Seksuele indoctrinatie in schoolboeken: „Ouders, ontwaakt!”

boek
Leestijd: 3 minuten

Wie leest waar christenen tegenaan liepen in de tijd van het nazisme en wat ouders meemaakten onder het communisme, beseft al heel snel dat het een strijd om het kind was. Het kind moest voor de ideologie van de partij kiezen. In onze tijd is de strijd om het kind net zo goed aan de gang.

Met verbijstering heb ik het verhaal van Pavlik leren kennen in het Oostblok. Hij werd tot held gemaakt omdat hij zijn vader had aangegeven bij de overheid. Via boeken, films en scholen werd er een hele Pavlik-cultus op touw gezet. En de moraal van dat ruige verhaal? Luister naar de staat en niet naar je ouders.

In onze tijd is de strijd om het kind net zo goed aan de gang. De moderne ideologie die voortkomt uit de seksuele revolutie doet ook alles om kinderen onder de regenboogvlag te krijgen. Het gaat niet over de regenboog van Gods trouw, maar de veelkleurigheid van de moderne mens die gepropageerd wordt. Via schoolboeken wordt die moderne visie de klassen en harten van de kinderen ingedragen. En ze leren daar wat haaks staat op wat God zegt over man en vrouw in de Bijbel.

Die ”Seksuele indoctrinatie in schoolboeken” in onze tijd wordt onderzocht in een boek met deze titel. Eerst wordt de achtergrond van de seksuele revolutie beschreven. Dan gaat het over het opdringen van de moderne seksuele visie op scholen en worden (soms wel extreme) voorbeelden genoemd van pervers materiaal wat de kinderen wordt getoond. Veel voorbeelden komen trouwens uit de VS. Het laatste hoofdstuk gaat in op de vraag hoe ouders hun kinderen kunnen beschermen.

Reactie
Als je dit leest besef je weer hoe ouders de eerstverantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Door veel christenen is daar in de kerk, tegenover God en Zijn gemeente, een gelofte over afgelegd bij de doop van hun kind. Om je goed van je verantwoordelijkheid bewust te zijn is het goed dit boek te lezen. Het is hier gratis te bestellen.

Het lezen maakt je ook bewust van de rol die de overheid speelt in deze ideologische strijd, en steeds meer zal gaan spelen. Denk aan sommige acties tegen reformatorisch onderwijs. In dit boek wordt de politiek gevraagd ouderrechten te versterken en een klachtenregeling voor ouders te maken als hun kind foute informatie krijgt. Ouders wordt geadviseerd al bij de schoolkeuze te informeren naar homopropaganda en genderideologie in de klassen.

Het Nederlandse onderwijs staat als het om seksuele voorlichting gaat, onder invloed van internationale netwerken met een visie die –ondanks alle woordenkraam– respectloos is tegenover de verantwoordelijke ouders, maar meer nog tegenover het zich ontwikkelende kind, diens ongereptheid en onschuld. ‘Seksuele vorming’, een verplicht gemaakt schoolval is een eenzijdig propaganda-instrument geworden ten gunste van homoseksualiteit, feminisme en genderideologie, zonder dat de opvattingen van de ouders daarbij worden gerespecteerd.

”Seksuele indoctrinatie in schoolboeken – een kritisch onderzoek”, uitgave van de campagne Gezin in gevaar, p.107

Gezin in gevaar
Waar komt de tegenbeweging Gezin in gevaar, uitgever van het onderzoek, vandaan? Het is een rooms-katholieke organisatie –de Stichting Civitas Christiana–  die verschillende campagnes lanceerde, waaronder ook de campagne Gezin in gevaar. Het is goed je als protestants christen van die achtergrond bewust te zijn.

Dat ze zaken anders benaderen, wordt je wel duidelijk als je bij een andere campagne van deze stichting leest: ‘In tijden van nood, bid de rozenkrans’. Maar de leer van de Rooms-katholieke kerk bepaalt in dit boek ook de visie op huwelijk en seksualiteit. Er wordt geredeneerd vanuit het natuurrecht en het goddelijk recht. Dat is de achtergrond van de rooms-katholieke visie op bij voorbeeld voorbehoedsmiddelen, terwijl in protestantse kringen meer gezocht wordt naar Gods wil vanuit Zijn Woord en er soms andere conclusies getrokken worden.

Wie zich bewust is van de verschillende achtergrond, kan dan ook dankbaar constateren dat we als christenen veel gemeenschappelijk hebben en elkaar kunnen ondersteunen in een tijd van nogal agressieve indoctrinatie.


Besproken : ”Seksuele indoctrinatie in schoolboeken – een kritisch onderzoek”, uitgave van de campagne Gezin in gevaar.

Ook interessant

Wetenschap of Schriftgezag?

Vorige week verscheen de ”Wetenschapsbijbel”. Een stevige prestatie met droevige consequenties. Voor de zoveelste keer op rij. Het komt aan op een