Ds. A. Kort verdient steun

Schermafbeelding 2021-03-03 om 09.43.43
Leestijd: 3 minuten

Er is veel ophef ontstaan rondom een brief van ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel). Bij de kwestie is de vrijheid van godsdienst is in het geding. En de vraag hoe wij hier als christenen mee om gaan.

In het begin van de coronacrisis schreef ds. A. Kort, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel, een brief aan de plaatselijke overheid, waarin hij uitsprak dat de coronacrisis (mede) een oordeel van God is over ons zondige volk. Daarin zei hij ook ”De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen.”

Dit schoot bij iemand in het verkeerde keelgat. Leon Houtzager voelde zich aangevallen in zijn homoseksualiteit en deed aangifte. Toen ds. Kort niet vervolgd werd, stapte hij naar de media. Er blijkt altijd wel een platform te vinden om frustratie tegen christenen te uiten. Zodoende kwam BOOS op hoge poten naar Krimpen aan den IJssel toe. Normaliter kun je iemand uitnodigen voor een goed gesprek, dit leek meer op uitdagen tot een debat. Daarop ging ds. Kort niet in. En dat is nu een groot punt geworden. De gemeente met haar predikant lijkt een gesloten bastion, dat een gevaar is voor het welzijn van mensen met een homoseksuele geaardheid en ook nog eens voor de volksgezondheid (omdat er op zondag meer dan 30 mensen ter kerke gaan).

Heeft de kerk hier zelf schuld aan? Uiteraard is het altijd belangrijk om die vraag te stellen. Er valt best wel wat te zeggen over de manier waarop een kerk de media tegemoet treedt. Mogelijk zou een goede reactie op boze, opgewonden mensen escalatie hebben kunnen voorkomen. Maar in de basis moeten we zeggen, dat de hetze niet ontstaan is vanwege verkeerde leer of leven. Integendeel, hier openbaart zich tegenstand tegen de waarheid van God, zoals ook in 2020 gebeurde tegen ds. O. Latzel (Bremen). Enkele feiten op een rij:

– Dhr. Leon Houtzager is geen lid (geweest) van deze kerkelijke gemeente, maar opgegroeid in Krimpen aan den IJssel.

– Ds. Kort benoemt geen concrete zonden. Hij schrijft al helemaal niet dat bepaalde mensen moeten worden uitgebannen.

– Er lijkt geen serieuze poging gedaan te zijn voor een gesprek, maar bij voorbaat wekt de actie de indruk (aangifte, media-aandacht) bedoeld te zijn als beentje lichten.

– De negatieve aandacht voor de kerk wordt versterkt door de kerkgang. De coronacrisis lijkt een aanjager te zijn voor antichristelijk sentiment.

Dit alles laat ons zien, dat in principe iedere predikant hetzelfde zou kunnen overkomen als ds. Kort. Ook binnenkerkelijke uitspraken zijn niet immuun voor buitenkerkelijke aandacht. Ook uitspraken die altijd gemeengoed zijn geweest kunnen niet langer rekenen op veel begrip. Ook de bescherming door de rechtsstaat is nog maar beperkt. Immers, hoewel de rechter zei dat er geen reden was om ds. Kort te vervolgen, breekt er toch een soort vervolging los. Niet alleen in de media, maar ook in de politiek.

Het laat ons ook zien hoe belangrijk het is voorbereid te zijn op vragen, kritiek, tegenstand. Het lijkt erop dat de OGGiN op buitenstaanders over komt als een gesloten bastion. Hoe negatief de benadering van de ander ook is, en hoe moeilijk dat een goede reactie ook maakt, open communicatie is belangrijk: ‘Zijt altijd bereid tot verantwoording’ (1 Petr. 3:15) – dat geldt zelfs dan als er van een hetze gaande is. Wat zijn voor ons leerpunten?

* Laten wij bidden voor ds. A. Kort en zijn gemeente. Zij hebben moed nodig. Levend geloof in Christus. En liefde, om op een goede manier naar buiten te kunnen treden.

* Laten wij bidden voor mensen met homoseksuele gevoelens. Commotie als en karikaturen als deze zijn voor hen extra schadelijk. Zij kunnen in de knel komen tussen kerk en media. Zij hebben het nodig om te midden van alles zicht te hebben op Christus Die de Waarheid en Liefde in eigen Persoon is.

* Laten we zo veel het kan in de wereld getuigen van de waarheid. Als er in Krimpen gezwegen wordt, is het goed als er elders gesproken wordt. Niet alleen om ds. Kort te steunen, maar in de eerste plaats om op te komen voor Gods eer.

* Laten we ons voorbereiden op meer tegenstand. Elke gebeurtenis van deze aard zal antigodsdienstige gevoelens doen toenemen. Wees niet verbaasd als het ook uw gemeente zal treffen. Weet dan wel waar u voor staat, Wie God voor u is, wat de waarheid is en welke boodschap van het Evangelie u aan onwetenden zou willen doorgeven.

* Laten we daarom het echte gesprek zoeken. Hoewel BOOS en het COC er bepaald niet op gericht lijken een ander te willen begrijpen, is het onze opdracht om dat wel te doen. Daar kunnen we niets mee verliezen, maar alleen maar winnen. Respect voor de andersdenkende kan heel goed samengaan met eerbied voor God. Sterker nog, omwille van Gods waarheid en liefde is het juist de christenplicht om andermans hart te zoeken.

Ook interessant

Bijbelstudie: Genesis 19 en sodomie

”Sodomie”. Wie kent het woord niet? We denken al snel aan homoseksuele handelingen. Maar gebruiken doen we het woord niet meer. Is