Zwemmen: zedig of zedeloos?

speedo-wetsuit-Vl-zwemfed
Leestijd: 4 minuten

Het hele jaar door springen mannen en vrouwen in zwembroek of bikini in het water. Zwemmen is goed voor je. Bij de keuze voor hun zwemkleding laten ze zich leiden door de gangbare praktijk. Ehm… heeft de Bijbel hier ook nog iets over te zeggen?

Of het nu zomer of winter is, veel mensen houden van zwemmen. In de zomer pakken veel mensen hun zwembroek of badpak uit de kast om in het verfrissende water te springen. In de winter doen ze dit in het overdekte zwembad. Velen zijn dat al jaren zo gewend en denken er niet zo over na of hier wellicht ook een morele kant aan zit. Wat zegt de Bijbel over zwemmen en zwemkleding? Eigenlijk wordt dit onderwerp nauwelijks besproken in relatie tot morele kaders. Vele christenen volgen de gangbare praktijk: in zwembroek of badpak het water induiken in een zwembad of bij een strand. Sommigen hebben hier moeite mee of denken dat de Bijbel zwemmen verbiedt.

De Bijbel over zwemmen
Er zijn verschillende plaatsen in de Bijbel waar het over zwemmen gaat. Een drietal voorbeelden: Jesaja 25:11a: “En Hij zal Zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen”. Ezechiël 47:5: “Voorts mat Hij nog duizend, en het was een beek waar ik niet kon doorgaan; want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan.” Handelingen 27:43: “Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen, en beval dat degenen die zwemmen konden, zich eerst zouden afwerpen en te land komen;” Deze Schriftplaatsen verbieden zwemmen niet, maar geven zwemmen weer als een activiteit die plaatsvindt onder de mensen.

Het nut van zwemmen
Zwemmen kan worden gedaan als ontspanning, maar heeft ook zijn nut voor zwemles, voor de gezondheid of op medische indicatie of voor mensen met een speciaal beroep. Denk bijvoorbeeld aan een duiker die onder water werkzaamheden aan een schip moet verrichten.

De praktijk in de gereformeerde gezindte
Zwemmen op zich hoeft dus niet verkeerd te zijn. Het kan als een vorm van bewegen worden gezien, net als wandelen en fietsen. Wat wel uitmaakt is hoe iemand zich kleedt tijdens het zwemmen. De vraag komt dan naar boven: wat zegt de Bijbel over (zwem)kleding? De praktijk is dat sommige refo’s een bikini acceptabel vinden. Anderen vinden dat te ver gaan en vinden voor meisjes en vrouwen een badpak wel acceptabel. Dat is mijns inziens een flink contrast met sommige moslima’s die zo aan zedigheid zijn gehecht dat ze een lichaamsbedekkende boerkini dragen. Hebben zij op het gebied van zedigheid wellicht meer licht dan mensen die de Statenvertaling lezen? Een badpak bedekt niet meer van het lichaam, dan ondergoed, en daarmee ga je toch ook niet over straat? Voor jongens en mannen is de praktijk vaak: een (korte) zwembroek en verder een ontbloot bovenlijf. Is met bovengenoemde praktijk nu werkelijk sprake van nette, bedekkende zwemkleding? We gaan in het vervolg van dit artikel hier verder op in.  

Bijbelse normen voor zwemkleding
In dit artikel wil ik graag twee Bijbelse principes aandragen voor zwemkleding:
1. Kleding dient het lichaam te bedekken. In Genesis 3:21 staat: “En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan.” Hierbij is opmerkelijk dat God kleding gaf aan Adam en Eva in de situatie dat zij beiden gehuwd waren, maar dat er toen nog geen andere mensen op de aarde woonden. De Heere wilde dus dat Adam en Eva in hun dagelijkse omgang met elkaar, gekleed waren. De opdracht om kleding aan te hebben, was dus niet alleen bedoeld om verleiding door derden te voorkomen (want die waren er toen nog niet), maar een principe op zichzelf.

2. Mannen dienen mannenkleding te dragen en vrouwen dienen vrouwenkleding te dragen. Deuteronomium 22:5: “Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den HEERE uw God een gruwel.” Er is in de Bijbel niet te lezen dat er op deze regels uitzonderingen zijn. Als we met bovengenoemde principes nogmaals kijken naar de praktijk in de gereformeerde gezindte, dan moeten we nogmaals de vraag stellen: is dit nette, bedekkende zwemkleding?

Alternatieven
Er zijn ook alternatieven voor de huidige praktijk onder christenen. Voor jongens zijn er uv-zwempakken te koop die de romp en een deel van de armen en benen bedekken. Daarnaast zijn er ook zwemshirts verkrijgbaar voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Voor meisjes en vrouwen zijn er in buitenlandse webshops zwemrokken en zwemjurken te koop. Deze zwemkleding zou een hele verbetering zijn ten opzichte van de huidige praktijk. Als dit wordt verbeterd en gereformeerd, dan zou er wél gesproken kunnen worden over bedekkende zwemkleding.

Plicht om te verbeteren
Nederland is een goddeloze natie. Ook als christenen hebben we daar ons aandeel in. Wij hebben mee gezondigd. Wij hebben ook meer kunnen doen om de secularisatie tegen gaan, dan we werkelijk hebben gedaan. In Nederland is bloot gewoon geworden, maar die houding druist in tegen Gods Woord. De normalisering van bloot, de seksualisering en het idee dat alles moet kunnen heeft Nederland in diep moreel verval gebracht en van God vervreemd. Naast onze schuld en tekort hebben we ook de plicht om te verbeteren wat verbeterd kan worden. Laten we met elkaar werken om Nederland weer tot een christelijk en zedig land te laten worden.

Vermoedelijk worden in grote steden speciaal voor moslima’s zwemuurtjes gehouden. Is het niet beschamend dat daar onder christenen blijkbaar geen behoefte aan is, maar dat zij de normen die de wereld heeft in zwemkleding, heeft overgenomen? Ik zou mensen die de visie over bedekkende zwemkleding delen, willen aansporen om in hun omgeving zwem(les)uurtjes te organiseren, die gehouden worden binnen de genoemde kaders: het lichaam moet bedekt zijn en in de kleding moet het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk zichtbaar zijn.

Ook interessant