Commentaar: Bescherm het Bijbelse gezin!

kelly-sikkema-WvVyudMd1Es-unsplash
Leestijd: 2 minuten

Wat is de overeenkomst tussen de volgende ontwikkelingen?

  • Kinderen van 12 jaar mogen zich laten vaccineren zonder toestemming van hun ouders.
  • Mannen moeten zich kunnen laten aanpassen tot ‘vrouw’.
  • Er wordt openlijk reclame gemaakt voor overspel.
  • Anticonceptie en abortus moeten voor iedereen beschikbaar zijn.
  • Homoseksuele relaties worden alom gepropageerd.
  • Eenverdieners betalen bovengemiddeld veel belasting.
  • Het huwelijk fungeert niet als verbond maar als contract.
  • De leeftijd waarop kinderen leerplichtig zijn zou omlaag moeten.
  • Alles en iedereen moet digitaal.
  • Iedereen is druk, zelfs kinderen hebben een volle agenda.

Voor al deze tien punten geldt:

– Een Rutte-en-Kaagregering zal er geen rem op zetten.
– Ze zijn een symptoom van onze rijke en vervallen samenleving.
– Ze zijn schadelijk voor het functioneren van het gezin zoals God dat bedoelt.

Dat laatste, gebeurt dat bewust? Er zullen maar weinig mensen zijn die plannen beramen om eens lekker het gezinsleven te ondermijnen. Hier speelt eerder, dat politici en mediamensen het gezin minder belangrijk vinden dan andere waarden, zoals zelfontplooiing, keuzevrijheid en economie. Maar dieper gezien komt de neergang van het gezin wel voort uit vijandschap, namelijk van de duivel. Dat bleek al direct na de zondeval. Adam-Eva, Kaïn-Abel, Lamech-Ada-Zilla. Juist het gezinsleven leed schipbreuk. Anderzijds, God redde Noach met zijn gezin in de ark en Lot met zijn gezin uit Sodom. Of lees de geschiedenissen van de aartsvaders. Je zou de hele Bijbel eens door deze bril moeten lezen: als de geschiedenis van satans vernieling en Gods herstel van het gezin…

In onze tijd zijn de aanvallen hevig en effectief. Terwijl het belang van het gezin eerder meer dan minder wordt. In een maatschappij waarin de gemeenschap uit beeld verdwijnt is deze mini-gemeenschap een onmisbaar tegenwicht. In een wereld waarin ontwikkelingen razendsnel gaan, is haar stabiliteit onontbeerlijk. In een tijd waarin kerk-zijn ingewikkelder wordt, is huisgodsdienst van groot belang. In een cultuur waarin christenen vaak een negatief imago hebben, kan een gezin waarin liefde, trouw en gezag heersen een sprekend getuigenis zijn. De urgentie hiervan wordt geïllustreerd door de situatie van de vervolgde kerk in de Sovjetunie, in nazi-Duitsland of in het huidige China. De aanvallen op het gezin waren hevig, en tegelijk waren gezinnen onmisbare cellen om op terug te vallen in het christelijke leven.

Alle reden dus om tegen de stroom in te investeren in het gezin. Dat betekent dat we een antwoord moeten hebben op genoemde tien ontwikkelingen. Een afwijzend antwoord. En vooral een positief antwoord. Een heldere Bijbelse visie op het gezin, het huwelijk, gezag – noem maar op. En dan vooral dat gezinnen werkelijk naar die visie functioneren. Dat we daarin investeren, met hoofd én hart. En dat we daartoe Gods genade en kracht zoeken, opdat Zijn liefde, trouw en gezag ons en onze gezinnen zullen vormen. Hij benoemt Zichzelf als Vader, Hij spreekt over Christus en de Kerk als Bruidegom en bruid, Hij beschouwt de gemeente als een huisgezin. Zou Hij dan niet het natuurlijke gezin met Zijn zorg willen omringen?

Laat ik ten slotte één misverstand wegnemen. Hier staan zij die geen huwelijk of kinderen hebben niet buitenspel! Behalve andere zegeningen is ook de zegen van het gezin voor hen niet onbereikbaar. Als tenminste de gezinnen echt gastvrij zijn. Naast de zegen van het gezin delen zij ook in de verantwoordelijkheid voor het gezin. Wie zuinig is op Gods gaven en het goede zoekt voor kerk en samenleving zal willen investeren in alles wat het gezin ten goede komt en alles bestrijden wat het gezin ondermijnt.

Ook interessant

Voortplanting hoort bij huwelijk

Steeds meer christelijke stellen zien – om allerlei redenen – af van het krijgen van kinderen. Bij alle argumenten die genoemd worden,

gezin

Week van het Gezin

Van D.V. 8 – 15 mei organiseert Gezinsplatform NL de week van het Gezin.Bijbels Beraad MV schreef een weekboekje met overdenkingen om

gezin

Waar komt het gezin vandaan?

We leven in een interessante tijd, allicht zonder precedent in de geschiedenis, waarin ons begrip van het gezin wordt aangevallen en onze