„Het bestrijden van de transgenderideologie is een christelijke taak”

gender-general
Leestijd: 4 minuten

„Kunnen we ermee bestaan het over transgenderisme te hebben en pastorale zorg te verlenen, zonder de ideologie te bestrijden?” Deze retorische vraag stelde ds. C. Sonnevelt tijdens de studieconferentie van het Bijbels Beraad Man/Vrouw over transgenderisme. Deze twee zaken –de strijd tegen de ideologie en het liefdevol handelen in het pastoraat– vormden de rode draad tijdens de bijeenkomst in Alblasserdam.

De conferentie in de Eben-Haëzerkerk van de plaatselijke gereformeerde gemeente trok ruim tweehonderd mensen. Laurens van der Tang, voorzitter van het Bijbels Beraad Man/Vrouw, las ter opening de eerste negen verzen van Genesis 11. Daar wordt de geschiedenis van de torenbouw van Babel beschreven.

„Wij zien onze geschiedenis als een verhaal van toenemende vooruitgang, toenemende kennis, vrede, wetenschap”, stelde Van der Tang. „Sinds de Verlichting is de mens bezig een nieuwe toren van Babel te bouwen. Met vrijheid als de tichels, en gelijkheid als het leem. Deze toren lijkt z’n voltooiing te bereiken, maar ook nu is er verwarring. De verschillende golven van de seksuele revolutie gaan tegen elkaar in. Het feminisme botst bijvoorbeeld met het transgenderisme.”

Kinneging
Na het openingswoord kreeg prof. dr. Andreas Kinneging het woord. Hij sprak over vrijheid en gelijkheid als centrale waarden van de Verlichting en de Romantiek. „Het gaat de genderideologie, het transgenderisme, niet zozeer om transgenders of transseksuelen. Nee, de activisten gebruiken het feit dat er transgenders bestaan als wapen in hun maatschappijkritiek. Aanhangers van de genderideologie willen namelijk maximale vrijheid en gelijkheid, ten koste van andere waarden.”

Genderdysforie
Na de cultuurhistorische doordenking van professor Kinneging hield drs. Elise van Hoek een lezing over de medisch-ethische aspecten van transgenderisme.

„Genderdysforie is een geslachtsidentiteitsstoornis. Iemand met genderdysforie ervaart een onvrede met het eigen, biologische geslacht. Naar schatting leidt 0,7 procent van de mannen en 0,6 procent van de vrouwen aan een vorm van genderincongruentie. Eén op de vijftienhonderd mannen (0,07 procent) en één op de drieduizend vrouwen (0,03 procent) ervaart dysforie; zij lijden er echt aan.”

Underdogs
Na de lunch betrad ds. C. Sonnevelt het podium van het kerkgebouw van de gemeente waar hij als predikant aan verbonden is. Hij verzorgde een Bijbels-theologische doordenking over het thema van de conferentie.

„Waarom ik hier sta? Eén: van huis uit heb ik een grote bewogenheid meegekregen voor underdogs, mensen aan de rand van de samenleving. Mensen die met genderdysforie worstelen, behoren tot die categorie. Twee: de genderideologie die voor deze underdogs vrijheid predikt, brengt gebondenheid. Die beweging vernietigt de vrijheid, uit naam van de vrijheid. Daar moeten we tegen strijden.”

Het bestrijden van de transgenderideologie ziet de predikant als een christelijke taak. „Zou het liefde zijn om het niet over deze dingen te hebben? Kunnen we stil blijven als een complete generatie wordt gehersenspoeld? Als Gods scheppingsorde als irrelevant wordt afgeschreven? Kunnen we ermee bestaan het erover te hebben en pastorale zorg te verlenen, zonder de ideologie te bestrijden?”

Werkgroep transseksualiteit
Na een kort muzikaal intermezzo was het woord aan ds. H.H. Klomp. De emeritus predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk verleent sinds 1984 pastoraat aan mensen met transgendergevoelens. Hij was destijds onderdeel van de inmiddels opgeheven werkgroep transseksualiteit.

In zijn bijdrage vertelde ds. Klomp over verschillende ontmoetingen en gesprekken die hij met transgenders heeft gehad. „Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel mensen vanuit de gereformeerde gezindte bij ons hun nood klaagden. Ze moesten het met iemand bespreken; de nood was hoog. Ik had contacten vanuit Groningen tot Maastricht, vanuit een oud gereformeerde gemeente tot een evangelische gemeente in Amsterdam.”

Ds. Klomp twijfelde in de beginperiode van de werkgroep transseksualiteit of medisch ingrijpen bij transgenders on-Bijbels was. „Ik vroeg me af: zou je zo’n behandeling niet kunnen vergelijken met de operatie van een hazenlip of klompvoet? Daar is toch ook geen bezwaar tegen? Die gevolgen van de zonde mag je toch ook verhelpen?”

Een vrouw die een transitie tot man had ondergaan, maakte een einde aan de twijfel van ds. Klomp. „Deze vrouw kwam tot bekering en zei: als ik eerder tot bekering was gekomen, had ik me niet laten opereren. Het was heel bijzonder om zo’n getuigenis te horen.”

Boekje
Tijdens de middagpauze konden aanwezigen vragen aanleveren. De respons was groot. Enkele vragen werden aan het einde van de conferentie onder leiding van ds. M. van Reenen aan de vier sprekers voorgelegd.

„Over deze en alle resterende vragen zal in september, tijdens een kleinschaliger studiedag worden nagedacht. De bevindingen van die bijeenkomst bundelen we in een boekje dat eind 2021 zal verschijnen”, deelde Laurens van der Tang mee.

De dagvoorzitter maakte ook bekend dat prof. dr. B. A. Zuiddam sinds 1 juni 2021 twee dagen per week voor het Bijbels Beraad M/V werkt. De parttime docent ethiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie zal zich de komende maanden vooral bezighouden met de inhoudelijke voorbereidingen voor die studiedag in september.

Ds. D.E. van de Kieft eindige de bijeenkomst met gebed.

Ook interessant