Recensie: Bijbels onderwijs voor rein leven

boek Holy sexuality and the gospel
Leestijd: 4 minuten

‘Holy Sexuality and the Gospel’ door Christopher Yuan

De door God gegeven seksualiteit tussen man en vrouw ligt onder vuur, kritische mensen worden ‘transfoob’ genoemd en de tolerantie ten opzichte van Bijbel getrouwe kerken en/of gemeenten is ver te zoeken. Christopher Yuan geeft ons in zijn boek onderwijs over hoe wij in de gemeente in deze geestelijke strijd moeten strijden.

We zitten in een conflict, in een geestelijke strijd. In het levensverhaal van Ds. Paul Schneider las ik het volgende: “Het jaar 1933 is een keerpunt in de Duitse geschiedenis. Hitler komt aan de macht. Ook al woont het gezin Schneider ver van de hoofdstad Berlijn, net zoals alle andere Duitsers zien zij de samenleving veranderen. Het geluid van de marcherende bruine marscolonnes van de nationaalsocialisten is te horen tot in de verste hoeken van Duitsland. En de maatregelen van het nieuwe bewind worden al snel merkbaar.”

De christelijke vrijheid is in het gedrang. Vanuit de overheid en de samenleving waait een stevige liberale wind, als het gaat over seksualiteit en genderidentiteit. Voor mij ligt het boek van Christopher Yuan over ‘heilige seksualiteit en het goede nieuws van het Evangelie’ en hoe dit doorwerkt in het leven van de christen met betrekking tot seksualiteit, verlangen en relaties. Wat heeft dit boek van Dr. Yuan te zeggen tot de gemeente van Jezus Christus als zij steeds meer te maken krijgt met die geestelijke strijd rondom (homo) seksualiteit, alleenstaanden en gezin?

Wie is Christopher Yuan?

Christopher Yuan is de zoon van Chinese immigranten en is na jarenlang Bijbellessen te hebben gegeven aan het Moody Bible Institute te Chigago in de Verenigde Staten, afgestudeerd in 2005 aan hetzelfde Moody Bible Institute. Hij ontving in 2007 zijn Master Bijbelse exegese en zijn Doctorate of Ministry in 2014. Hij is een veelgevraagd spreker op o.a. conferenties in binnen- en buitenland. Zijn bediening van spreken over geloof en seksualiteit heeft hem inmiddels naar 5 continenten gebracht.

Dr. Yuan is mede auteur (samen met zijn moeder) van het boek ‘Out of a far country: a gay son’s journey to God, a broken mother’s search for hope’. In dit boek schrijven ze over hun geestelijke reis, Christopher over zijn nieuwe seksuele identiteit die hij in het Evangelie vond en zijn moeder over haar strijd met Yuan’s seksualiteit totdat beiden vrede vonden bij Christus.

Dit is zijn nieuwste boek, het resultaat van jarenlange Bijbelstudie, lezingen en uiteraard uit eigen ervaring met seksualiteit.

Indeling van het boek

De Amerikaanse aanbevelingen, die voorin het boek zijn opgenomen, zijn veelbelovend en nodigen uit om het boek te gaan lezen. Een van de Amerikaanse aanbevelingen komt van de ons in Nederland welbekende Kevin DeYoung. Hij schrijft in zijn aanbeveling onder andere het volgende: “Als het op seksualiteit en huwelijk/alleenstaanden aankomt moeten we de beste boeken lezen die er op dit gebied zijn”. En hij besluit met: “dit boek is er zo één, een helder Bijbels geluid in tijden waarin seksualiteit meer en meer bepaald wordt door de heersende cultuur dan door de Bijbel.”

Het boek gaat verder met een voorwoord van Rosaria Butterfield, bekend van haar boek ‘Een onwaarschijnlijke bekering‘.

Zij vindt dat Dr. Christopher Yuan met dit boek een waardevolle bijdrage levert om tot een vernieuwd inzicht te komen met betrekking tot een gezonde en Bijbelse seksuele identiteit. “Dr. Yuan verbreedt de worsteling van personen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht en personen die zich identificeren als LHBT’er naar een worsteling voor ons allen. Wie en wat bepaalt uiteindelijk mijn identiteit? Mijn monogaam huwelijk? Mijn worsteling met mijn alleen zijn? Mijn seksuele voorkeur?”.

Het boek is onderverdeeld in 20 hoofdstukken en eindigt met een studiegids met vragen die gebruikt kan worden in groepen.

De hoofdstukken zijn zeer toegankelijk. Ze hebben mij geprikkeld tot verdere doordenking op sommige gebieden in mijn eigen leven. Dr. Christhopher Yuan weet in elk hoofdstuk tot de kern te komen vanuit een gedegen Bijbelkennis, zijn eigen ervaringen met homoseksuele gevoelens/identiteit en gevoelens van eenzaamheid.

Pastoraal en Bijbels

Dit boek is het resultaat van een doorleefde zoektocht naar zijn ware identiteit die hij uiteindelijk vond in zijn totale overgave aan Christus als Heiland en Zaligmaker.

In zekere zin vertoont dit boek wat gelijkenissen met het levensverhaal van Rosaria Butterfield omdat ze allebei worstelden met hun seksuele identiteit. Beiden beschrijven, vanuit hun eigen achtergrond, hoe ze in Christus een volkomen nieuwe identiteit vonden en van daaruit volop konden gaan leven.

Dr. Yuan gaat verder dan alleen maar te beschrijven hoe hij in Christus een nieuwe identiteit vond. Hij gaat bijvoorbeeld in op de gevolgen van de zondeval voor de mensheid. Door de zonde kregen we een verwrongen beeld van God onze Schepper. De mens is geestelijk de weg kwijtgeraakt.

Je kunt merken dat Christopher Yuan Bijbels geschoold is. Hij schrijft daar niet alleen theoretisch over, maar ook met een pastoraal bewogen hart naar de medemens. De Bijbel gaat lijnrecht in tegen de heersende moraal op seksueel gebied. Christopher Yuan wijst vanuit Gods Woord de weg naar een nieuwe identiteit die we hebben als we tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Want Hij heeft gezegd: ‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’.

Dit boek laat zien hoe wij als zondaren op velerlei gebied, waaronder worstelingen rondom onze seksuele identiteit, kunnen komen tot een leven dat zijn diepste voldoening vindt in een levendige omgang met Christus en met elkaar in Zijn kerk / gemeente.

We zijn tenslotte geestelijke familie, volgens Dr. Yuan.

Dr. Yuan gaat in enkele hoofdstukken ook in op de situatie van de, al dan niet vrijwillige,  alleenstaande in de gemeente van Christus, omdat we volgens Yuan in deze tijd nog steeds de gevolgen dragen van de zondeval. Ondanks bekering en wedergeboorte komt niet elke gelovige met homo-seksuele gevoelens tot een Bijbels huwelijk.

Het boek legt een stevige basis om als individu, groep of als gemeente verder door te denken over de vraag hoe wij als gemeente van Christus kunnen uitreiken naar hen die verstrikt zijn geraakt in onder andere ‘same-sex’ zonden. Ik heb dit boek met veel vreugde gelezen en beveel het van harte aan! Het heeft mij verschillende keren geraakt en tot nadenken gebracht. Ik hoop dat er een Nederlandse uitgever is die dit boek zal gaan vertalen.


Recensie geschreven door Peter Leenhouts. Gepubliceerd: 27-10-2022. Klik hier voor een preview.

Ook interessant

ringen

Commentaar: Polyamorie als anomalie

”Een open relatie, wanneer werkt dat?” kopte Psychologie Magazine onlangs. In het artikel vertellen drie stellen openhartig over hun keuze voor polyamorie,

Een getuigenis van Christopher Yuan

De Amerikaanse Christopher Yuan leefde jarenlang een leven dat gekenmerkt werd door bezoeken aan homobars en drugshandel. Hij belandde in de gevangenis. Daar