Grensbewaking zonder grens is zware taak

Stop. Bron: Styx Career
Leestijd: 3 minuten

Sinds het aantreden van president Biden heeft Amerika te maken met een sterk aangezwollen toestroom van illegale immigranten die via Mexico het land binnenstromen. Volgens critici gaf Biden zelf het startsein door direct na zijn aantreden Trump’s project om een muur te bouwen af te blazen.

Maar ja, dat het geen sinecure is om grenzen te bewaken, is voor Europeanen geen nieuws. In 2022 nam het aantal immigranten dat illegaal in Europa verblijft met 60% toe tot ongeveer een miljoen mensen. Grensbewaking is niet eenvoudig! Maar als dat al geldt voor fysieke grenzen, dan geldt het temeer voor ethische grenzen die wereldwijde bewaking behoeven.

Geen grens rond AI

Enkele maanden geleden bepleitten ruim duizend experts, onder wie Elon Musk en Apple oprichter Steve Wozniak, in een open brief voor een pauze van zes maanden in het trainen van systemen op het gebied van kunstmatige intelligentie die krachtiger zijn dan GPT-4.

Hun pleidooi vloeide o.m. voort uit grote bezorgdheid vanwege enorm toenemende mogelijkheden om mensen te vervangen door machines. Moeten we wel niet-menselijke breinen ontwikkelen die ons uiteindelijk zullen vervangen, vroegen zij zich af. En moeten we het risico nemen dat we de controle over de menselijke beschaving verliezen?

De open brief kreeg wereldwijd veel aandacht, maar zal waarschijnlijk weinig resultaat hebben. Er is eenvoudigweg geen enkele manier om een wereldwijd besluit te nemen tot een dergelijk moratorium, laat staan de naleving af te dwingen. En het is vermoedelijk al even onmogelijk om in zes maanden een breed gedragen normatief kader te ontwikkelen.

Geen grens rond seksualiteit

‘Alles wat mogelijk is zal gebeuren’, schreef de huidige minister Robbert Dijkgraaf toen hij nog professor was in Princeton in 2018 in het NRC. Dat is het punt. Uiteindelijk is er geen mens die in staat is nieuwe ontwikkelingen te begrenzen of te stoppen. Wat je bedenkt dat kán gebeuren zál vermoedelijk ook daadwerkelijk gebeuren. Zondige mensen laten zich zonder Goddelijk ingrijpen niet begrenzen.

Hoezeer dat waar is blijkt ook wanneer het gaat om de thema’s waar Bijbels Beraad M/V zich mee bezig houdt. Alles wat ethisch denkbaar is, zál – als God het niet verhoedt –gebeuren. Vrije seks tussen kinderen en volwassenen? Het zal vermoedelijk op enig moment gewoon worden. Het lijkt een kwestie van het organiseren van een slimme lobby die voldoende geloofwaardig beargumenteert dat dit essentieel is voor het welzijn van minderjarigen en dat je niet mag discrimineren op basis van leeftijd.

Het grondwerk hiervoor wordt trouwens al gedaan. Zie bijvoorbeeld de ‘8 Maart Principles’ die in maart gepubliceerd werden door de International Commision of Jurists, samen met onder meer het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten. Principle 16 spreekt expliciet over ‘consensual sexual conduct’ door minderjarigen.    

Geen grenzen tegen designbaby’s

Ook alles wat technisch denkbaar is, zál meestal gebeuren. Vorige week berichtte The Guardian over de eerste drie-ouder baby die geboren is in Groot Brittannië. Het gaat om een nieuwe IVF-procedure (Mitochondrial Donation Treatment, MDT) waarbij een erfelijke aandoening bij babies wordt voorkomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van DNA materiaal van een tweede vrouw. De baby die ontstaat heeft genetisch gezien twee moeders en een vader. Meer dan 99% van de DNA is afkomstig van de natuurlijke vader en moeder, maar een klein aantal genen – ongeveer 37 – van de donor.

Tegen deze procedure bestaan belangrijke ethische bezwaren, schreef Dr. Carys Moseley vorige week in de nieuwsbrief van Christian Concern. Die zijn al benoemd toen in 2015 de wetswijziging aan de orde was die deze nieuwe techniek mogelijk maakte.

De techniek leidt onder meer tot vernietiging van embryo’s die de erfelijke aandoening hebben. Bovendien, een genetische aanpassing die plaatsvindt op deze wijze zal zich van geslacht tot geslacht voortplanten zonder dat bekend is welke effecten dit heeft. Maar inmiddels is het eerste drie-ouder kind in de UK een feit.

Ondertussen maakten in Nederland D66 en VVD vorige week bekend dat zij werken aan een initiatiefwet waardoor het kweken en vervolgens doden van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek mogelijk moet worden. ‘Hoog tijd om de wet te moderniseren’, schrijft D66 fractievoorzitter Jan Paternotte.

Geroepen tot grenswachters

Wat mogelijk is zál gebeuren. Als mensen niet bereid zijn om hekken te plaatsen bij grenzen, gebaseerd op onveranderlijke normen zoals de beschermwaardigheid van het leven, zullen de grenzen voortdurend verlegd worden.

Het is de taak van christenen om grenswachter te zijn waar hekken steeds meer ontbreken. Dat is geen dankbare taak. Ook geen gemakkelijke taak. Maar wie zwijgt stemt toe!

Tegelijk geldt echter: ‘zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter’ (Ps. 127:1). Christenen moeten daarom eerst en vooral biddende wachters zijn, en vervolgens werkzame wachters.


Gepubliceerd: 19-05-2023

Ook interessant

Mag ik me nog uitspreken?

Als ik mag, zou ik graag enkele woorden van kwetsbaarheid willen uiten in de hoop dat iemand die dit leest troost kan

Van vrouw naar man en toch weer terug

Het aantal mensen dat een geslachtsverandering wil ondergaan neemt in Groot-Brittannië sterk toe. Maar er zijn ook spijtoptanten, die bij de wenselijkheid