Je bekijkt nu Het eerste jaar ligt achter ons: een terugblik en onze plannen

Het eerste jaar ligt achter ons: een terugblik en onze plannen

Leestijd: 3 minuten

In december 2020 werd Bijbels Beraad M/V opgericht. Het jaar 2021 was het eerste jaar dat we actief waren met diverse activiteiten om het Bijbelse geluid over man en vrouw te laten horen.

Wat hebben we gedaan?

 • 863 reformatorische en evangelische kerkelijke gemeenten in Nederland ontvingen gratis het boek “Liefde die boven alles uitgaat”.
 • Veel kerken stuurden ons vervolgens bestellingen van dit boek van dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen. Daarom zijn er 2750 boeken bijgedrukt. Er zijn zelfs enkele kerkelijke gemeenten die het boek geschonken hebben aan al hun gemeenteleden!
 • In samenwerking met uitgeverij De Banier is het boek “Vernieuwd en onveranderd” van Rachel Gilson uitgegeven. Gilson was een seculiere lesbische vrouw, maar kwam tot verandering.
 • Op 1 juli organiseerden we in Alblasserdam een conferentie met toonaangevende sprekers over het thema “Transgenderisme”. Ruim 200 mensen namen deel aan deze conferentie.
 • Op 9 september hebben we in een besloten conferentie de Bijbelse bezinning rond het thema transgenderisme uitgewerkt met 51 leidinggevenden uit kerk en samenleving.
 • We hebben een aantal artikelen in onder meer het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd en deelgenomen aan een aantal discussies om het Bijbelse geluid te laten klinken.
 • We hielden tientallen spreekbeurten op scholen en in kerken, bijvoorbeeld bij presentaties van de nieuwe notitie van de VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs) over sociale veiligheid, en bij bezinningsdagen op de Gomarus scholengemeenschap.
 • Er is een goed gevulde website opgezet die meer dan 2500 keer per maand wordt bezocht. Een redactieteam zorgt ervoor dat wekelijks nieuwe artikelen worden geplaatst, waaronder iedere week een commentaar.
 • Wekelijks wordt een nieuwsbrief verspreid die inmiddels aan meer dan 1000 lezers wordt toegestuurd.
 • Per 1 juni is prof. dr. B.A. (Benno) Zuiddam verbonden aan Bijbels Beraad M/V. Hij verricht voor twee dagen per week werkzaamheden die vooral bestaan uit het publiceren over Bijbelse thema’s op het werkterrein van Bijbels beraad M/V en het toerusten van de kerkelijke achterban.
 • In de tweede helft van 2021 is werkgroep Struggel van start gegaan die bestaat uit enkele jonge christenen met een homoseksuele gerichtheid die hierin een Bijbelse weg willen gaan. Struggel wil op basis van de Bijbel een vraagbaak zijn voor christenen die nauw betrokken zijn bij het thema homoseksualiteit in kerk, school en gezin.

Vooruitblik naar 2022

 • In het nieuwe jaar zal het jaarthema “Man/Vrouw” centraal staan in de Bijbelse bezinning vanuit Bijbels beraad M/V. We willen bestuderen en voor het voetlicht brengen hoe de Bijbel aankijkt tegen de posities van man en vrouw, welke cultuur-historische veranderingen hebben plaatsgevonden en welke uitdagingen daardoor voor christelijke mannen en vrouwen zijn ontstaan. Er zullen enkele conferenties met relevante sprekers worden georganiseerd.
 • In het voorjaar zal een boek over transgenderisme worden gepubliceerd onder redactie van prof. Benno Zuiddam. Hieraan wordt meegewerkt door onder meer prof. Andreas Kinneging, ds. C. Sonnevelt en drs. E. Van Hoek. Daarnaast zullen enkele boeken opnieuw worden uitgegeven, waaronder de biografie van Rosalia Butterfield. We werken ook aan de vertaling van diverse andere boeken.
 • De werkzaamheden van de werkgroep Struggel zullen in 2022 worden uitgebreid. De werkgroep wordt vooral gevonden door familieleden en scholen maar wil in 2022 ook graag direct betrokkenen helpen. Er zal ook een werkgroep starten voor ouders van kinderen met transgendergevoelens.
 • We willen ons netwerk in Europa en Amerika verder uitbouwen. Daarnaast zullen we onze website (verder) professionaliseren, en streven we naar aanstelling van een redacteur.

Uw steun

Bijbels beraad M/V is geheel afhankelijk van giften. Draagt u de werkzaamheden van Bijbels beraad M/V een warm hart toe en wilt u ons helpen dit Bijbels geluid te laten horen ook in 2022? We zouden uw bijdrage zeer waarderen. U kunt uw bijdrage overmaken op  bankrekening: NL10INGB0006607383 t.n.v. Stichting Bijbels Beraad M/V. Stichting Bijbels Beraad M/V heeft een ANBI-status. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Uw gift kunt u ook overmaken via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=RR5XOqwcdaARd1y7vBTuUatdocDU9p4G

Of maak gebruik van deze QR-code.

Uw belangrijkste steun is het gebed. Mogen we u vragen om het werk van Bijbels beraad M/V te gedenken in uw gebeden?


Gepubliceerd: 24-12-2021