Podcast 5: Eén gezin

1F685DD3-7C84-4019-BBF7-1E502DB5F4EC

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. In het gezin worden kinderen gevormd in tijdelijke zaken en eeuwige zaken. Wat is de functie van het gezin? Welk voorbeeld moet er aan de kinderen gegeven worden? Wat is de betekenis van liefde hierin? Een Bijbelstudie naar aanleiding van Efeze 6:1 en 2a.

Dit is deel 5 in de serie “Man, vrouw en Christus (III): eenheid

Gerelateerde artikelen