Commentaar: de Oekraïneoorlog en de genderideologie

vlag
Leestijd: 3 minuten

Ineens was het echt zo: een oorlog in Europa. De ellende in Syrië, Afghanistan, Soedan, Irak kon ons niet zó aangrijpen als die op eigen continent. Waar vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten door de EU buitenboord gehouden worden, worden die uit Oekraïne welkom geheten. We voelen ons in ons eigen bestaan geraakt.

En wie zou niet geraakt worden die ook maar even de vernieling, verwarring en verliezen waarin het Oekraïense volk is terecht gekomen op zich in laat werken? We zijn verbijsterd hoe Poetin ten koste van bijna alles dit broedervolk aan zijn zijde wil krijgen. En we kunnen haast niet anders dan denken dat het Westen rechtschapen en verstandig reageert. Nu is dit niet de plaats om een politiek verhaal te houden, maar het lijkt me toch belangrijk om de zaken ook eens van een andere kant te bekijken. De oorlog in Oekraïne heeft namelijk heel wat lagen, en bepaald niet alleen politieke en militaire.

Wereldbeschouwing
Er is sprake van een botsing van wereldbeschouwingen. Poetin kijkt volstrekt anders de wereld in dan de meesten in het Westen. Naar zijn idee is de westerse visie zo verdorven, dat hij er alles aan moet doen om zijn land (én anderen) daarvoor te behoeden.

Ondubbelzinnig heeft Poetin zich uitgesproken tegen de genderideologie die het Westen overspoelt. De gedachte dat je van geslacht kunt veranderen noemt hij een „misdaad tegen de mensheid”, en dat is maar geen politieke praat. Bij hem en veel breder in Rusland heerst een diepe afkeer van wat zij ervaren als decadent en onmenselijk. De manier waarop het Westen de hele wereld (denk aan voormalige Sovjetstaten, Afrika) ideologisch wil koloniseren vervult de Russische leider dan ook met grote zorg. Het lijkt er bepaald niet op dat die zorg voortkomt uit christelijke motieven trouwens, maar ze wordt op dit punt wel gedeeld door behoudende christenen wereldwijd! Bij anti-huwelijkvoorstellen binnen de VN vormde Rusland diverse keren een belangrijke bondgenoot voor bijvoorbeeld het islamitische Egypte en het christelijke Uganda.

Westerse waarden
En op dat terrein speelt zich een andere kant van deze oorlog af. Het Westen kan door deze oorlog de wereld de indruk geven moreel aan de goede kant te staan. En dat met meer eensgezindheid dan ooit. Dat biedt een perfecte voedingsbodem voor een versterking van de positie van de EU, de VN en dergelijke. Én voor een snellere verbreiding van westerse waarden, niet alleen in Oekraïne maar ook ver daarbuiten. Antichristelijke waarden, wel te verstaan, waar Zelenski voor open staat.

Van het politieke verhaal heb ik weinig verstand. Steun voor de Oekraïense bevolking lijkt me terecht, maar politiek worden er ook spelletjes gespeeld. Europa’s steun voor Oekraïne is bepaald niet alleen een daad van naastenliefde. Vergelijk de manier waarop we Afghanistan hebben laten vallen, Syrië aan zijn lot overlaten en bootvluchtelingen in de Middellandse Zee laten omkomen. Poetin verdedigt zijn visie op de wereld, maar het Westen doet dat niet minder. En het staat voor bijna niemand in Europa’s elite meer ter discussie dat bij die waarden ook de genderideologie hoort (samen met allerlei andere aspecten van de Babelcultuur).

Gevolgen
Zo bezien zou wel eens één van de gevolgen op de langere termijn kunnen zijn dat onchristelijke en antichristelijke ontwikkelingen alleen maar sneller zullen verlopen. Natuurlijk, het kán ook anders gaan. Dat wij verwende westerlingen weer met beide benen op de grond komen, en beseffen dat het leven geen spelletje is en de woke-cultuur een oppervlakkig gebeuren. Het zou kunnen dat God dat wonder werkt, maar de ontwikkelingen zelf wijzen meer die andere kant op.

Nee, met dit alles bedoel ik bepaald niet Poetin goed te praten. Maar daarmee staat het Westen nog niet aan de goede kant! Sommige christenen in Nederland waren in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog zó bang voor het communisme dat ze haast blij waren met Hitler. Andersom waren velen in Oost-Europa zó blij dat de nazi’s verdreven waren dat ze de communisten omhelsden. Het gevaar komt maar zelden van één kant, en in onze tijd zeker niet. Rusland onder Poetin is een gevaar, maar laten we daardoor niet de ogen sluiten voor een gevaar dat dichterbij is en daardoor misschien wel veel bedreigender voor het echte welzijn van gezin en samenleving. Namelijk dat ons al meer een wereldbeschouwing wordt opgedrongen waarin voor God, Zijn schepping en Zijn Woord geen plaats meer is.

Het dilemma waar we ons voor geplaatst zien lijkt op dat tussen Trump of Biden. Tussen FvD of D66. En dat is een dilemma waar een christen in feite niet in hoeft te verzanden. Wij hoeven geen partij te kiezen voor het kwaad, maar zijn geroepen te behoren tot de Goede. Alleen in een leven dicht bij Christus en Gods Woord ligt het antwoord op alle onrecht en verwarring van deze wereld. En Hij heeft de wereld reeds overwonnen, en Hij heeft onderdanen in Rusland, in Oekraïne en in Nederland die trouw blijven aan Zijn liefde en waarheid.


Gepubliceerd: 04-03-2022

Ook interessant

Commentaar: Bi-zonder

Wat doet de B van Bi in het rijtje LHBTI? De Bijbel kan je bevrijden van dit ‘etiket’.


Genderverwarring in het Romeinse Rijk

Misschien bent u niet alleen verontrust, maar ook beangst door de seksuele ethiek die de overheid in onze tijd propageert. Die verontrusting