Over wie hebben we het? Lhbt, lhbti+, lhbtiqa+, …

lgbtq-2495947
Leestijd: < 1 minuut

De genderideologie gaat er vanuit dat er een onbeperkt aantal seksuele identiteiten en genders bestaan. De gehanteerde terminologie is daarom voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is duidelijk terug te zien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

In de verkiezingsprogramma’s van de PvdA, VVD, FvD en SP wordt de term LHBTI gebruikt. Dit is de Nederlandse vertaling van de Engelse afkorting LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex). LHBTI staat dus voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgenders en intersekse personen.

D66 gebruikt in haar verkiezingsprogramma de aanduiding LHBTI+, waarbij de toevoeging van de + wil zeggen dat het niet alleen gaat om het reeds genoemde rijtje, maar ook om alle andere mogelijke seksuele en genderidentiteiten.

Bij GroenLinks wordt weer een andere aanduiding gebruikt: LHBTIQ+.  De toegevoegde Q staat hierbij voor queer of questioning en heeft betrekking op mensen die twijfelen aan hun seksuele voorkeur en deze daarom nog niet willen vastleggen of nog op zoek zijn.

De meest uitgebreide variant op LHBTI is te vinden bij de Partij voor de Dieren. In haar verkiezingsprogramma wordt gewerkt met de term LHBTIQA+. De A staat hierbij voor aseksualiteit, het gebrek aan seksuele aantrekkingskracht of seksueel verlangen.

Ook interessant