De aarde is vol. Toch?

courtney-cook-zJf5xgz9krY-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Over bezwaren die je kunt ervaren bij het krijgen van kinderen

„Een hok vol kinderen is niet meer van deze tijd”, schreef iemand recent op NU.nl. Soms komt er een reactie op zo’n opmerking, maar vaker wordt er gezwegen. Het kan zijn dat er op die site nauwelijks christenen meedenken. Het kan ook zijn dat christenen ten diepste hetzelfde denken. Want ja, de aarde is vol. En Nederland al helemaal!

Misschien weet je het niet, maar Nederland is na Taiwan en Bangladesh het dichtstbevolkte land ter wereld… Dat betekent niet dat ons land overal even dichtbevolkt is. Er is een duidelijk verschil tussen bijvoorbeeld het noorden van ons land en de randstad. En is ook verschil tussen de stad Groningen en een deel van het Groningse platteland, waar je maar hier en daar huizen (en mensen) tegenkomt.

Toch begint die volheid flink te wringen. Dat is met name zichtbaar in de woningbouw. Er wordt hier en daar al geopperd om een polder ‘op te offeren’ aan huizenbouw. Minder groen, meer stenen. En dat allemaal voor al die mensen…

Gods opdracht laten staan
Hoe moet je daar als jong stel nu mee omgaan? Je weet dat de Heere God het krijgen van kinderen verbonden heeft aan het huwelijk. Adam en Eva kregen de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Maar met die Bijbeltekst kun je onmogelijk nu nog aankomen, want zij waren de enige twee mensen op de wereld en jullie zijn twee van de ongeveer 17,4 miljoen Nederlanders. Dit kan een dilemma voor je zijn of worden! Zeker als je werkt en leeft in een maatschappij die redeneert: Het land is gewoon vol.

Moeten we dus alle Bijbelteksten over het krijgen van kinderen maar relativeren of terzijde schuiven? Nee! Als we dat met deze zaak gaan doen, gaan we het sluipenderwijs ook doen met andere dingen. En dan houden we wellicht uiteindelijk maar een heel dunne Bijbel over.

Het huwelijk en de kinderzegen horen bij elkaar. Niet in de eerste plaats tot opbouw van ons land, maar wel tot opbouw van Gods Koninkrijk en als een erfdeel van God Zelf (zie bijvoorbeeld Psalm 22: 31 en 32, Psalm 127:3, Maleachi 2:15). Daarnaast ontvangen christenen ook kinderen voor de naaste, die zij liefhebben ‘als zichzelf’ (denk aan het grote gebod dat Jezus ons gaf, Mattheüs 22: 36-40).

Bevolking wordt ouder
Mensen die spreken over (verplichte) geboortebeperking of dwang door middel van bijvoorbeeld het opschorten van de kinderbijslag, vergeten iets. Deel uitmaken van 17,4 miljoen inwoners kan heftig lijken. Maar een flink deel (37%) van die 17,4 miljoen is ouder dan 45 jaar. De verwachting is dat dit percentage voorlopig blijft stijgen. Al die ouder wordende mensen moeten in de toekomst verpleegd en/of verzorgd worden. Daarnaast heeft daling van het aantal inwoners te maken met talloze andere zaken, waaronder de economie.

Duitsland heeft de noodklok al geluid. Nergens anders in Europa krijgen vrouwen zo weinig kinderen als daar. En recent herzag China het kindbeleid. Chinese ouders mogen nu twee kinderen krijgen. De reden hiervan is dat een kwart van de Chinese bevolking rond 2030 boven de 60 jaar zal zijn. Veel Chinese ouders zitten ondertussen helemaal niet te wachten op een groter gezin én lastenverzwaring. Iets wat overigens voor ouders in Nederland ook een reden kan zijn om kritisch te kijken naar het kindertal. Maar daarover in een volgend artikel meer.

En dan nog iets
Ten diepste gaat het helemaal niet om de hoeveelheid kinderen die we krijgen, maar om onze leefwijze. Ter illustratie: de voetafdruk van een Afrikaan is maar 5% van die van een Europeaan (en wij maar commentaar hebben op hun kindertal…). Daarnaast wonen wij vaak nogal riant, gemiddeld op zo’n 65 vierkante meter woonoppervlakte per persoon (!). Ongeveer zeventig jaar geleden was dat 20 vierkante meter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hele aarde, maar voor het kleine stukje waarop we wonen. Kinderen krijgen betekent dan: hen bescheiden opvoeden. Natuurlijk zou daar nog veel meer over te zeggen zijn, maar daarover gaat dit artikel ten diepste niet.

Ten slotte
Met verstand bij je vrouw wonen? Ja, lees het maar na in 1 Petrus 3 vers 7. Aan geboortebeperking doen terwijl je gezond bent? Nee, laat God jullie levens leiden. Hij is de goede Gever van alle goed, van het kindertal, maar ook van tal van zaken eromheen! Wie dát weet en ervaart, ontvangt ondanks kritiek uit wereld en kerk, kinderen uit Zijn Vaderhand.


Gepubliceerd: 21-09-2021

Ook interessant

boek

Recensie: Vuur dat nooit dooft

In juni 2022 werd het boek ‘Vuur dat nooit dooft’ van de theologen René Erwich en Almatine Leene gepubliceerd. Dit boek deed

Podcast 5: In verbondenheid

De eerste conclusie die uit de schepping wordt getrokken gaat over het huwelijk: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten