Je bekijkt nu Verschuiving Roomse moraal is belangrijk voor christenen

Verschuiving Roomse moraal is belangrijk voor christenen

  • Bericht auteur:Ds. B.A. Zuiddam
  • Berichtcategorie:Actueel
  • Laatste wijziging in bericht:13 november 2023
  • Leestijd:8 minuten gelezen
Leestijd: 4 minuten

De antichrist heeft de macht gegrepen in Rome. Dat zegt de Rooms-katholieke dr. Gavin Ashenden. In heel Europa zullen christenen dat gaan merken.

Volgens Ashenden ondermijnt Paus Franciscus het gezag van de Bijbel en de ethiek van de kerk. Orthodoxe theologen zijn vervangen met vrijzinnige priesters. Nieuwe ministers en bisschoppen met een liberale seksuele moraal zijn benoemd op strategische posities. Het ergste vindt Ashenden dat Paus Franciscus aan de macht gekomen is door mensen die kinderen en seminaristen misbruikten of die priesters die dat deden in bescherming namen. Ashenden vindt het onverkwikkelijk dat juist deze mensen ereposities kregen, bevorderd werden of beschermd werden door Franciscus, tot het niet langer vol te houden was.

Kerkpolitieke handigheid

Het synodaal proces dat in de Nederlandse media geprezen wordt, ziet Ashenden als mechanisme om de kerk blijvend te veranderen. Met een beroep op de ‘Geest’ zet men de Bijbel en de leer van de Kerk aan de kant, net als eerder in protestantse verbanden zoals de Anglicaanse Kerk. Eerst was de Bijbel niet duidelijk meer, daarna leidde de ‘Geest’ anders. Dit lijkt ook de koers te zijn die de leider van het synodale proces, kardinaal Hollerich voorstaat.  

De Nederlandse bisschop Rob Mutsaerts beziet het synodale proces eveneens met grote argwaan. Het zou slechts gaan om het vestigen van een beeld van een kerk die eerlijk luistert. Hoe eerlijk? Achter gesloten deuren en met zorgvuldig geselecteerde deelnemers, waaronder vijftig vrouwen, die stemrecht kregen op een vergadering van bisschoppen. Een georkestreerd proces dus. En hierbij moeten we geloven dat men in het synodale proces eerlijk luistert, terwijl de orkestratie duidt op het tegendeel. Wereldwijd deed nog niet 1 procent van de kerk mee met dit proces, dus erg representatief was het ook niet.

In de praktijk functioneert het synodale proces als een kerkordelijk mechanisme om de Kerk los te maken van het gezag van de Schrift en de traditionele Christelijke ethiek.

Mutsaerts schrijft: “Een van de aanwezige bisschoppen bevestigde openlijk dat het nodig zal zijn om af te wijken van de apostolische traditie. En zo zijn er inmiddels talrijke sprekers geweest die de revolutie preken. Dat het niet over theologie of doctrine gaat is niet langer vol te houden. Daar gaat het juist voornamelijk over. We gaan het zien. Over een paar dagen verschijnt het eindrapport (dat waarschijnlijk al lang klaar is) en wordt ook het volk Gods getrakteerd op een brief. Dat de Heilige Geest daar niets mee te maken heeft is inmiddels wel duidelijk.”

‘Geest’ zet Apostolische leer aan de kant

Bisschop Mutsaerts kreeg gelijk. De 81 aanbevelingen van het liberale rapport dat klaarlag, werden overgenomen. De ‘Geest’ verraste niet. Daarna verscheen een brief van het Vaticaan waarin, maar die principiële wissels omzet. Paus Franciscus maakt in zijn brief het werk van de Heilige Geest los van de Bijbel en de leer van de Apostelen. Volgens Paus Franciscus spreekt de Geest evenzeer door moslims en atheïsten. Hij schrijft in zijn brief dat de Kerk “moet gaan luisteren naar hen die niet haar geloof delen, maar de waarheid zoeken, en in wie de Geest die ‘iedereen de mogelijkheid biedt om betrokken te zijn bij het mysterie van Pasen’ evenzeer aanwezig en werkzaam is.” Iedereen van welk geloof ook, die oprecht naar waarheid zoekt en naar trouw streeft in zijn seksuele relaties, wordt gered door Jezus en hoort bij de oecumenische godsdienst van Paus Franciscus. Franciscus beroept zich daarbij ten onrechte op Gaudium et Spes 22.5. Dat document zegt echter slechts in algemene zin dat God wil dat alle mensen zalig worden. En ook, theologisch minder zorgvuldig: dat de Heilige Geest aan iedereen de kans geeft om gered te worden. Het document zegt niet dat iedereen die het goed meent, een doorgeefluik voor het spreken van de Geest is geworden, ook al is hij atheïst of heiden.

Franciscus kiest dus bewust voor een radicale herinterpretatie van Vaticaan II. Daar gold nog als uitzondering dat mensen gered kunnen worden zonder met hun verstand alles van Jezus te weten en te aanvaarden. Bij Franciscus wordt dit een waarheid voor alle mensen, die dient als de nieuwe basis voor de moraal. Daarom mogen van hem ook homoseksuele relaties die trouw en liefde bedoelen gezegend worden. Eerst hulde Franciscus zich nog in vaagheden, maar nu na een aantal recente benoemingen alle belangrijke posities bij het Vaticaan in handen van zijn medestanders zijn, was het uiteindelijk veilig om openlijk te zeggen waar het op staat. Mensen in stabiele zondige seksuele relaties zijn in principe welkom aan het Avondmaal en priesters mogen de relatie zegenen.

Zondig niet meer

Dat dit tot voor kort niet de boodschap was van de Kerk moge duidelijk zijn. Bisschop Mutsaerts schrijft: “Is dan niet iedereen welkom in de Kerk? Zeker wel. De enigen die thuis mogen blijven zijn degenen die menen dat er aan hen niks mankeert, dat zij geen bekering nodig hebben. Verder is iedereen welkom. Wel op één voorwaarde: dat ze tot inkeer komen en een beroep doen op Gods barmhartigheid. Dat is toch het hele punt van religie. Dat je erkent dat er een norm is – noem het de waarheid – die ons is geopenbaard, en dat je niet aan de standaard voldoet. Daarom ga je naar de Kerk. Om vergeving te vragen, om je te sterken door Gods genade, door gebruik te maken van de genademiddelen: de sacramenten, Gods Woord, steun van de geloofsgemeenschap, zodat je meer en meer werkt aan de heiliging van je leven. En dat is nu het hele punt: men eist dat de Kerk levensstijlen goedkeurt die de Bijbel afkeurt. Men wil dat de Kerk de normen aanpast! Maar dat kan ze niet. Jezus zei tegen de overspelige vrouw: Ga heen en zondig niet meer.”

De Rooms-katholieke Kerk in Duitsland is inmiddels officieel begonnen met het zegenen van homoseksuele relaties. Het bisdom van Speyer in Zuid-Duitsland was de afgelopen week het eerste. Bisschop Karl-Heinz Wieseman wil daarmee “liefde, commitment en wederzijdse verantwoordelijkheid” versterken. Dat schrijft hij in een brief aan zijn bisdom. Dat dit de instemming heeft van Paus Franciscus, is duidelijk. Dat brengt bisschoppen die in communie zijn met Rome en Duitsland in een zeer lastig kerkrechtelijk pakket.

Belangrijk

Voor orthodoxe christenen in Nederland is deze ontwikkeling belangrijk. Hoewel in ons land het praktiserend deel van de RKK kleiner is (ongeveer 100.000 kerkgangers per maand) dan de Gereformeerde Gemeenten en, in tegenstelling tot een deel van het episcopaat, op grondvlak uitermate liberaal, speelt de RKK in Europa een belangrijke rol. Aangezien daar tegenwoordig tachtig procent van de politieke beslissingen voor lidstaten worden genomen, heeft dit grote gevolgen voor de lange termijn. Niet alleen voor orthodoxe protestanten in Nederland, maar ook in conservatieve landen als Polen en Hongarije. Tot onder de vorige paus, Benedictus, was de Rooms-katholieke Kerk de voornaamste bondgenoot van een traditionele moraal.


Dr Ashenden is een voormalig Anglicaans bisschop en was hofpredikant van Koningin Elizabeth II.  Kijk naar interview tussen Dr. Benno Zuiddam en dr. Gavin Ashenden (Engels) op YouTube. Of luister op Spotify of iTunes.