Reactie op uitzending Pointer

boek
Leestijd: 2 minuten

Op vrijdagavond 27 mei besteedde het programma Pointer (KRO-NCRV) aandacht aan het omgaan met homoseksualiteit in orthodox-christelijke kring. Daarbij werd ook de organisatie Bijbels Beraad Man/Vrouw expliciet besproken. In het programma wordt een ongenuanceerd en eenzijdig beeld neergezet van de wijze waarop binnen christelijke kring wordt omgegaan met homoseksualiteit. In de afgelopen weken heeft Bijbels Beraad M/V op verzoek informatie gedeeld met de redactie van Pointer. Helaas heeft dat in de uitzending niet geleid tot een representatief beeld van het werk en de visie van Bijbels Beraad M/V.

De programmamakers van Pointer lijken verbaasd te zijn dat er christenen zijn die een homoseksuele levenswijze afwijzen op grond van de Bijbel. Wie zich verdiept in het Bijbelse denken over huwelijk en seksualiteit zal hierover minder verbaasd zijn. Wel illustreert de uitzending van Pointer dat het Bijbelse spreken over huwelijk en seksualiteit schuurt met de heersende moraal in onze samenleving. Bijbels Beraad M/V wil in deze tijd christenen toerusten om te staan op een Bijbels fundament.

Heel terecht noemt VGS-bestuurder Pieter Moens in de Pointer-uitzending dat alle mensen zondaar zijn voor God. Daarin is geen onderscheid tussen mensen met een homoseksuele of een heteroseksuele gerichtheid. Allen hebben Gods vergeving nodig, en de hoopvolle boodschap van de Bijbel is dat die vergeving er ook is door het werk van de Heere Jezus Christus. Iedere christen wordt geroepen om te leven als een volgeling van Hem. Een leven in de navolging van Christus vraagt om een levenspraktijk die daarmee overeenstemt. Dat geldt christenen met een homoseksuele én met een heteroseksuele gerichtheid.

Orthodoxe christenen strijden niet tégen homoseksuelen. Er is geen sprake van de gedachte dat homoseksualiteit bij ons niet voorkomt, zoals godsdiensthistoricus David Bos in de uitzending beweert. Bijbels Beraad M/V erkent de gevoelens en de (eenzame) strijd van (jonge) christenen met homoseksuele gevoelens. Zij hebben hun familie, hun school en hun kerkelijke gemeente hard nodig. Bijbels Beraad M/V ziet het als een belangrijke taak om scholen en kerken toe te rusten om (jonge) christenen met homoseksuele gevoelens te ondersteunen. Vooral voor christenen met homoseksuele gevoelens is het pijnlijk dat in de uitzending van Pointer een eenzijdig beeld wordt neergezet van hoe in reformatorische kerken en op reformatorische scholen met homoseksualiteit wordt omgegaan.

Binnen Bijbels Beraad M/V is de werkgroep Struggel actief. Deze werkgroep bestaat grotendeels uit (jonge) christenen met homoseksuele gevoelens. Zij weten uit eigen ervaring wat het is om met deze gevoelens te strijden. De toerusting vanuit Bijbels Beraad M/V wordt grotendeels gegeven door deze ‘ervaringsdeskundigen’. Zij laten ons zien dat het leven van een christen met een homoseksuele gerichtheid niet altijd eenvoudig is. Integendeel, het vraagt om offers. Maar wij leren van hen dat het óók voor een christen met een homoseksuele gerichtheid een begaanbare weg is om te leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord.


Gepubliceerd: 28-05-2022

Ook interessant

Ds. A. Kort verdient steun

Er is veel ophef ontstaan rondom een brief van ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel). Bij de kwestie is de vrijheid