Bijbelstudie Leviticus 18:4-5: Heiliging is ‘leven uit God’

Bijbel licht
Leestijd: 4 minuten

Bijbelgedeelte: Mijn bepalingen moet u houden en Mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar te wandelen. Ik ben de HEERE, uw God. Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE.

Alternatief !?

De strijd tegen het woelen van je eigen lichaam, de strijd tegen de zonde zul je verliezen als je er niets tegenover stelt. Het ‘je mag niet’ is geen sterk middel tegen de zonde. Je kunt jezelf regels opleggen, je kunt je kinderen allerlei wetjes voor-schrijven, maar als dat het enige is, zal er een keer een uitbarsting van de oude mens komen dat je er versteld van staat : je hebt het dan alleen een tijdlang onderdrukt. 

De zonde zal alleen haar glans verliezen als je er iets mooiers tegenover zet, namelijk de redding door God, de liefde van Christus, de zuiverheid van de Heilige Geest. Op die manier verbleekt de macht van de seks. Het is niet zo dat je als wedergeboren christen een aseksueel wezen wordt. Maar seksualiteit is dan niet meer allesbeheersend, omdat je Gods liefde hebt geproefd. Dat geeft je kracht om het zondige leven tegen te gaan.

“Hoe meer we binnenkomen in Gods aanwezigheid, hoe meer we Hem aanhangen met onze genegenheid, met des te meer kracht en levendigheid zal een waar besef van God in ons groeien en dingen voorkómen die Hem onteren en onze ziel verlagen” [1]

Meer genade, meer glans

Dat leren we ook in Leviticus 18. God zegt via Mozes dat ze nu moeten gaan doen wat God wil. En als je die wetten eens bekijkt zie je dat vanaf nu dingen niet meer mogen die de HEERE eerder wel had toegestaan.

Door de voorouders van dit volk zijn dingen gedaan die de HEERE nu verbiedt. Denkt u maar eens aan Abraham. Hij was getrouwd met Sara die een halfzuster van hem was (Gen.20:12). Maar wat vader Abraham mocht, mag nu niet meer: geen gemeenschap met de dochter van de vrouw van je vader. Datzelfde zegt de HEERE ook over twee zussen. Je mag niet met twee zussen trouwen. Die twee situaties worden in Leviticus 18:11 en 18 genoemd. Bij vers 11 kun je aan Sara denken en bij vers 18 aan Rachel en Lea.

De schaamdelen van de dochter van de vrouw van uw vader, die bij uw vader geboren is -zij is uw zuster- haar schaamdelen mag u niet ontbloten.

Verder mag u niet naast uw eigen vrouw, haar zuster tot vrouw nemen. U zou haar krenken door haar schaamte te ontbloten terwijl zij nog in leven is.

Jakob trouwde met de zussen Rachel en Lea. Hij heeft er wel heel wat ellende van beleeft, maar het gebeurde toch maar en nergens horen we de HEERE tegen Jakob zeggen: ‘stuur één van de zussen weg…’.

Hoe zit dat? Waarom verbiedt God hier wat eerder niet mag?

Waarom vraagt God van dit volk meer dan van zijn aartsvaders?

Meer genade

Denk aan wat God gedaan heeft. Hij heeft ze uit Egypte gered. Ze hebben de macht van Zijn liefde gezien. Ze hebben de goedheid van Zijn redding geproefd. En nu ze daar meer van beleefd hebben, vraagt God ook meer van hen. Want hoe meer je Gods reddende liefde voelt, hoe meer je tegen de zonde op kunt.

Hoe meer je genade ervaart, hoe minder vatbaar je wordt voor de hartstochten van je eigen natuur die aangewakkerd worden door de satan, die gore leugenaar. Want hij wil je aanpraten dat je niet zonder kunt: je hebt toch liefde nodig? Hij doet je denken dat de gloed van de seks je de warmte van de liefde doet voelen. Het is een leugen! Verkeerde seks leert je geen liefde, doet je alleen maar walgen van jezelf en drukt je nog dieper in de put van eenzaamheid.

Hoe kom je uit die ban? Door leven uit genade. De zonde is er nog, je struikelt ook nog, maar er is wel iets in je leven gekomen wat mooier, beter en zoeter is dan alles wat de aarde je aan genot kan bieden: Christus!

Zonder heiliging zul je God niet zien

De heiliging – het niet meedoen aan hoererij en rein leven voor God – is niet iets waar je om heen kunt lopen. Alleen via de weg van de heiliging zal een mens leven, staat er in vers 5. Als Gods volk niet vecht tegen de zonde, zullen ze omkomen, zoals de volken die de HEERE om hun zonden in Kanaän zal laten doden. Als ze ook zo gaan leven, zal  het land hen uitspuwen (Lev.18:28).  De weg van de verlossing loopt via de heiliging.

Dat geldt juist voor ons, nu wij zoveel meer van Gods verlossing in Christus mogen zien en ervaren. Christus is niet gestorven zodat wij in de zonde voort kunnen sudderen. Hij is gekomen om ons voor zijn Vader te reinigen.

En wie die verantwoordelijkheid niet serieus neemt, neemt God niet serieus. Dat schrijft Paulus in Thessalonicenzen: wie de heiliging van zijn leven verwerpt, verwerpt God (1Thess.4:8).

Heiliging is leven

Je redding loopt via heiliging. Het gaat om de strijd tegen je zonde en het doen van het goede: de mens die ze houdt zal erdoor leven!!

Wat betekent dat? Krijg je leven door je te houden aan de wet? Gaat het niet meer om Gods genade, maar om mijn actie? In Israël is men op die manier met Leviticus 18 op de loop gegaan: de mens die ze doet zal daardoor leven!! Ze dachten dat ze het zelf moesten doen… En toen de Heiland van de wereld ook voor hen kwam – hebben ze Hem gekruisigd – want ze wilden zelf de relatie met God goedmaken.

“Ik ben de HEERE”

Als je denkt dat je relatie met God afhangt van je gedrag, sta je onder invloed van de satan die ons bij Christus weg wil houden. Als je denkt dat je Gods zegen door je nette leven kunt verdienen, snap je niet hoe erg de zonde in je hart en leven verweven zit. Als denkt dat je Gods zegen verspeelt door je fouten, snap je niet hoe rijk het werk van Christus is.

Het gaat niet om leven uit prestatie, maar om proeven van genade.

Probeer voor God te leven, maar gooi de genade niet weg.

Wie serieus voor God wil leven, zal merken hoe hard je elke dag het reinigende bloed van Christus nodig hebt. Je kunt geen dag zonder God. Dat is de troost ook in Leviticus 18 en 19 waar het iedere heer weer klinkt: “Ik ben de HEERE”, de Trouwe, de Liefdevolle, de Helper van zondaren.  

Wie daar al struikelend terecht komt, wordt opgevangen in de trouw van God.  

Ds. H.Drost


[1] Charnock; geciteerd via Wolter Rose, Hij is goed, hij is de koning, Franeker 2020, p.

Klik hier voor deel 1 en deel 3.

Ook interessant