Vaughan Roberts schrijft voluit Bijbels boek over transgenderisme

beeld: The Good Book Company
Leestijd: 3 minuten

De bedoeling van ”Transgender” is het bieden van een toegankelijke inleiding op de vele vragen rond het transgendervraagstuk – die grote gevolgen zal hebben voor het maatschappelijk leven. Niet vergeten mag worden dat het ook gaat over de nood van mensen van wie hun genderbeleving niet lijkt te passen bij het biologische geslacht.

Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de betekenis van diverse begrippen zoals transgender, genderidentiteit, queer, non-binair, transitie, etc..

In het hoofdstuk ”De ‘i.World’”beschrijft Roberts op voortreffelijke wijze de achtergrond van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, namelijk het individualisme dat de autonome mens centraal stelt: „Ik bepaal mijn eigen leven.” Ook hoe men zichzelf ziet wat betreft gender. Men wil af van de het „ouderwetse, beperkende, binaire man-of-vrouw begrip van gender en maar twee geslachten.”

Door het loslaten van fundamentele waarden ontstaan schuivende panelen waarbij wat vroeger als een stoornis werd gezien, nu anders ‘gelabeld’ wordt. Men richt zich vooral op symptoombestrijding of lichamelijke aanpassing (met vaak lichamelijke schade) zonder na te (willen) gaan wat de wezenlijke oorzaak is. Bovendien blijkt vaak het probleem niet te zijn opgelost. Maar wie vragen stelt bij transitie wordt beschuldigd van transfobie.

Het essentiële probleem is de opstand van de mens tegen God. In plaats van volmaakte harmonie zijn er wanorde en onzekerheid gekomen. Als mensen niet accepteren dat alleen Gód God is, en zelf willen bepalen wat goed en wat verkeerd is, dan heeft dat een ontregelende, om niet te zeggen ontwrichtende en soms zelfs verwoestende invloed op lichaam, ziel en geest zoals identiteitscrises en -stoornissen waaronder genderdysforie, die ten diepste een gevolg zijn van de zondeval.

De oplossing is alleen te vinden in het willen erkennen van Jezus Christus als Verlosser. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen mensen worden vrijgemaakt van de macht van de zonde en (in een korter of langer durend proces) ook van de gevolgen ervan. Dat betekent ook weerstand bieden aan gevoelens en gedachten/opvattingen die anders zijn dan wat het biologisch geslacht aangeeft. Waarachtige vrijheid en geluk vinden we alleen als we worden en zijn zoals God ons bedoeld heeft. Onze identiteit en ons biologisch geslacht (een goed geschenk!) zijn door God bepaald en gegeven. God schiep ons als man of vrouw. Dat betekent dat transitie op grond van Gods Woord niet verantwoord is.

In het laatste hoofdstuk (”Wijsheid”) wordt ingegaan op vragen zoals: Wat als ik zelf …? – laat niet je gevoel maar God bepalen wat jouw identiteit is. Hoe moet de kerk reageren? – we mogen ieder met liefde accepteren, en hopen dat de ander het biologische geslacht zal willen accepteren. Wat te doen als mijn kind over transgendergevoelens praat? – toon hen dat de Bijbel de werkelijkheid beter kan verklaren dan andere opvattingen die zij tegen kunnen komen. Wat als een vriend ons in vertrouwen neemt? – luisteren met begrip en waar mogelijk uitleggen waarom we niet achter bepaalde keuzes staan. Hoe reageren wij op de cultuur waarin we leven? – het goede nieuws van redding door Jezus in begrijpelijke taal verkondigen en duidelijk maken dat de ‘vrijheid’ die het individualisme ‘biedt’ helemaal geen vrijheid is.

Aan het eind van het boek is een ”Leidraad voor bespreking in groepen” opgenomen. Per hoofdstuk zijn enkele vragen voor een groepsgesprek aangegeven.

Het is een gemakkelijk leesbaar boek met een fundamentele, voluit bijbelse visie op het actuele onderwerp. Een zeer aan te bevelen boek!


Van de achterkaft:
Hoe zou je als christen om moeten gaan met onderwerpen als seks en gender in een wereld waarin het vrijheidsideaal hoogtij viert? Zorgvuldig en vol empathie en wijsheid onderzoekt Vaughan Roberts het christelijk wereldbeeld en probeert hij de grondbeginselen van het christelijk denken toe te passen op de complexe transgendervraagstukken van onze tijd.

Transgender, door Vaughan Roberts, Uitgeverij Het Zoeklicht, 2020, 93 bladzijden.

Te bestellen op Boeken – Het Zoeklicht (zoeklichtwebshop.nl) (zie rechtsonder op de webpagina). Prijs: € 7,50.


Gepubliceerd: 28-10-2021

Ook interessant