Commentaar: Positief nadenken over seksualiteit op de Gomarus

16949809_ac710f4414
Leestijd: 3 minuten

God vraagt van christelijke jongens en meiden dat ze met liefde en respect met elkaar omgaan. „Wees een echte vriend voor anderen.” Dat zei ds. M. van Reenen dinsdag bij de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem. Bijbels Beraad M/V werkte mee aan een themadag over seksualiteit in het kader van Toerusting & Vorming (burgerschap).

Ds. Van Reenen opende de dag en stond stil bij Psalm 139. God heeft ons wonderlijk gemaakt en Hij is ook met alles van ons bekend. „Daarom is het belangrijk dat jullie alles in je leven aan de Heere voorleggen, en als je ontdekt op een schadelijke weg te zijn, je koers bijstelt. Daarbij is het belangrijk dat je praktisch toont dat je om de ander geeft.” Ds. Van Reenen gaf het voorbeeld van catechisanten die hem in een 45 kilometerautootje naar het station brachten om te voorkomen dat hij kletsnat zou regenen. Hij gaf jongeren de opdracht mee om in elk geval voor één ander een echte vriend te zijn.

Verkeerde foto online, help!
De themadag betrok het tonen van liefde op praktische vragen rond seksualiteit en het omgaan daarmee. Een breed scala aan deskundigen gaf les over uiteenlopende onderwerpen om jongeren bewust en gevoelig te maken voor eigentijdse thema’s op dit gebied. De afgelopen jaren zijn er, mede door sociale media en smartphones, allerlei problemen bijgekomen waar jongeren mee te maken krijgen. En ouders weten daar niet altijd van of hebben geen idee hoe ze ermee om moeten gaan. Daarom is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken in een veilige omgeving.

Voor een van de vijf workshoprondes was Bijbels Beraad M/V gevraagd die te verzorgen. Ds. Van Reenen en ik bespraken wat er in onze tijd met gender bedoeld wordt. Ook maakten we leerlingen bewust van het feit dat sommige mensen echt in de knoop kunnen zitten met hun identiteit. Jongeren moeten daarom helpen bij het scheppen van een veilige omgeving voor hun medeleerlingen. Daarbij gaven we door dat het belangrijk is om met liefde en respect met elkaar om te gaan. Ook wezen we op de boodschap van de Bijbel en hoe belangrijk het is dat wat je gelooft ook echt waar is. God heeft man en vrouw geschapen. Het is belangrijk dat christelijke jongeren verlangen om een man of vrouw te worden naar Gods hart. Zo’n leven is het enige echte antwoord op de genderideologie van de wereld.  

Twee boeken
Tijdens mijn workshops mocht ik doorgeven waar we als christenen onze normen vandaan halen. De boodschap van de kerk is dat eigen waarheden geen stand houden als ze los staan van de realiteit. Normen komen van buitenaf, van God die ons gemaakt heeft en weet hoe de mens het best functioneert. Daarom hebben we twee Boeken. Volgens de kerk zijn de kenbronnen van Gods wil te vinden in het boek van de natuur (schepping) en in Gods bijzondere openbaring (Bijbel). Daarover zegt artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis belangrijke dingen, die deel zijn van de grondslag van de Gomarus scholengemeenschap. Terecht wil deze school haar grondslag serieus nemen, want in de schepping en onderhouding van alle dingen, alsook in Gods heilig Woord, wordt de wil van de Heere duidelijk.

Het thema ‘gender’ was nieuw, maar dergelijke themadagen zijn ook al in vorige jaren gehouden op de Gomarus. Wat de beeldvorming van deze school in de media ook is, deze themagdag liet zien dat de school haar grondslag op een relevante manier wil vertalen naar deze tijd en op die manier een veilig klimaat voor alle leerlingen probeert te scheppen. Zo waren er workshops over de donkere kanten van seksualiteit, over het signaleren en hulp vinden bij seksueel misbruik. Een andere workshop maakte leerlingen bewust van alle gevoeligheden en moeiten rondom homoseksualiteit. Onder de titel ”PorNo” leerden jongeren over de verleiding van naakt die door pornoproducenten wordt uitgebuit. Ook over hoe je een verbond met je ogen kunt sluiten, hoe je nee kunt zeggen en hoe je kunt breken met een pornoverslaving.

De themadag was mijns inziens een waardevol initiatief dat navolging verdient. Zo hoeven reformatorische scholen niet slechts verdedigend een antwoord te geven op vragen vanuit de samenleving, maar kunnen zij ook een goed getuigenis geven van zorg voor leerlingen en de zegen van Gods Woord.


Gepubliceerd: 19-11-2021

Ook interessant

Een homo-ouder in de school

‘De nieuwe Kamervoorzitter Bergkamp is getrouwd met haar partner. Het stel heeft twee dochters.’ Zo besloot op 7 april 2021 een artikel

SGP in actie tegen LHBT-lesmateriaal

Roelof Bisschop (SGP) heeft de minister gevraagd actie te ondernemen tegen LHBT-lesmateriaal. In de methode Perspectief staat een vraag als ‘Hoe komt

Commentaar: Schots en scheef

Kleuters vanaf vier jaar mogen zelf bepalen tot welk geslacht ze willen behoren. Onderwijzers hebben zich daarnaar te voegen. Dat blijkt uit