‘Ruimte’ voor de mens ten koste van Gods Woord

In een kerkverband als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt –waar ds. B. van…

Veelzeggend zwijgen – een verbod en het argument

In zijn eerste brief aan Timotheüs schrijft Paulus onder andere over de…