van alles.   

Vervolgens beschrijven ds. C. Sonnevelt en dr. Zuiddam wat de Bijbel zegt over dit thema en verwijzen daarbij ook naar de reikwijdte van de tien geboden. Ze eindigen hun bijdrage met een oproep tot bewogenheid en liefde, maar vragen de lezer ook of het wel liefdevol is om een transgender te bevestigen in zijn of haar gevoelens en keuzes. Doen we dat ook bij iemand die bijvoorbeeld anorexia heeft? Ligt een psychologische behandeling niet meer voor de hand? Laura Perry, een transgender die spijt kreeg van de geslachtsveranderende operaties die ze heeft ondergaan, schrijft hierover een brief aan ouders van transgenders. Ze legt uit dat een transgender nooit genoegen neemt met een compromis. Ze adviseert de transgenderidentiteit niet te bevestigen. Niet door het veranderen van roepnamen, ook niet met sieraden en kleding.

Perry schrijft: ‘Elke keer als u een transgender bevestigt in zijn gekozen identiteit, bouwt u mee aan zijn kartonnen harnas dat in de praktijk van de levensstrijd waardeloos blijkt. Dat ridderpak is de identiteit waarmee ze zich voordoen aan de wereld, maar iedereen kan zien dat het niet echt is en wordt dus gevraagd om mee te spelen. Zo’n kartonnen harnas loopt gemakkelijk scheuren op. Elke keer als iemand een transgender aan de waarheid herinnert of wanneer ze er zelf tegenaan lopen, is dat als een gat in een kartonnen harnas dat je keer op keer weer moet gaan plakken. Je hebt dan weer extra bevestiging nodig om jezelf te laten geloven dat het nog echt is.’ Het is een sterk punt van dit boek dat een ervaringsdeskundige aan het woord wordt gelaten. Ook een anonieme vader van een transgender levert een leerzame bijdrage, waarin overigens op een weinig onderscheidende wijze over het geloof wordt gesproken.

Ten slotte schrijft drs. E. van Hoek-Burgerhart een medisch-ethische reflectie over transgenderisme. Ze beargumenteert dat er tegen een transitie grote bezwaren bestaan. Ze laat ook zien dat de discussie al lang niet meer op zuivere gronden gevoerd wordt. Er is sprake van een enorme lobby. Een wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om transgenders goed te begeleiden is bijna niet meer mogelijk: transgenders moeten volledig vrijgelaten worden om hun eigen keuzes te verwerkelijken. Het is goed dat dit boek hiertegen een dam probeert op te werpen en argumenten aanreikt om de discussie hierover op een juiste wijze te voeren. Van harte aanbevolen voor allen die willen of moeten nadenken over dit ingrijpende onderwerp.


Dr. B.A. Zuiddam (red.), “Transgenderisme in Bijbels perspectief. Doordenking voor thuis, op school en in de kerk”, uitg. De Banier, Apeldoorn 2022, 173 blz., prijs € 11,95    


Deze recensie van G.R. van Leeuwen verscheen eerder in De Wachter Sions.

Ook interessant

Recensie: De hoed en de rand

Een hoed op in de kerk. Het is een fenomeen dat allerlei associaties oproept, variërend van ”waardevolle traditie” tot ”hopeloos ouderwets geval”.

Jongen of meisje – kruis of munt?

Oude boeken zijn helemaal ‘mijn ding’. Mijn twee laatste aanwinsten vielen met de deur in huis. Een mijmering naar aanleiding van twee