Commentaar: Britse professor mag zeggen dat transvrouwen geen vrouwen zijn

Door Uploaded on November 13, 2005; by TimBrighton - https://www.flickr.com/photos/98252074@N00/62947672/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=970145
Leestijd: 3 minuten

Je moet als academicus je mening kunnen geven over transgenders, ook al vinden anderen dat jouw opvatting niet door de beugel kan. Honderden wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk, waaronder enkele hoog aangeschreven rechtsgeleerden, hebben hun steun uitgesproken voor professor Kathleen Stock van de universiteit van Sussex.

Eerder deze maand eiste een lhbti-actiegroep en een vakbond dat Stock ontslagen moest worden omdat ze durfde te zeggen wat biologisch het geval is: transvrouwen zijn geen vrouwen, maar mannen. Bovendien had de hoogleraar uitgesproken het buitengewoon onverstandig te vinden om mannen met een verwarde identiteit die zich identificeren als vrouwen, en veroordeeld zijn voor seksuele misdaden, in vrouwengevangenissen toe te laten. Ze vond dat een waanzinnig idee en verwees naar aanvallen door op vrouwen door transvrouwen op middelbare schooltoiletten en in vrouwengevangenissen, zowel in Engeland als in Amerika.

Zwakke geslacht
Biologische vrouwen zijn en blijven volgens de hoogleraar in diverse opzichten het zwakkere geslacht. Het is historisch noodzakelijk gebleken om bescherming in te bouwen voor vrouwen in de samenleving, en plaatsen te scheppen waar ze veilig zichzelf kunnen zijn op kwetsbare momenten. Daarom pleit Stock voor gescheiden toiletfaciliteiten en het niet toelaten van biologische mannen in vrouwenhuizen of -gevangenissen. Haar argument: „Veel transvrouwen zijn nog steeds mannen met mannelijke geslachtsdelen, velen voelen zich seksueel aangetrokken tot vrouwen, en ze zouden niet op plaatsen moeten zijn waar vrouwen zich volledig uitkleden of slapen.”

De genderideologen spraken er schande van dat mevrouw Stock dit allemaal mocht zeggen en nog steeds hoogleraar aan een universiteit is. Mogelijk zat het de lhbti-actiegroep vooral dwars dat dit bij de universiteit van Sussex was. Dat is toch een beetje ‘hun’ universiteit. Sussex was één van de universiteiten die pas in de jaren zestig gesticht zijn, en die gestempeld werd door alles wat links en revolutionair was. Kathleen Stock zelf is een prominent feministe.

Feiten of ideologie
Mag wetenschap gaan waar de feiten haar heen leiden, of moeten wetenschappers zelfcensuur gaan toepassen vanwege een politieke ideologie die niet schuwt om je loopbaan te torpederen? Het wordt wel eng als wetenschap niet meer bepaald wordt door feiten of inzichten die daarop gebaseerd zijn. Als je niet meer hardop mag zeggen wat volgens jou de werkelijkheid is of wat naar jouw inzicht goed is voor de samenleving, omdat iemand in de lhbti-beweging daar aanstoot aan kan nemen, verdwijnt inderdaad de mogelijkheid tot objectief wetenschappelijk onderzoek en spreken.

„Enough is enough”, zeggen ze in Engeland. Het kan te gek worden. Meer dan tweehonderd academici klommen in de pen:  

„Hoewel we het niet allemaal eens zijn met de opvattingen van professor Stock, zijn we overtuigd van het belang om binnen universiteiten en in het openbare leven ruimte te maken voor een respectvol debat, met name met betrekking tot dringende kwesties van openbaar beleid.

Tenzij zij (Stock) en anderen die bij dit debat betrokken zijn hun bezorgdheid over deze kwestie naar voren mogen brengen door een open en wetenschappelijk debat aan te gaan zonder angst voor intimidatie, zodat tegenstanders kunnen uitleggen waarom zij het bij het verkeerde eind heeft (als dat zo is), blijft het gevaar bestaan dat het (politieke) besluit om sekse te vervangen door zelf-geïdentificeerd geslacht zal worden gemaakt zonder adequate reflectie en controle.”

Ondertekenaars zijn onder meer academici uit Oxford, Cambridge en University College London. De universiteit van Sussex heeft inmiddels een verklaring uitgegeven waarin staat dat zij „krachtig en ondubbelzinnig het recht van professor Kathleen Stock verdedigt om haar academische vrijheid en wettige vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.”

Deze recente ontwikkeling in Engeland laat zien dat effectief verzet tegen de transgenderideologie niet slechts wenselijk, maar ook mogelijk is. De waarheid duurt het langst. Professor Stock laat zien hoe belangrijk het is om ook te durven zeggen wat je gelooft, juist in onze tijd. Dat geeft ons moed om hetzelfde te doen.


Gepubliceerd: 29-10-2021

Ook interessant

Wensdenkers en opstandige hernoemers

Mag Elon Musk ‘cisgender’ van Twitter weren? Is ‘cisgender’ een goed woord? Deze kwestie gaat over gezond verstand. Maar ook over de

Interview met Carl Trueman gepubliceerd

In het oude Griekenland kunnen we zomaar homoseksueel gedrag tegenkomen. Niemand zei toen echter: “Ik ben homo”. Maar als in onze tijd