Vrouw vandaag: terug naar bijbelse paden

ben-white-7BiMECHFgFY-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Soms heb je dat… Je fietst samen een knooppuntenroute en bij een kruispunt zeg je: „Hadden we niet allang een nieuwe aanwijzing tegen moeten komen?” Na nog een kruispunt zonder bordje raak je wat geïrriteerd. „Hoe kan dit nou?” Jullie besluiten terug te gaan. Om te ontdekken dat je ergens verkeerd gegaan bent.

De ondertitel van het boek ”Vrouw vandaag” luidt: Terug naar bijbelse paden. Het riep wat irritatie bij me op. Ik, vrouw die wil leven zoals de Bijbel het van me vraagt, moet terug naar bijbelse paden? Dat zullen we nog weleens zien!

Al meteen in het eerste hoofdstuk was het raak. Zomaar een kopje: ”Bijbels analfabetisme”. Ja maar, toch niet bij mij? Ik ken hele stukken van de Bijbel uit mijn hoofd. Het ‘ontstaat beetje bij beetje als we de Bijbel niet helemaal lezen. Wanneer we teren op dingen die we vroeger geleerd hebben. (…) Wanneer we alle moeilijke teksten links laten liggen.’ Eh, lees ik niet ook het liefst in de Psalmen? En vind ik bepaalde profeten eigenlijk gewoon erg moeilijk?

Even verderop citeren de auteurs 2 Timotheüs 3: 16 en 17. ‘Heel de Schrift is door God ingegeven (…) opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust’ (HSV). ‘Elk goed werk, ook het werk van elke vrouw?’ wordt dan gevraagd. Ja, ook al die kleine dingen die bij een vrouw en moeder horen.

Na die binnenkomer start het boek met de eigenheid waarin God ons schiep: man of vrouw. Vervolgens komen er items langs die te maken hebben met het vrouw-zijn en het moederschap. Denk aan single of getrouwd, gezin, moeder, kinderen, het huishouden en generatiedenken. Het gaat om heel gewone, alledaagse zaken, die gekoppeld worden aan het christen-zijn. Niets zonder God en Zijn Woord.

Juist die gewone, alledaagse dingen maken dat ik rechtop ga zitten. Ik doe wel dit of dat, maar doe ik het werkelijk zoals God het van mij vraagt? En dat is best vaak onthullend, confronterend! Alsof ik in een spiegel kijk en mezelf bij bepaalde zaken zie zoals God naar me kijkt…

Gelukkig blijft die confrontatie niet steken bij dat wat fout is aan het leven en denken van de christenvrouw en moeder. Het boek geeft bij alle onderwerpen talloze tips om naar de diepte af te steken en zo te groeien. Niet om daarmee volmaakt te worden, want de volmaakte vrouw en moeder bestaat niet op deze aarde (en dat is maar gelukkig ook, want anders zouden we nooit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verlangen). Wel om meer en meer het beeld van Christus gelijk te mogen worden in barmhartigheid, genade, rechtvaardigheid, liefde, enzovoort. En om dat ook uit te mogen stralen naar onze naasten, echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, anderen.

”Vrouw vandaag” is geen boek dat je achter elkaar uitleest. Daarvoor is de bladspiegel te vol en geeft het teveel om over na te denken, te mediteren. Zelf heb ik het ’s morgensvroeg gelezen, de ene keer een langer stuk dan de andere keer. Soms moest ik iets opnieuw lezen. Omdat het me raakte, omdat ik me erin herkende of omdat ik in de spiegel keek en moest constateren: zo’n vrouw ben ik helaas nog niet. Af en toe heb ik een zinnetje overgeschreven en op mijn werkplek naast mijn laptop gelegd om het daar meerdere keren biddend te herlezen.  

Gaandeweg dacht ik steeds vaker: dit zou mijn man moeten lezen! En ook: een boek met de titel ”Man vandaag” zou er ook moeten komen. We belijden immers met Gods Woord dat de HEERE man en vrouw schiep, op onderscheiden wijze, en dat zij zo ook onderscheiden zijn in al die zaken, die in dit boek uitgediept worden. Maar wellicht is zo’n boek al in de maak!

Bij het boek is een studiegids te downloaden via www.sieraadvoorgod.org/studiegids


N.a.v. Vrouw vandaag. Terug naar bijbels paden, Wilma Samyn & Marieke den Butter; Uitg. Groen, Heerenveen; 217 blz.; € 20,-

Ook interessant

boek

Commentaar: Homo in de biblebelt

Onlangs verscheen het boek ‘Homo in de biblebelt’. Met enig recht sprak Herman van Wijngaarden – een van de sprekers op het

Podcast 10: Boaz en Ruth

In deze tiende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Boaz en Ruth. Boaz is de losser van Naomi en Ruth. Hij