Het grote risico van het huwelijk

Het is de Heere die man en vrouw samenbrengt en door een verbond aan elkaar verbindt.
Leestijd: 3 minuten

Ga je trouwen? Waaghals! Aan het huwelijk zijn grote risico’s verbonden, wist je dat? Eén van die risico’s is dat je hart misschien beschadigd en gekwetst wordt…

Degenen die beweren dat mannen maar beter niet kunnen trouwen, sturen aan op een ongelukkig, laf leven. Sociale media-persoonlijkheid H. Pearl Davis verklaarde op X bijvoorbeeld dat “het huwelijk een vreselijke overeenkomst is voor mannen in 2023.” Het tegendeel is echter waar. Socioloog Brad Wilcox wees erop dat getrouwde mannen gemiddeld veel gelukkiger zijn dan hun ongehuwde leeftijdsgenoten (en hetzelfde geldt voor vrouwen).

De kans op mislukking
Volgens Davis is het huwelijk niet zelf het probleem. Een gelukkig huwelijk kan natuurlijk geweldig zijn. Het probleem is echter dat de kans op mislukking zo groot is. Een slecht huwelijk kan zo ellendig zijn, of een echtscheiding zo verwoestend, dat je daardoor beter maar kunt besluiten dat het huwelijk niet de moeite waard is. Hoewel Davis de prevalentie van deze kwalen overdrijft, zijn ze wel reëel. Het hart van mannen kan gebroken worden, hun bankrekeningen kunnen leeggehaald worden en hun kinderen kunnen weggehaald worden. We zouden met allerlei data kunnen onderbouwen dat de voordelen van het huwelijk opwegen tegen het risico van echtscheiding en dat gescheiden mannen net zo gelukkig zijn als nooit-gehuwde mannen. Toch gaat het uiteindelijk over de vraag wat het betekent om man te zijn en of je de moed hebt om dit ‘risico’ te nemen?

Liefde vereist risico
De critici hebben gelijk als ze zeggen dat het huwelijk riskant is. Het is inderdaad meer dan riskant; het is een zekerheid van lijden. Er zijn, zoals een GK Chesterton-personage het uitdrukte, ‘geen verstandige huwelijken’. Het einde van een goed huwelijk is dat de ene echtgenoot rouwt op het sterfbed van de andere. Degenen die in het leven lijden willen vermijden, moeten in ieder geval niet trouwen. Ze moeten elke vorm van liefde vermijden.

Liefde vereist risico. Zoals CS Lewis het uitdrukte: “Liefhebben betekent kwetsbaar zijn. Als je ergens van houd, dan zal je hart verwrongen en mogelijk gebroken worden. Als je er zeker van wilt zijn dat het intact blijft, moet je het aan niemand geven, zelfs niet aan een dier. Verpak het zorgvuldig met hobby’s en kleine luxe; vermijd alle verwikkelingen. Sluit het veilig op in de kist van je egoïsme. Maar in die kist (veilig, donker, roerloos, zonder zuurstof) zal het veranderen. Het zal niet gebroken worden; het zal onbreekbaar, ondoordringbaar en onherstelbaar worden.

En het is niet alleen de liefde die ons kwetsbaar maakt. Elke goede en nobele onderneming brengt de mogelijkheid van mislukking met zich mee. Zelfs als je voor wat dan ook op andere mensen vertrouwt, ontstaat er een risico. U kunt in de steek gelaten worden. Of uw vertrouwen wordt ernstig beschaamd. Leven zonder risico is niet mogelijk. Als je het toch probeert, dan leef je nauwelijks.

De moeite waard?
Sommige risico’s zijn het niet waard om te nemen. Het huwelijk is echter van zichzelf niet zo roekeloos, dat je er in deze tijd maar niet meer mee moet beginnen. Het huwelijk is juist de roeping waartoe de grote meerderheid van de mannen geroepen is. Welke argumenten gebruiken Davis en consorten dan om ongehuwd te blijven? Ze zeggen niet dat ongehuwde mannen zich daardoor des te beter kunnen wijden aan de dienst van God en Zijn volk. In plaats daarvan gebruiken ze het zwakke en laffe argument dat je de pijn van een eventueel mislukt huwelijk kunt ontlopen. Zo proberen ze echter de natuur van de mens te belemmeren. Zij willen dat wij onze roeping opofferen in ruil voor de belofte van een tamme veiligheid. Dit is onmannelijk.

Mannelijk
Het huwelijk is nog steeds de risico’s waard, omdat het is waarvoor we bedoeld zijn. Bovendien kunnen mannen, zowel vóór als na hun huwelijkssluiting, veel doen om de kans op een goed huwelijk te vergroten. Ja, er zullen nog steeds gevallen zijn waarin mannen, ondanks hun inspanningen, merken dat hun huwelijk uiteenvalt. In dergelijke gevallen zullen echte mannen echter volharden. Er zijn mannen die, ondanks dat ze het lijden hebben gedragen, waarvoor Davis hen waarschuwt, niet worden verslagen. Ze blijven leven, God en anderen dienen, en bronnen van vreugde in dit leven vinden. Zulke mannen verheugen zich nog steeds in de gelukkige huwelijken van anderen die ze kennen. Ze proberen anderen niet mee te sleuren in hun bitterheid.

Angst en bitterheid zijn niet mannelijk; het huwelijk wel. Het huwelijk verenigt de twee helften van het menselijk ras om voor het voortbestaan ​​ervan te zorgen. Het huwelijk legt het fundament voor de onverbrekelijke relatie tussen moeder, vader en kinderen. Door de huwelijksbelofte verbinden we ons in deze relatie, ongeacht wat de toekomst of onze eigen wispelturigheid ons zal brengen. En de kwetsbaarheid die deze verbinding van jezelf aan anderen met zich meebrengt, is onlosmakelijk verbonden met de bloei die het mogelijk maakt. Het streven naar liefde, vreugde en voldoening brengt risico’s en pijn met zich mee.

Mannen zijn niet gemaakt om stil te zitten en alle gevaren in dit leven te vermijden. Ze zijn gemaakt om ze te overgroeien en trotseren. Lafaards zullen hiervoor terugdeinzen, maar mannen – die willen leven zoals mannen moeten leven – zullen de gevaren en moeilijkheden verwelkomen, evenals de vreugde en voldoening van de liefde en het huwelijk.


Dit artikel verscheen eerder bij World News Group en is geschreven door Nathanael Blake. Blake is postdoctoraal onderzoeker bij het Ethics and Public Policy Center.

Ook interessant

Help, ik heb verkering!

Het spreekt vanzelf dat de keuze om met iemand te trouwen een van de allerbelangrijkste keuzes is die een mens in zijn

Podcast 9: Manoach en zijn vrouw

In deze negende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Manoach en zijn vrouw. Manoach en zijn vrouw zijn de ouders van

Wat betekent “Ik hou van je”? 

Als je tegen je partner zeg “Ik hou van je”, wat zeg je dan werkelijk?” Laten we een Bijbels gefundeerd antwoord geven.