Commentaar: Wie Christus volgt moet bereid zijn om te lijden

Schermafbeelding 2022-04-29 om 16.04.15
Leestijd: 3 minuten

Alleen christenen die bereid zijn om te lijden voor hun overtuiging zullen weerbaar genoeg zijn tegen de geest van deze eeuw. Het is erg jammer dat veel mensen met conservatieve overtuigingen niet bereid zijn hun mond open te doen uit angst voor hun positie en belangen. Jezus wordt veel bewonderd, maar helaas te weinig praktisch nagevolgd. Het westerse cultuurchristendom van vandaag eert hem met de lippen, maar slechts weinigen zijn bereid om voor Hem te lijden.

Dit zijn woorden uit het gesprek wat Laurens van der Tang en ik donderdagmorgen hadden met Rod Dreher,  een bekende Amerikaanse schrijver uit conservatieve kring die op het ogenblik Nederland bezoekt. Hij is bekend als schrijver voor The Conservative American en door boeken als The Benedict Option en Do not live by lies. In het eerste boek pleit hij voor grotere levensheiliging als gelovigen en kerkelijke gemeenschap, alsook afzondering van de wereld en een kritische omgang met de cultuur van onze tijd. In het tweede boek waarschuwt hij tegen het ‘woke’ activisme (pro genderideologie) dat vooral sinds 2015 de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het westen is gaan bepalen.

Weerloze jeugd
Volgens Dreher lijkt vooral de Amerikaanse christelijke jeugd een willoze prooi geworden te zijn van dit gedachtegoed dat al jaren voorbereid is door het onderwijs. Jongeren die op de universiteit gaan studeren hebben in de kerk en thuis nauwelijks leerstellig en ethisch onderricht vanuit de Bijbel gehad. Bij veel megakerken wordt mensen geleerd een goed gevoel over zichzelf en Jezus te hebben. Jezus houdt van je en wij ook. Veel dieper gaat het niet. Wanneer ze geconfronteerd worden met de nieuwe ideologie, hebben ze geen weerwoord tegen beschuldigingen van transgender- en homohaat, of zogenaamd racisme. Wie niet veel méér geleerd heeft dan dat Jezus liefde is en van je houdt, wat je ook doet, houdt geen stand. Dat zijn ook woorden die we in Nederland kunnen beamen. Brakels Redelijke Godsdienst leerde ons reeds dat geloof om gehoorzaamheid en oefening vraagt, van zowel het verstand als van het lichaam.

Rod Dreher pleit daar ook voor. God vraagt dat we liefde voor Hem omzetten in daden. Liefde is meer dan een gevoel. Het moet vorm krijgen. Volgens hem ontbreekt het de christelijke jeugd in Amerika aan geestelijke discipline. We moeten ons verstand oefenen om te onderzoeken wat de wil van de Heere is en ons lichaam oefenen in gehoorzaamheid. Heel het leven moet onderworpen worden aan de heerschappij van Christus. Dat sluit in: ons kruis opnemen en Hem volgen.

Geloven is zelfverloochening
Wie echt gelooft, is bereid om te lijden om zijn overtuiging. Ook in Nederland denken veel conservatieve christenen vaak in de eerste plaats in termen van materialisme en positie. Zijn wij bereid om te lijden omwille van de gerechtigheid en de waarheid van Gods Woord? Om die overtuiging te hebben is het belangrijk om ons terug te trekken in de binnenkamer en de gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen te zoeken; en van daaruit te spreken en te werken in de wereld. Anders verliezen we ons zout.

Zoals het christendom in Amerika, zegt Dreher er waarschuwend bij. „We zagen onszelf een halve eeuw geleden nog als een schitterende stad op een berg. Nu zijn we Babylon geworden.” Wie het zicht op Gods waarheid verliest, raakt het spoor bijster. Daarom is het juist in onze tijd, waarin de verwarring zo groot is dat kinderen op school leren dat mannen vrouwen kunnen zijn en omgekeerd, belangrijk om de samenleving te herinneren aan de waarheid. Dat levert soms rare bondgenoten op. Diverse prominente critici van de ‘woke’-politiek zijn praktiserend homoseksueel. Rod Dreher vindt het niet erg om zulke bondgenoten te hebben. De gezamenlijke vijand van een intolerante en doorgeslagen samenleving, waarin zelfs geslachtelijkheid niet meer telt, is immers veel gevaarlijker. Het atheïstische transhumanisme, waarbij de mens zelf voor god speelt over het leven, staat voor de deur. Mensen als de Britse Douglas Murray (bestsellerauteur, politiek commentator en columnist, noemt zichzelf atheïst, is praktiserend homoseksueel, kritisch op onder andere de genderideologie) doen hun mond tenminste open, terwijl zoveel overtuigingsloze christenen zwijgen en hopen dat het allemaal vanzelf voorbijgaat.

Laten we in navolging van de Benedictijnen bidden en werken – waar Dreher in ”The Benedict Option” voor pleit. Ora et labora, zolang het dag is.


Gepubliceerd: 29-04-2022

Ook interessant

Zwemmen: zedig of zedeloos?

Christenen zwemmen in de praktijk vaak gewoon in zwembroekje of bikini. Heeft de Bijbel hier ook nog iets over te zeggen?