Je bekijkt nu Terugblik 2022 – jaaroverzicht

Terugblik 2022 – jaaroverzicht

Leestijd: 2 minuten

Als we om ons heen kijken zien we dat het werk van Bijbels Beraad onverminderd nodig is. In onze samenleving zien we dat het Bijbelse spreken over huwelijk, seksualiteit, man-zijn en vrouw-zijn op steeds meer onbegrip stuit. Maar ook binnen kerkelijk Nederland staat het gezag van Gods Woord ter discussie. We zien het gebeuren: de fundamenten worden omgestoten (Psalm 11: 3). Maar de Heere  regeert. Zijn Woord is de waarheid.

Als bestuur zijn we dankbaar voor de grote inzet van zóveel mensen in het jaar 2022. De Heere heeft ons veel gegeven. Graag willen we terugblikken op het afgelopen jaar en onze zegeningen tellen door enkele hoogtepunten te benoemen.

 • In juli organiseerde Bijbels Beraad M/V een conferentie over ‘Bijbels man/vrouw zijn’
 • In oktober werd een mini-symposium gehouden over ‘Transgevoelens en de Bijbel’
 • Door de werkgroep Struggel, onze lectoren en enkele bestuursleden werden tientallen bijeenkomsten en lessen verzorgd op scholen, in kerken en voor organisaties
 • De contactgroep Troost werd opgezet en uitgebouwd en biedt een welkome ontmoetingsplek voor ouders van kinderen met transgenderproblematiek
 • Door onze medewerkers, de werkgroepleden van Struggel en via de contactgroep Troost konden diverse concrete adviesvragen worden beantwoord
 • Bijbels Beraad werkte mee aan de campagne Gendertwijfel, die gehouden werd met het oog op de behandeling van de Transgenderwet
 • Elke week verscheen een nieuwsbrief boordevol informatie, commentaren, Bijbelstudies en andere interessante artikelen
 • Op de website werden voortdurend nieuwe artikelen gepubliceerd.
 • Het boek Transgenderisme in Bijbels perspectief werd gepubliceerd. In het najaar verscheen de Nederlandse vertaling van het indrukwekkende verhaal van Laura Perry onder de titel Een transgender komt thuis. In december verscheen Vreemde nieuwe wereld van Carl Trueman.
 • Het aantal medewerkers van Bijbels Beraad breidde uit van één naar vier personen. Naast dr. B.A. Zuiddam werd dr. M. Klaassen benoemd als tweede lector van Bijbels Beraad. Jaco van den Broek en Hennie Vroegindeweij kwamen in dienst om mee te werken aan de uitbouw van het werk van Bijbels Beraad.
 • De Heere gaf dat er middelen waren om het werk van Bijbels Beraad te bekostigen.