Rev. Kaziimba: Church of England niet Anglicaans meer

archbishop Kaziimba_Uganda
Leestijd: 7 minuten

Christenen op het noordelijke halfrond kunnen leren van christenen op het zuidelijke halfrond. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verklaring die de Anglicaanse aartsbisschop van Uganda deed uitgaan naar aanleiding van de beslissing van de Kerk van Engeland om de mogelijk-heid te bieden een zegen te geven over homoseksuele relaties.

Verklaring van Zijn Hoogwaardige Excellentie Dr. Stephen Samuel Kaziimba, Aartsbisschop van de Kerk van Oeganda; 10 februari 2023

Goedemorgen, verspreiders van het Evangelie. Prijs God van wie alle zegeningen vloeien!

Ik wil u en, via u, al onze christenen hier in Oeganda op de hoogte brengen van enkele recente beslissingen die de Kerk van Engeland heeft genomen. Ik wil ze heel goed uitleggen aan ons allemaal en ook het standpunt van de Kerk van Oeganda uitleggen.

Het besluit van de Church of England

De Algemene Synode van de Church of England (hun hoogste bestuursorgaan,) was gisteren in vergadering bijeen en nam verschillende resoluties aan die voor ons in Oeganda een grote zorg zijn. Ze hebben besloten dat geestelijken een zegen mogen geven aan seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en hebben aanvullende gebeden en liturgieën voor dergelijke gelegenheden goedgekeurd.

De Church of England is zeer goed in het afleggen van tegenstrijdige verklaringen en verwacht dat iedereen gelooft dat beide waar kunnen zijn op hetzelfde moment. Dat is wat ze met deze beslissing hebben gedaan.

Aan de ene kant zeggen ze dat de Church of England haar leer van het huwelijk niet heeft veranderd, namelijk dat het huwelijk een levenslange verbintenis is tussen één man en één vrouw. Aan de andere kant geven ze geestelijken toestemming om voor te gaan bij inzegeningsdiensten van mensen van hetzelfde geslacht, vooral voor homoseksuele koppels die voor de Britse wet al als ‘getrouwd’ worden beschouwd. Met andere woorden, een homoseksueel koppel dat zich verenigt in een burgerlijk huwelijk zou dan naar de kerk gaan om een gebedszegen te ontvangen.

Het enige belangrijke verschil tussen een bruiloft en een dienst van “inzegening” is de gebruikte terminologie. De Church of England houdt vol dat zij haar leer van het huwelijk niet verandert. Maar in de praktijk doen ze dat juist wel. U kunt verschillende artikelen, meningen en commentaren over deze beslissing lezen die de actie proberen te rechtvaardigen. Maar, wat ik wil dat u weet is dat als het eruit ziet als een huwelijk, en klinkt als een huwelijk… dan IS het een huwelijk.

De Positie van de Kerk van Oeganda

Ik wil het nu hebben over de positie van de Kerk van Oeganda. Er zijn zeer veel vragen over gesteld in het licht van dit verschrikkelijke besluit van de Church of England.

1. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel in het boek Genesis tot de laatste bladzijde van de Bijbel in het boek Openbaring, is het duidelijk dat Gods plan voor menselijke bloei is dat we deel uitmaken van een gezin – een gezin dat wordt gedefinieerd als een man en een vrouw verenigd in een heilig huwelijk voor het leven en, als God het wil, een vereniging die kinderen voortbrengt. Gods Woord heeft gezegd dat de enige context voor seksuele relaties de context is van een huwelijk van één man en één vrouw.

2.  Omdat een levenslang, exclusief huwelijk tussen één man en één vrouw de enige context is voor seksuele relaties, noemt de Bijbel elke andere vorm van seksuele relatie een zonde. Of het nu overspel is, of ontucht, of polygamie, of homoseksuele relaties. Ze zijn allemaal zonde en ze scheiden ons allemaal van God.

a. Dat betekent dat slapen met je vriendin of je vriend vóór het huwelijk een zonde is.

b. Dat betekent dat als je getrouwd bent en vreemd gaat, dat een zonde is.

c. Dat betekent dat als je een tweede of derde vrouw neemt, dat een zonde is.

d. Dat betekent dat als je je bezighoudt met homoseksuele relaties of seksuele relaties van hetzelfde geslacht, dat een zonde is.

Ja, God kan je vergeven, maar het vereist dat je voor God komt, belijdt wat je verkeerd hebt gedaan en een belofte doet om je manier van leven te veranderen – met andere woorden, om je te bekeren – en in Gods wegen te wandelen.

3. Toen Jezus ondervraagd werd over een vrouw die betrapt werd op overspel, zei Hij tegen haar: ‘Ga heen, en zondig niet meer.’  Er is veel seksuele zonde in Oeganda. Dat weet ik en dat weet u ook. Toch hebben we onze boodschap niet veranderd. Onze boodschap is de boodschap van de Bijbel, die luidt: “Ga heen, en zondig niet meer.” (Joh.8:11).

De Church of England, daarentegen, is nu afgeweken van de Bijbel en hun nieuwe boodschap is de tegenovergestelde boodschap van de Bijbel. Zij zeggen nu: “Ga heen en zondig nog meer.” Ze bieden zelfs aan om die zonde te zegenen. Dat is verkeerd.

Als Kerk van Oeganda kunnen we dat niet accepteren. God kan niet zegenen wat Hij zonde noemt. We kennen allemaal het verhaal van de Martelaren van Oeganda, hoe ze weigerden homoseksuele seks te hebben met hun leiders. [PdV: De aarsbisschop verwijst naar de Oegandese martelaren die in de jaren 1885 – 1887 werden vermoord op bevel van koning Mwanga II. Veel van deze martelaren waren pages aan het hof van de koning. Hierbij speelde ook een rol dat zij weigerden toe te geven aan de seksuele eisen van de koning. De martelaren werden onthoofd of levend verbrand.] Zij bleven standvastig in hun christelijk geloof en werden er voor gemarteld. We kunnen hen of onze Heere Jezus Christus niet verraden. Wij zullen het Woord van God of Zijn wegen niet verraden. De Bijbel vertelt ons dat Jezus alleen “de Weg, de Waarheid, en het Leven” is, en dat Hij “gisteren en heden Dezelfde is en dat tot in der eeuwigheid”.

Jezus verandert niet van gedachten over wat zondig is. In plaats daarvan geeft Jezus ons een uitweg uit onze slavernij aan de zonde, namelijk door ons vertrouwen en geloof in Hem te stellen als onze Zaligmaker en Heere. Daarom is het voor ons mogelijk om ‘heen te gaan en niet meer te zondigen’.

Belangrijke achtergrond


De suïcidale weg die de Church of England nu is ingeslagen, begon in 2003 in de Anglicaanse gemeenschap toen The Episcopal Church in Amerika een homoseksuele man tot bisschop wijdde. Als Kerk van Oeganda hebben wij toen de gemeenschap met hen verbroken, en wij hebben verklaard dat zij degenen zijn die het Anglicaanse geloof en daarmee de Anglicaanse Gemeenschap hebben verlaten.


In 2008, toen de aartsbisschop van Canterbury weigerde The American Episcopal Church voor hun handelen te berispen, organiseerden aartsbisschoppen van bijbelgetrouwe Anglicaanse provincies over de hele wereld de eerste Gafcon-conferentie* om ons samen te brengen onder de heerschappij  van Christus en het gezag van de Bijbel. Gafcon heeft altijd gezegd: “Wij verlaten de Anglicaanse gemeenschap niet; wij ZIJN de Anglicaanse Gemeenschap.”


De Global South Fellowship of Anglicans heeft steeds hetzelfde gezegd. “Wij verlaten de Anglicaanse gemeenschap niet; wij ZIJN de Anglicaanse Gemeenschap.”

*Gafcon = Global Anglican Future Conference. De Gafcon-beweging is een wereldwijde familie van authentieke anglicanen die samenkomen om de Bijbel te behouden en te herstellen in het hart van de Anglicaanse gemeenschap.


De weg vooruit


Wij willen de Church of England nu vragen: “Bent u integer genoeg om vanwege deze beslissing uit de Anglicaanse Gemeenschap te stappen, nu u van het Anglicaanse geloof bent afgeweken?” God heeft u geroepen om een evangelie van berouw en geloof te prediken. In plaats daarvan bent u als Jona. U bent ongehoorzaam geweest en vlucht in tegenovergestelde richting.


God riep de kerk op om naar Nineve te gaan en berouw te prediken, maar de Church of England vlucht naar Tarsis en predikt acceptatie van de zonde. Hierdoor kunnen we niet langer samen optrekken.


De Church of England, samen met de Episcopale Kerk in Amerika, de Anglicaanse Kerk van Canada, de Kerk in Wales, de Schotse Episcopale Kerk, de Episcopaalse Anglicaanse Kerk van Brazilië, en anderen – dat zijn de provincies die zijn weggelopen, maar we bidden voor hen om zich te bekeren.


En als zij weigeren zich te bekeren, dan roepen wij hen op om zo eerlijk te zijn en hun eigen Canterbury Gemeenschap te vormen, want wat zij geloven is geen Anglicanisme en het is niet het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd.


Als zij hun hele kerk in de buik van een walvis willen meenemen, staat hun dat vrij; wij zijn tenslotte autonome Anglicaanse provincies. Wij vinden het een slecht idee, maar zij zijn vrij om dit te doen.


Maar ze zijn NIET vrij om de hele Anglicaanse Gemeenschap met zich mee te slepen. De Anglicaanse Gemeenschap is geen verlengstuk van de Church of England.
De Church of England is afgeweken van het Anglicaanse geloof en zij zijn nu valse leraren. Wij vrezen dat de woorden van Jezus op hen van toepassing zijn: “Als u zich niet bekeert, zal Ik tot u komen en uw kandelaar uit uw midden wegnemen (Openb2:5b). Zo ernstig is het.


De Kerk van Oeganda heeft meer dan 200 leden die in april naar Kigali afreizen voor de 4e Gafcon-bijeenkomst. Wij zullen daar zijn met vele bijbelgetrouwe aartsbisschoppen, bisschoppen en anglicanen uit heel Afrika en de wereld. Dit zijn degenen die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl (1 Koningen 19:18).
We zullen bidden, en samenkomen om de geest van Christus te onderscheiden op de weg die voor ons ligt. Ik vraag uw voorbede om wijsheid, want we hebben inderdaad de wijsheid van Salomo nodig om te weten hoe we gelovig moeten reageren op de huidige crisis.


Onze kinderen

Tenslotte, nu onze kinderen weer naar school gaan, wees gewaarschuwd voor  de goed gefinancierde homo-organisaties die onze kinderen ronselen voor homoseksualiteit. Niet alleen in Kampala, maar in het hele land. Ze richten zich op onze armoede en beloven onze jeugd geld. 


We richten ons tot onze jeugd – als iemand je uitnodigt voor een activiteit en je een grote vervoersvergoeding aanbiedt, zijn dat waarschijnlijk slechte mensen. Zeg er “Nee” tegen. En als je al bent uitgebuit of misbruikt door zulke groepen, ga dan naar je Bisschop voor gebed, steun en begeleiding. Je zult met liefde en bewogenheid ontvangen worden.


Aan onze schoolhoofden – als een organisatie geld en middelen meebrengt naar uw school, of uw leerlingen uitnodigt voor een activiteit, onderzoek het dan. Zorg ervoor dat je weet wie ze werkelijk zijn.


Mijn mede-Oegandezen: we kunnen niet God en de mammon dienen. We kunnen niet God en het geld dienen. Verlies je ziel niet door de gedachte dat je de hele wereld kunt gewinnen met het geld dat ze je aanbieden. Denk niet dat je het geld kunt aannemen, en toch niet in hun val kunt lopen. Het is een leugen; je wordt uitgebuit met dat geld. De Bijbel zegt: “Weersta de duivel en hij zal van u vlieden.” Dus, zeg gewoon, “Nee.”


Ik ben hier vandaag om te verklaren, “Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!”


Het Huis van Bisschoppen is hierover eensgezind. De Provinciale Vergadering is het hierover eens – “Aangaande mij en de Kerk van Oeganda, wij zullen de Heere dienen.”


Gode zij eer!

De eerwaarde Rev. Dr. Stephen Samuel Kaziimba Mugalu.
AARTSBISSCHOP VAN DE KERK VAN OEGANDA.


De originele toespraak kunt u hier lezen.

Ook interessant