Netflix-docu Pray Away is de zoveelste Hollywood-aanval op het christendom

AAAABbFDdhAGKOq6W4tpo8SLufwgjbZoUFM2WFunaKUMz4qIFnTu2jAiNuNyICw0xZavXXzPgFHXJ-rsQQYhBGUxCg1zO2wHUPr5cSAeh3Fo6JTeuILRhEZxbJHgz233iQ
Leestijd: 2 minuten

„De meest recente documentaire van Netflix, Pray Away –over de organisatie Exodus International, die conversietherapie gaf– is de zoveelste weinig verhulde aanval op het christendom door Hollywood.” Dat schrijft Becket Cook in een artikel voor The Gospel Coalition.

De documentaire begint met het verhaal van een voormalig transseksueel, Jeffrey McCall, die een krachtige ontmoeting met God heeft gehad en die nu getransformeerd is door het Evangelie. Alles in de film lijkt te dienen om zijn opvattingen in diskrediet te brengen. Daarna komen voormalige leden van de Exodusbeweging aan het woord, die vertellen over hun pogingen om hun homoseksualiteit weg te bidden door een waslijst aan ad hoc en onwetenschappelijke, therapeutische methoden.

„Het is geen verrassing dat deze dubieuze methoden gefaald hebben. Pogingen om ‘de homo weg te bidden’ lopen maar al te vaak op niets uit”, schrijft Cook. Ze laten mensen achter die kwaad zijn op God en persoonlijk gekwetst zijn, of nog veel erger, in een staat van afvalligheid. Tragisch genoeg wordt het kind (de mogelijkheid tot verandering van gerichtheid) met het badwater (de problematische ‘verandering’ waarop in conversietherapie gedoeld wordt) weggegooid.”

De regisseur lijkt iedereen te hekelen die het waagt de lhbti-beweging te verlaten. „De boodschap is duidelijk: als je je seksuele verlangens verloochent om Christus te volgen, dan houd je jezelf gewoon voor de gek. Deze verlangens maken je identiteit uit en als je gaat knoeien met wie je werkelijk bent, dan ben je gevaarlijk en misleidend bezig.

Dit houdt aan de ene kant in dat de homo-identiteit geheel onveranderlijk is, terwijl aan de andere kant gesuggereerd wordt dat seksualiteit en gender fluïde zijn en dat de radicale zelfexpressie vereist dat we onze identiteit elke blauwe maandag kunnen veranderen. Het komt er dus op neer dat de lhbti-beweging conversietherapie juist voorstaat. Alleen ben jíj de enige betrouwbare therapeut.”

De documentaire mist een juist verstaan van theologie en van de reden waarom de Exodusbeweging vanaf het begin al gedoemd was te mislukken. Het vertrouwen op Jezus Christus geeft geen garantie dat je zondige verlangens automatisch uitgedoofd zullen blijven. Ons is de Heilige Geest gegeven, Die ons kracht geeft om onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en Jezus te volgen. We zijn niet langer slaven van de zonde, maar dienstknechten van de gerechtigheid. In Jezus hebben we een rechtvaardige Meester.

„De fatale fout van Exodus was dat de organisatie zich te veel richtte op de details. Het is zoals auteur Christopher Yuan wijs uitdrukt: ‘Het doel is niet heteroseksualiteit, maar heilige seksualiteit.’

Bedrieg jezelf niet. De eeuwigheid zal laten zien dat diegenen die ervoor kiezen om overeenkomstig Gods schone doeleinden voor seksualiteit te leven –liever dan trots te zijn in hun eigen gefabriceerde seksuele moraal, hoe wijdverbreid geaccepteerd ook– juist diegenen zijn die aan de ware goede kant van de geschiedenis staan.”

Ook interessant

Ds. A. Kort verdient steun

Er is veel ophef ontstaan rondom een brief van ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel). Bij de kwestie is de vrijheid