Over de grens: definitie ‘vrouw’, Drag Shows

Leestijd: 2 minuten

Cambridge woordenboek verandert definitie ‘vrouw’.

Wat betekent ‘vrouw’? The Cambridge Dictionary beschreef dat altijd als “een volwassen, vrouwelijk mens”. Om bij de tijd te blijven is een tweede betekenis toegevoegd: “een volwassene die leeft en zich identificeert als vrouw, hoewel er misschien is gezegd dat ze bij de geboorte een ander geslacht hebben gehad.” Ook de definitie van ‘man’ is op soortgelijke wijze aangepast, schrijft de Christian Post.

Het commentaar van de Christian Post wijst erop dat het woordenboek hiermee zijn waarde verliest. Een woordenboek is namelijk bedoeld om heldere definities van controleerbare feiten te geven. Je kunt namelijk niet worden wat je niet bent, alleen omdat je dat zo graag wilt.

VS: schoolbeleid houdt ouders in het ongewisse

Je zoon of dochter vertelt op school dat hij ‘transgender’ is en gaat zich daarnaar gedragen. Zou je dat als ouders willen weten? Een opgesteld beleidskader voor zelfmoordpreventie verbiedt Amerikaanse scholen om dergelijke zaken met ouders te bespreken, aldus Fox News. Het argument: school moet een veilige plek zijn voor hen. Het delen van deze informatie kan “de ontwikkelde verstandhouding met de professional schaden”. Er wordt gesuggereerd dat jongeren met genderverwarring meer risico lopen op depressie en zelfmoord, e.d., als ouders hun ‘nieuwe identiteit’ afwijzen.

De organisatie Parents Defending Education noemt het document ‘gewetenloos’: Dit is een opzettelijke poging om familierelaties te ondermijnen”. Het model is onder andere (gedeeltelijk) overgenomen door onderwijsafdelingen van Arizona, Idaho, Virginia, Californië, New Hampshire en Oregon.

Polen: ‘transgendervrouw’ wint rechtszaak

Ook in Polen worden conservatieve waarden via de rechtbank uitgehold, zo beschrijft Notes from Poland. Het Poolse Hooggerechtshof concludeert dat een man die zich als vrouw identificeert gediscrimineerd werd. Zelek is in ‘transitie’ en presenteert zich als vrouw, terwijl hij juridisch nog een man was. Het beveiligingsbedrijf waar hij solliciteerde kwam erachter en beval toen dat Zelek een mannen uniform moest dragen. Die weigerde, wat leidde tot deze rechtszaak. De rechtszaak werd gesteund door een ngo die vaker via de rechtbank LHBT-rechten afdwingt.

VS: Matt Walsh reageert op Drag Shows

In Amerika is de laatste tijd veel aandacht voor Drag Shows. In deze shows, die voor kinderen van alle leeftijden worden gegeven, verkleden mannen zich seksueel uitdagend als vrouw. Matt Walsh vertelt in deze video dat zogenaamde Drag Queens verbaasd zijn over de boosheid ouders. Hij stelt echter dat hier sprake is van ‘grooming’: contact zoeken met kinderen, om seksuele remmingen van het kind te verlagen.

Ene Yenna reageert op de video. Ze zegt: “Ik herinner me als kind dat seksualiteit me bang maakte, als ik er te dicht bij kwam. Intuïtief wist ik dat er dan een grens overschreden werd en dat ik niet veilig ben als mensen om me heen openlijk seksueel zijn.”


Gepubliceerd: 22-12-2022

Meer buitenlands nieuws

Predikant Albanië vrijgesproken

Twee jaar geleden werd aan de Albanese predikant Akil Pano gevraagd wat hij vond van het voorstel om voortaan te spreken over ‘ouder 1 en

Deense man mag niet in vrouwengevangenis

Dit feit hoeft geen verwondering te wekken. Toch wordt hierover op hoog niveau een rechtszaak gevoerd, aldus CNE.news. Deze man identificeert zich namelijk als vrouw

Maandverband niet meer voor vrouwen

Always, één van de grootste leveranciers van maandverband, heeft het woord ‘vrouw’ geschrapt uit het jaarlijkse pamflet. In dit document geven ze jonge meisjes uitleg