Podcast 1: Vernieuwd perspectief

Podcast

Door de zondeval zijn er veel dingen gekomen die de verhoudingen in het huwelijk verstoren. Is er dan wel hoop voor het huwelijk? Wat betekent het dat de Heere vijandschap zet tussen de satan en de vrouw en haar Nageslacht? Er is voor het huwelijk een nieuw perspectief gekomen in Jezus Christus. Een Bijbelstudie naar aanleiding van Genesis 3:15 en Mattheüs 1:23.

Dit is deel 1 in de serie “De basis(IV): “Man en vrouw hersteld

Gerelateerde artikelen