Voelen we de enorme nood in onze samenleving nog?

SOS nood_pexels-jennifer-latham-9658885
Leestijd: 3 minuten

Het bestuur en de visiegroep van Bijbels Beraad MV waren deze week voor een vergadering bijeen. We deelden daarbij enkele voorbeelden van de enorme nood in onze samenleving. Juist vanwege die nood is Bijbel Beraad Man Vrouw opgericht. Ik wil graag enkele van die voorbeelden aan u doorgeven opdat het ons hart (opnieuw) vervult met bewogenheid en liefde.

Niet meer verder willen
Er was een jonge vrouw van begin 30 die onlangs euthanasie heeft toegediend gekregen. Dat was niet vanwege ondraaglijk lichamelijk lijden, maar omdat zij het leven emotioneel niet meer aankon. Haar moeder was kort daarvoor gestorven en ze wilde niet meer verder leven. Haar vader is nu achtergebleven en rouwt om het verlies van beiden in korte tijd.

Lange wachtlijsten voor hulp
Bij het Leger des Heils staan meer dan 400 vacatures open die al langere tijd niet worden opgevuld. Tegelijk neemt het aantal hulpvragen alleen maar toe. Er zijn veel verhalen van jongeren die de afgelopen jaren vanwege ernstige psychische nood aanklopten bij een GGZ of een dergelijke instantie, en pas na 6 maanden hulp konden krijgen. De wachtlijsten bij allerlei instanties zijn langer dan ooit. Ook blijkt uit onderzoek dat zelfmoord doodsoorzaak nummer één is onder twintigers. Ca. 35% van de jongeren heeft mentale klachten en 62% van de studenten kent gevoelens van eenzaamheid, zelfs te midden van het vaak sociaal intensieve studentenleven.

Leven in liefdevolle gemeenschappen
Een antwoord op de nood van deze tijd ligt misschien wel dichterbij dan wij denken. Er is een enorme behoefte aan liefdevolle gemeenschappen, met name die van het gezin en de gemeente. Veel pijn en eenzaamheid in mensenlevens heeft te maken met gebroken relaties en gebroken gezinnen. Hulpverlening is nodig en kan heel veel goeds doen. We moeten echter niet onderschatten hoeveel verschil het maakt als mensen liefde krijgen, liefde leren ontvangen en zelf leren liefhebben. Als onze kerkelijke gemeenten warme gemeenschappen zijn en als onze huizen gastvrije huizen zijn, waar mensen welkom zijn en mogen aanschuiven, dan maakt dat veel verschil.

Seksuele ethiek is nodig en liefdevol
Een belangrijke oorzaak van al deze nood komt voort uit de seksuele vrijheid die de moderne mens in de Westerse wereld zich meent te kunnen permitteren. Seksuele immoraliteit leidt tot het kapotgaan van relaties. Het leidt tot verlies van het vermogen om je echt te hechten en toe te wijden aan de ander, dwars door alles heen. De Heere Jezus zei het al: ‘Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen’ (Mattheüs 24:12).

Als wij zeggen dat seksuele gemeenschap alleen geoorloofd is binnen het huwelijk van man en vrouw, dan zijn we niet aan het haten, zoals sommigen onterecht zeggen. Nee, dan pleiten we juist voor wat liefdevol is. De Heere God geeft ons deze richtlijn niet om ons ongelukkig te maken. Hij wil juist dat kinderen en jongeren opgroeien in een warm nest, waar echte liefde heerst. Het opkomen voor de Bijbelse moraal op het gebied van seksualiteit en huwelijk is het meest liefdevolle wat we voor een losgeslagen en op drift geraakte samenleving kunnen doen.

Enkele voorbeelden
Laat me deze gedachte nog illustreren met enkele voorbeelden. Het idee dat je toe moet geven aan gevoelens van verliefdheid, omdat dat ‘echte liefde’ is, leidt in de praktijk tot heel veel schade. Door een nieuwe verliefdheid – en het toegeven aan die gevoelens – zijn talloze huwelijken op de klippen gelopen. Daardoor blijft een vrouw achter of wordt een man in de steek gelaten. Kinderen worden in het ongeluk gestort. Het doet onnoemelijk veel pijn in een kinderhart en in een tienerhart, als vader en moeder uit elkaar gaan. We zien hier heel duidelijk dat het liefdevol is om te blijven kiezen voor het huwelijksverbond en dat het liefdeloos is om toe te geven aan deze gevoelens.

Ook denk ik in dit kader aan alle verhalen die ik de afgelopen jaren heb gehoord over mannen of vrouwen die na vele jaren huwelijk ineens zich overgaven aan homoseksuele gevoelens en daarnaar zijn gaan leven. Tegenwoordig wordt gezegd wordt dat die gevoelens horen bij wie jij bent. Je doet jezelf geweld aan als je daar niet naar gaat leven. Maar mannen of vrouwen die dat doen werpen hun eigen vrouw of man en eventuele kinderen in vreselijke ellende. Er komt een einde aan het gezinsleven. De liefde verkilt, de meest dierbaren worden verlaten, omdat de betrokkene vindt dat hij recht heeft op zijn of haar eigen leven en (vermeende) geluk.

Met het  in ere houden van het Bijbelse huwelijk en met het toewijden van onszelf aan onze naasten, binnen en buiten het huwelijk, komen we tegemoet aan de grootste nood in onze samenleving.

O, Heere, ontferm U over ons en stort Uw liefde uit in onze harten. Geef ons het vermogen lief te hebben met de zelfopofferende en de op de ander gerichte liefde van Uw Zoon.

Ook interessant

Wat staat er op het spel?

Man en vrouw, bruid en bruidegom, huwelijk en gezin, vader en zoon. Deze relaties zijn prachtige illustraties die door God gegeven zijn

Wat betekent “Ik hou van je”? 

Als je tegen je partner zeg “Ik hou van je”, wat zeg je dan werkelijk?” Laten we een Bijbels gefundeerd antwoord geven.

Podcast 2: Doel van de liefde

Wat is het doel van het huwelijk? Liefde voor elkaar? Genieten van elkaar? Of is er ook een groter doel? Naar het