Wat betekent “Ik hou van je”? 

PENTAX Image
Leestijd: 3 minuten

Heb je jezelf ooit afgevraagd: “Als ik tegen mijn partner zeg “Ik hou van je”, wat zeg ik dan eigenlijk?” Dit artikel geeft een Bijbelse definitie van deze woorden door ze te wortelen in het model van Gods liefde voor Zijn volk.

Ik heb de vraag ‘wat betekent ik hou van je’ aan mezelf en aan anderen gesteld. In de meeste gevallen kreeg ik een antwoord dat veel lijkt op dat wat in populaire psychologieboeken staat. Nadat je ‘je hart gevolgd hebt’, zeg je dingen als ‘Ik waardeer je, ik geniet van je en ik verwacht dat jouw gezelschap me gelukkiger maakt dan wat ook.

Gods model 

Als u christen bent en een Bijbels wereldbeeld hebt, moet u uw antwoord formuleren volgens Gods model. Denk er eens over na. Wat zeg je eigenlijk met de woorden: “ik hou van je”? Als je Gods model volgt, bedoel je de volgende drie dingen. 

1. Ik kies jou!
Denk aan Abraham. God komt naar hem toe als hij nog een heiden is. Hij roept hem op om uit zijn volk te verlaten en te komen naar het land dat God voor hem en zijn nageslacht heeft uitgekozen (Genesis 12 & 17). Als we de reis van Israël door het hele Oude Testament heen volgen, vinden we deze bevestiging van Gods keuze: “De Heer heeft Zijn genegenheid niet op u gericht en uitgekozen omdat u talrijker was dan andere volken, want u was de minste van alle volkeren. Maar het was omdat de Heer van je hield…’ (Deuteronomium 7:6-8). 

Wanneer we het Nieuwe Testament van Jezus tot Paulus raadplegen, wordt ons herhaaldelijk verteld dat God ons heeft uitgekozen om een ​​relatie met Hem te hebben. Jezus zei: “Niemand komt tot Mij tenzij de Vader hem roept (Johannes 6:44). Paulus zegt: “Net zoals Hij ons heeft uitverkoren in Hem (Jezus Christus) (Efeziërs 1:3-4). 

Als ik zeg dat ik van je hou, zeg ik tegen mijn vrouw: ‘Ik kies jou boven alles en alle anderen.’ 

2. Ik ben toegewijd aan jou.
De belofte van Genesis 3:15, zoals een commentator opmerkte, laat er geen twijfel over bestaan: “Niemand die de Bijbel leest, kan de verbindende draad missen: God doet iets in de geschiedenis van Israël dat zijn oorsprong vindt in een belofte die in de Hof van Eden is gedaan. God beloofde Adam en Eva dat zij een Verlosser ter wereld zouden brengen. God zou voorzien in een mogelijkheid van verlossing (1 Korintiërs 10:13).” 

 Paulus zegt: “Christus stierf voor ons, toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8). Jezus beloofde: ‘Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten’ (Hebreeën 13:5). 

Als ik tegen mijn vrouw zeg: ‘Ik hou van je’, zeg ik tegen haar: je kunt op mij rekenen. Ik ben toegewijd aan jou. Ik draag deze ring, waarmee ik tegen de rest van de wereld zeg: ‘Ik ben toegewijd; probeer niet tussen ons te komen.”

3. Ik verheug me in jou!

De psalmist geeft een samenvatting van het gevoel van God, zoals dat in heel de Schrift doorklinkt: ‘Want de Heer heeft behagen in Zijn volk’ (Psalm 149:4). Onlangs draaide ik me tijdens het ontbijt om en concentreerde me op mijn vrouw. Ze zei: “Wat is er?” Ik zei: “Ik verheug me in jou. Je bent mijn metgezel, mijn geliefde, mijn collega, mijn co-ouder, mijn vreugde….” Na bijna 61 jaar is zij de vreugde van mijn leven. Natuurlijk frustreer ik haar soms, en zij mij, maar die zijn snel bedekt met liefde. 

God vertelt Zijn volk vaak dat Hij van hen houdt (Maleachi 1:1). Wij doen er goed aan dat voorbeeld te volgen. Uit een onderzoek dat ik ooit heb gelezen, waarschijnlijk van John Gottman, blijkt dat er voor het overwinnen van één negatieve interactie zeker vijf positieve boodschappen nodig zijn. Dat is gevonden door nauwgezet menselijk onderzoek. Dit zouden we echter al moeten weten als we de Bijbel lezen. Neem bijvoorbeeld eens de tijd om alle passages die aan de kerk zijn gericht, door te nemen. 

Tenslotte

Denk eens terug aan uw huwelijksbelofte. Lees ze nog eens terug. Bedenk dat u uw partner hebt gekozen toen u op uw trouwdag voor Gods aangezicht een verbond sloot. Vervolgens beloofde u, met God als uw getuige, dat u uzelf volledig aan uw partner zou toewijden. Tenslotte wisselde u ringen, zodat u aan de wereld kunt laten zien dat u vreugde vindt in uw partner. Dit teken van trouw zegt ook: “Doe geen pogingen om mijn loyaliteit te verbreken, of tussen onze relatie te komen. Ik ben toegewijd.” Dit was uw belofte aan God en aan uw partner op uw huwelijksdag. Laat uw partner dan ook meerdere keren per dag in woorden en daden merken: ‘ik hou van je’. Door dat te doen volgt u het model dat God geeft van onvoorwaardelijke liefde. Door zo te handelen, laat je zien wat Gods Woord voor jou persoonlijk betekent. 


Howard Eyrich is een gepensioneerd pastoraal counselor bij de Briarwood Presbyterian Church. Momenteel werkzaam als directeur van de DMin in Biblical Counseling aan het Birmingham Theological Seminary en als professor aan de Masters University of Divinity. Dit artikel is eerder bij ACBC gepubliceerd.

Ook interessant

Podcast 1: Vernieuwd perspectief

Door de zondeval zijn er veel dingen gekomen die de verhoudingen in het huwelijk verstoren. Is er dan wel hoop voor het