„Activisten maken een debat over transgenderisme haast onmogelijk”

gender-burgerhart
Leestijd: 2 minuten

Tijdens de studieconferentie over transgenderisme die het Bijbels Beraad Man/Vrouw op 1 juli 2021 in Alblasserdam organiseerde, hield drs. Elise van Hoek een lezing over de medisch-ethische aspecten van transgenderisme. Een verslag van haar bijdrage.

„Genderdysforie is een geslachtsidentiteitsstoornis. Iemand met genderdysforie ervaart een onvrede met het eigen, biologische geslacht. Naar schatting leidt 0,7 procent van de mannen en 0,6 procent van de vrouwen aan een vorm van genderincongruentie. Eén op de vijftienhonderd mannen (0,07 procent) en één op de drieduizend vrouwen (0,03 procent) ervaart dysforie; zij lijden er echt aan.”

De betekenis van de term ”gender” is volgens Van Hoek aan het verschuiven. „Er zijn mensen die over een genderspectrum spreken. Zij ontkennen ook dat genderdysforie een medische ziekte of psychische aandoening is. Het biologische gegeven dat er –hoge uitzonderingen daargelaten– alleen maar mannen en vrouwen bestaan, daar willen ze niet aan. Zij bepleiten volledige emancipatie. Voor de mensen die met genderdysforie worstelen, lost dat weinig op. Hun worsteling wordt niet weggenomen door over een genderspectrum te spreken.”

Heelmeester
De grote ethische vraag bij genderdysforie is: zijn geslachtsveranderende operaties toegestaan? Vanuit de christelijke ethiek zijn er grote bezwaren tegen. „Is het bijvoorbeeld verantwoord om in te grijpen in een gezond lichaam? En is dat ingrijpen proportioneel?” vroeg de manager Onderzoek en Beleid bij de NPV-Zorg voor het leven zich hardop af.

Van Hoek wees op de zondeval. „God schiep de mens naar Zijn beeld. De mens keerde zich van God af en sindsdien loopt er een lijn van zonden en gebrokenheid door de Bijbel. Genderdysforie is een van de vele vormen van gebrokenheid. In de christelijke ethiek kijken we naar de zin van lijden en pijn. Uiteindelijk moet onze gebrokenheid ons bij de grote Heelmeester brengen.”

Activisten maken een debat over transgenderisme haast onmogelijk, stelde Van Hoek. „Er is een gebrek aan transparantie over wetgeving die in lijn ligt met het gedachtegoed van de genderideologie. Verder worden kritische geluiden de mond gesnoerd, vooral op sociale media: accounts van critici worden geblokkeerd. En er zijn zelfs activisten die bedreigingen uiten richting mensen die vragen stellen.”

Explosief gestegen
Volgens Van Hoek zijn vooral jongeren slachtoffer van de genderideologie. „Het aantal aanmeldingen voor transgenderzorg is sinds tien jaar explosief gestegen. Met name jonge meiden melden zich.” De oorzaak voor de groeiende aantallen worden gezocht in de rol van de media. En ook scholen spelen soms een kwalijke rol.

Dat deze jongeren worden ‘geholpen’ met puberteitsremmers en andere behandelingen is risicovol. „Er is weinig onderzoek gedaan naar gevoelens van onbehagen over het eigen lichaam”, vertelde Van Hoek. „Wereldwijd wordt geleund op Nederlands onderzoek.”

Van Hoek gaf haar gehoor aan het einde nog mee: „Het is niet erg om het gesprek te voeren met iemand die gevoelens van genderdysforie heeft, maar het is wél schadelijk om het te negeren. Is er iemand in je omgeving die hiermee worstelt? Lees dan samen in de Bijbel, bid met elkaar. Vergroot je kennis over het onderwerp. Verdiep je in de wereld van jongeren. Blader biologieboeken door. Hoe dan ook: wees betrokken.”

Ook interessant