Waarheid als een koe: gezin kost weinig, brengt veel

fotobehang-koeien-3-min
Leestijd: 3 minuten

Vorige week was Elseviers ‘verhaal van de week’ een ode aan de koe, ‘de kalme brenger van voorspoed en feelgood’. ‘Geen dier, zelfs niet de leeuw in het rijkswapen, is zo innig verstrengeld met het Nederland van heden en verleden als de koe’. Het blad schrijft uitgebreid over ‘de voorspoed die ze belichaamt, de creativiteit die ze losmaakt, en over de liefde die ze oproept.’

Oude koe…

Mooi natuurlijk, zo’n ‘common sense’ artikel dat eraan herinnert dat koeien niet alleen stikstofmonsters zijn. Maar er zijn meer oude koeien die het waard zijn om uit de sloot gehaald te worden om een eervolle plaats op het podium te krijgen.

Neem het traditionele gezin, gebaseerd op het klassieke huwelijk. Een wonder van zelfvoorzienend vermogen, effectieve vorming, efficiënte en liefdevolle zorg, duurzaam gebruik van schaarse middelen, en positieve maatschappelijke impact.

… van weinig waarde…

Helaas is er in Nederland weinig belangstelling voor de waarde van het gezin. In het kabinet Balkenende IV (2007-2010) werd André Rouvoet als eerste minister voor Jeugd en Gezin aangesteld. Maar de eerste werd tegelijk de laatste. Ook bestond er ooit zoiets als de Nationale Gezinsraad (NGR), maar die werd in 2007 opgeheven.

Wel werd vorig jaar voor het eerst de ‘Staat van het gezin’ gepubliceerd. Dit gebeurde op initiatief van drie liberale organisaties: Voor werkende ouders, NCJ , Wij. Het onderzoek lijkt echter weinig representatief. Slechts 515 ouders vulden de vragenlijst in, waarvan 95% vrouw. Verder waren het vooral cijfers van onder meer het CBS die een nieuwe verpakking kregen. De conclusies ademen de geest van de organisaties die het initiatief namen voor het onderzoek. Het komt vooral neer op een pleidooi voor ‘meer overheid’. Er wordt echter met geen woord gerept over de waarde van hechte stabiele gezinnen of de problematiek van eenverdieners. 

… of waardevol

Voor het betere onderzoek moeten we naar het buitenland. In Amerika bestaat bijvoorbeeld het Institute for Family Studies. Dit instituut publiceert rapporten over onderwerpen zoals het verband tussen goede huwelijken en een sterke economie, de negatieve impact van gebroken gezinnen op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, de schadelijke invloed van porno en popcultuur op huwelijk en gezin, en de bescherming van tieners tegen big tech.

Ook grote bekende onderzoeksorganisaties zoals Pew Research Center doen relevant onderzoek. Een aardige samenvatting geeft de website Love to know. Zo blijkt bijvoorbeeld dat ‘maar’ 20% van de kinderen die opgroeien in een gezin waarvan de ouders gehuwd zijn op latere leeftijd scheiden, tegenover 50% van de kinderen die opgroeit in een gezin waarvan de ouders samenwonen.

Dergelijk onderzoek ontbreekt in Nederland. Wel kan het nodige gezegd worden op basis van indirecte gegevens. Neem bijvoorbeeld de huidige woningschaarste. Een flink deel hiervan wordt ontegenzeggelijk veroorzaakt door echtscheidingen. Ieder jaar vinden er ruim 25.000 echtscheidingen plaats, andere vormen van samenleven die stuklopen niet meegerekend. Dat betekent dus in principe een behoefte van 25.000 woningen per jaar. In 2021 werden 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het is natuurlijk te kort door de bocht om te stellen dat je 30% minder nieuwbouw woningen nodig hebt zonder echtscheidingen, maar het is ongetwijfeld een belangrijke factor.  

Of neem de behoefte aan jeugdzorg, Gezonde huwelijken zorgen dat de behoefte aan jeugdzorg sterk afneemt. Kinderen van gescheiden ouders zijn oververtegenwoordigd in alle vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat blijkt uit het onderzoek van Significant Public dat minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde.

Waarheid als een koe

Stabiele, hechte gezinnen zorgen ook op allerlei andere manieren voor lagere maatschappelijke kosten en hogere opbrengsten. Er is bijvoorbeeld minder verzuim op het werk, minder verslavingsproblematiek, meer welvaart, minder beslag op psychische zorg, de schoolprestaties van kinderen zijn beter, er komen minder kinderen in de criminaliteit terecht, en veel meer.

Het is belangrijk dat hier in Nederland meer aandacht voor komt. In 2019 werd door enkele organisaties het initiatief genomen voor de oprichting van Gezinsplatform.nl. Dit is een kleine organisatie die meer steun verdient.

Want het is een waarheid als een koe: een gezin levert maatschappelijk gezien relatief veel op en kost weinig. En dan te bedenken dat de materiële baten in het niet vallen bij de immateriële. Het is tijd voor een ode aan het TRADITIONELE GEZIN. Geschreven met koeienletters.

Ook interessant

Het gezin van God

Het gezin is als een hoeksteen: onmisbaar. De christelijke gemeente is ook een gezin. Laten we elkaar en elkaars lasten samen dragen.

Wat doen we met het gezin?

Tijdens de Internationale Dag van het Gezin was veel aandacht voor het klimaat. Laten we het gezin echter als zodanig koesteren.