Tenzij je wilt luisteren… – seksualiteit in het licht van de Bijbel #3              

timothy-eberly-VgvMDrPoCN4-unsplash
Leestijd: 5 minuten

Er zijn goede redenen om te wachten met seks tot je getrouwd bent, maar de overstijgende vraag is: wil je God kennen in je leven, en dus ook in je seksualiteit?

Ja, God denkt heel anders over seks dan jij misschien. In elk geval heel anders dan de mensen om ons heen. De vorige aflevering ging over het grote geheim waar Paulus over spreekt. Dat geheim hoeft voor ons geen geheim te blijven. Het geheim is niet wat alle volwassenen op de wereld en alle tijden wel weten, namelijk hoe een man en vrouw gemeenschap hebben. Maar het grote geheim waar Paulus op doelt is die zo heel andere wijze van omgaan van Christus met Zijn vrouw (de gemeente) dan de omgang die we in onze huwelijksrelaties vaak laten zien. Het geheim is een diepe aansporing om in onze seksualiteit ook ánders te leven dan de mensen die God niet erkennen als Heer.

Tenzij je naar God wilt luisteren, dan ga je anders handelen en denken en voelen over seksualiteit. We kunnen het heilige denken over de man-vrouwrelatie onmogelijk opleggen aan mensen die niet buigen voor God. Ook wij hebben de kracht en wijsheid van de Heilige Geest nodig om dicht bij Gods betekenisvolle gedachten over seksualiteit te blijven. Ook wij doen dat niet zomaar uit onszelf.

Handel niet overhaast
Het lijkt erop dat er ‘iemand’ grote haast heeft om jongeren, het liefst ook nog eens zo jong mogelijk, te verleiden tot overhaaste seksuele verkenningen. Dat lijkt op proberen de groei van een bloem te versnellen door hem veel water te geven of vol in de zon te laten staan.

Maar… door al die bemoeienis is er een grote kans dat je de bloem vernield. Hij kan verdrinken in het water of verdorren in te veel zonlicht. 

Het is mijn overtuiging dat er méér schade ontstaat bij al die vroege en onrijpe seksualiteit, dan dat er überhaupt schade kan ontstaan door het feit dat iemand relatief gezien laat seksueel actief wordt. In Genesis 5 staat iets opmerkelijks over de leeftijd waarin de eerste zoon verwekt werd. In het geslachtsregister van Adam tot Noach worden steeds twee leeftijden genoemd. Hoe oud de man was toen hij zijn eerste zoon verwekte en hoe oud hij was toen hij stierf. Als je dat leest, is het opvallend dat mensen destijds niet alleen veel ouder werden dan nu, maar (vermoedelijk) ook veel later seksueel actief werden dan in onze tijd.

En heeft dit hen schade gebracht of zegen? 

Seksuele geaardheid 
Ik ken geen goede –met Gods Woord overeenkomende– onderbouwing voor het idee dat jongeren eerst moeten uitzoeken welke seksuele geaardheid hen het beste past. Het begrip ”seksuele geaardheid” komt in de Bijbel ook niet voor.

Ik lees wel in Genesis 1 dat God dieren geschapen heeft, ieder naar zijn eigen aard (geaardheid). Het begrip geaardheid wijst juist op onderscheid, op soorten, op grond van fundamentele verschillen. De poes is anders dan een paard.

Het woord seksen, duidt alleen op het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, maar die twee zijn juist samen geroepen om één mens te zijn. Aanvullend en elkaar versterkend.

Het Grote geheim van seksualiteit (m/v) is niet ons onderscheid, maar het verlangen naar de aanvulling van wat je ontbreekt, de eenwording van man en vrouw. ‘Been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees’.  

Bijbelse seksualiteit draagt een mooi mensbeeld uit. Dit geloof baseert zich op de fundamentele erkenning dat de mens naar Gods beeld is gemaakt. Dat er op aarde een drie-eenheid zichtbaar wordt, zoals er in de hemel een drie-enig Opperwezen is, onze God!

Als je deze overtuiging verliest, dan verlies je het zicht op God, onze Schepper. Dan heb je ook grote kans dat je bijna vanzelfsprekend meegaat met de volgende logische stap in het hedendaagse denken over het mensbeeld.  

Logica is niet vanzelfsprekend de vaste grond in Gods Koninkrijk. Hoe goed logisch denken ook is, God heeft ons verstand gegeven om het te gebruiken, maar soms gaat geloven onze logica te boven.

Mensen die Jezus oprecht willen volgen, zullen hierom altijd anders zijn dan de wereld om hen heen. Wij heten niet voor niets in de Bijbel ‘vreemdelingen en bijwoners…’ Ja, we zullen op dit punt, met onze klassieke overtuiging, in deze wereld vaak niet begrepen worden. Daarom is het voor elke gelovige man of vrouw zo belangrijk bij het onderwerp seksualiteit na te denken over welke afweging jij het belangrijkste vindt, om hierop je levenshuis, waaronder ook je omgang met seksualiteit, te bouwen.

Tegen seksuele gevoelens kun je niks beginnen…
Seksuele gevoelens zijn sterke gevoelens. Toch is het een leugen dat je seksuele gevoelens niet zou kunnen beheersen. Er zijn mensen die geloven dat je niets kunt doen tegen verliefdheid. Er zijn hele gezinnen ontwricht door deze leugen. Getrouwde mannen en vrouwen werden zogenaamd spontaan verliefd op een ander en ze konden er niets tegen doen, dachten ze.

Ik denk dat je hiermee iets anders beweert dan wat God adviseert. Namelijk dat we zelfbeheersing ons eigen kunnen maken. Zelfbeheersing is een van de kostbare vruchten van de Heilige Geest. God laat je niet alleen ploeteren om jezelf in toom te houden, Hij wil je helpen om sterker te zijn dan je gevoelens. 

Neem nu dat ‘verliefd worden’. Ik was me er al jong van bewust dat ik graag wilde trouwen met iemand die ook God lief zou hebben en Hem wilde dienen. Deze voorkeuze heeft sterke invloed gehad op verliefd worden. Het beschermde me. Want als je hart al iemand toebehoort, dan moet het hart ook verzegeld worden met een dergelijke beslissing: ik sta, nu ik getrouwd ben, niet langer open voor iemand anders.

Speel niet met ‘verliefdheid’, daar is het niet voor bedoeld. Flirten kan soms een speels begin zijn en het kan zo onschuldig lijken, toch geloof ik dat het beter is niet te flirten. Speel niet met het vuur van de hartstocht, want je kunt je eraan branden. Blijf liever alert en bescherm je hart en je liefde.

Wacht niet te lang met trouwen
Het overkomt veel gelovige stellen: ze nemen zich voor te wachten met gemeenschap tot hun huwelijk, maar als het huwelijk lang wordt uitgesteld, ontstaat er een taaie en ook ongezonde strijd tegen seksuele gevoelens. Zelfbeheersing is gezond, maar je moet niet het uiterste gaan vragen. Dit geldt niet alleen voor onze tijd, maar ook Paulus spreekt hierover. Hij raadde mensen in zijn tijd al aan –die zogezegd ‘brandend waren van seksueel verlangen’– om niet langer te wachten, maar te gaan trouwen. Hij zag dit niet als een zwaktebod, maar meer als een wijze tegemoetkoming. (1 Kor. 7:9)

Wat een wijze raad van deze ongetrouwde dienstknecht van de Heer. Ik geloof dat vrienden en ook zeker de ouders hierin een wijze taak hebben. Moedig het uitstellen van een huwelijk niet te veel aan bij jongvolwassenen. Niet eerst eisen dat de studie klaar moet zijn, of dat er een huis moet zijn, of een zekere som geld zodat er een groot feest georganiseerd kan worden. Niet eerst wachten op die baan, of eerst nog samen die verre reis maken. Het legt de lat voor zelfbeheersing wel erg hoog.

Je kunt het bijna niet opbrengen als je niet bereid bent om ook op andere terreinen offers te brengen voor dit heilige principe: wij willen graag eerst Gods zegen ontvangen over ons verbond en daarna zal ook onze seksualiteit veilig tot bloei mogen komen. In deze volgorde willen we het graag ontdekken en beleven, zodat we het huwelijksleven in een drie-eenheid beleven. Man en vrouw en de Heere God zelf, waarbij Hij de Eerste blijft. 

Kniel voor uw Heer nu neer, bruidegom en bruid,
Hij legt Zijn zegen nu, op uw besluit.
Moge Uw huwelijk zijn, een helder beeld,
Van de gemeente en Heer, gans onverdeeld.


Gepubliceerd: 03-05-2022

Ook interessant

Kinderwens, of (nog) niet?

Jos en Mira hebben al een tijdje verkering. Ze gaan nogal eens samen weg en praten dan wat af. Pasgeleden ging het

Podcast 5: In verbondenheid

De eerste conclusie die uit de schepping wordt getrokken gaat over het huwelijk: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten