Het zevende gebod #9 – Single zijn: een geschenk!

priscilla-du-preez-AQWa56QGzDo-unsplash
Leestijd: 3 minuten

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes preken. Naar aanleiding daarvan schrijft hij voor het Bijbels Beraad M/V een serie blogs. Deel 9.

”We hebben het jullie moeilijk gemaakt! Het moet écht anders.” Zo besloot ik blog 8. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat we singles niet helpen door hen te zien als zielige personen. Waarom niet? Nou, was Jezus een zielig Persoon? O nee, God in eigen Persoon! En Paulus dan? Precies, dat willen we niet zeggen. Maar Jezus en Paulus, de belangrijkste personen uit het Nieuwe Testament, waren niet getrouwd… Nu kun je denken dat dat komt omdat het huwelijk toch iets zondigs is, en Paulus en zeker Christus Zelf niet wilden zondigen. Toch slaan we dan de plank mis. Ze spreken allebei geweldig positief over het huwelijk.

Maar ze spreken ook allebei over het single zijn. Christus in Mattheüs 19:11-12, waar hij het heeft over drie soorten gesnedenen, ontmanden: mensen die zo geboren zijn (1), mensen die zo gemaakt zijn (2) en mensen die het gedaan hebben om het Koninkrijk (3). Bij die derde groep moet je ‘gesneden’ zijn niet letterlijk nemen. Ze zijn niet getrouwd. Waarom niet? ‘Om het Koninkrijk der hemelen’! Wat dat betekent, legt Paulus uit in 1 Korinthe 7.

Dat hoofdstuk gaat helemaal over alleen-zijn. Paulus poneert de gewaagde stelling: ‘het is een mens goed geen vrouw aan te raken’ (vers 1). Hoe moet je dit zien? Denkt Paulus zoals de kerk van voor de Reformatie? Je kunt maar beter niet trouwen, dat is geestelijker? Nee, dan begrijpen we hem verkeerd. Hij maakt duidelijk dat er verschillende genadegaven zijn: de één heeft de gave om getrouwd te zijn, de ander om dat niet te zijn (vers 7). Allebei de posities zijn een cadeau van God, al zou je misschien liever een ander geschenk hebben gekregen… De ‘gave der onthouding’ is dus niet een bijzonder gevoel dat je alleen moet blijven, het isde werkelijkheid voor alle ongehuwden. Ze hebben de gave van de onthouding gekregen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn…

Paulus komt dus op voor het goed recht van het single-zijn: ‘het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik’ (vers 8). Waarom was Paulus dan niet getrouwd? Hij zegt: als je getrouwd bent, ben je druk met het behagen van je vrouw. Ik ben bezig met het behagen van de Heere! Kijk, dat geluid mag wel eens helderder klinken. Zielig? Paulus niet, hoor. En jij?

Want dat is dan natuurlijk wel de vraag, of singles vandaag ook zo hartelijk verlangen om God te behagen. Als de Heere jouw hart heeft ingenomen, als Hij door Zijn Geest je je zonden heeft laten zien en je op Christus verliefd bent geworden, verlang je daar toch naar? Hij heeft alles voor mij gedaan! Wat kan ik voor Hém doen? Niet om iets terug te betalen, maar uit liefde! Als je zo mag leven, dan is het goed. Wat kun je dan als single ook geweldig veel betekenen.

Mag je dan niet verlangen naar het huwelijk? Dat zeg ik niet. Maar bedenk wat Elisabeth Elliot (1926-2015) heeft gezegd: „Het leven als alleenstaande zou slechts een onderdeel van je levensreis kunnen zijn, maar zelfs een stukje is een geschenk, een gave. God zou het kunnen vervangen met een andere gave, maar de ontvanger accepteert Zijn gaven met dankzegging. Dit geschenk voor deze dag. Het leven van het geloof wordt per dag geleefd, en is er om geleefd te worden – niet om steeds maar vooruit te kijken alsof het ‘echte’ leven om de volgende hoek zou zijn. Het is vandaag de dag, waarvoor wij verantwoordelijk zijn. God heeft de dag van morgen in Zijn hand.”


Gepubliceerd: 04-06-2021

Ook interessant

Bijbels huwelijk 2: Het Celibaat

Onder christenen is ongetrouwd blijven niet populair. Als je niet trouwt, word je vaak niet voor vol aangezien – alsof je zielig

ring, stel, huwelijk

Huwelijk: een verbond, geen contract

Het huwelijk wordt in de Bijbel hoog aangeslagen. Het huwelijk is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken, een