Recensie: Je huwelijk als oefenschool en werkplaats

Werkplaats-Huwelijk-3
Leestijd: 4 minuten

Mag Jezus echt Heer zijn in je leven? Deze vraag komt steeds terug in Werkplaats Huwelijk. In acht hoofdstukken behandelt Triple Cord concreet, diepgaand en kernachtig alle aspecten van het huwelijksverbond.

Jan-Willem en Joke Grievink, lid van een charismatische gemeente, hebben al heel wat jaren ervaring met huwelijksbegeleiding. Hierbij staan niet allerlei therapeutische modellen centraal, maar het leven met en voor God. Vanuit een levende relatie met Hem krijgt het huwelijksverbond een veel diepere lading en een rijkere betekenis, stellen zij. De relatie met God geeft ook de kracht die nodig is om met zondige patronen te strijden. De Heilige Geest is hierbij noodzakelijk als werkzame kracht, Die onderwijs geeft en in alle Waarheid leidt. Ook de influisteringen en verleidingen van de duivel krijgen heel concreet gestalte in hun onderwijs.

Het boek is opgezet vanuit een model (zie afbeelding). Dit geeft houvast tijdens het lezen van het boek en het is een hulpmiddel om te zoeken als er een bepaald thema in je leven speelt. Van een aantal thema’s wil ik enkele kerngedachten doorgeven.

Verliefdheid en liefde

Verliefdheid en liefde zijn niet hetzelfde. Onder verliefdheid verstaan we de stormachtige eerste gevoelens, waardoor je tot de ander aangetrokken wordt. De liefde is echter een groeiproces, waarin je moet leren jezelf onvoorwaardelijk aan de ander te geven. In de liefde zoek je het welzijn van de ander, omdat de ander een deel van jezelf geworden bent. De auteurs spreken hierbij over een ‘zielsverkleving’, een geestelijke band die onlosmakelijk is.

Hoofdstuk 4 werkt de definitie van ‘liefde’ nog verder uit. Liefde is niet primair een gevoel, maar het is een keuze van de wil, die met het verstand gemaakt wordt. Om de ander te leren liefhebben, is het belangrijk dat stellen in hun verkeringstijd echt proberen de ander begrijpen en te kennen. Daarom is het zo belangrijk om in de verkeringstijd veel samen te praten over jullie verlangens en idealen. Zoals je een verbond of contract weloverwogen sluit, zo kun je je gevoel in het huwelijk niet leidend laten zijn. Het gevoel heeft absoluut wel waarde, maar het kan nooit het fundament van het huwelijk zijn. Hiermee gaan de auteurs lijnrecht tegen de tijdgeest in, omdat het gevoel voor de postmoderne mens juist leidend is. En als het gevoel weg is, wordt dit voor velen gezien als een reden om van elkaar te scheiden.

Het huwelijksverbond

We noemen het huwelijk niet voor niets een verbond. Het samenleven tussen twee mensen mag voor Gods aangezicht geen vrijblijvend karakter hebben. Er moet eerst een verbond gesloten worden. Dit is een belangrijke reden om geen seks voor het huwelijk te hebben.

Bij een verbond hoort een offer. Dat zie je bijvoorbeeld in Genesis 15. In het huwelijk bied je jezelf aan als offer. Voortaan staan jouw eigen verlangens en belangen niet meer centraal, maar die van de ander. Door jezelf zo te offeren, maak je de ander belangrijk; en de ander maakt jou compleet.

Omgaan met het verleden

Op allerlei manieren ben je gevormd en beïnvloed. Ervaringen, met name beschadigingen, uit het verleden moeten in het huwelijk ook een plekje krijgen. Transparantie en openheid zijn hierbij kernwoorden. De auteurs verwijzen hierbij naar Psalm 32, waar David beschrijft hoe hij alleen vrede en vergeving vond toen hij zijn zonde en schuld openlijk beleed. Hij spoort ons aan om ‘niet te zijn als een paard of als een muilezel’. Beschadigingen en zonden die niet beleden zijn, zijn een ernstige bedreiging voor je huwelijk. Daarom moeten echtparen een gelegenheid zoeken om elkaar hun zonden en zwakheden te belijden. Alleen dan kun je elkaar vergeven. Grievink stelt: “God zoekt geen foutloze mensen. Hij zoekt corrigeerbare mensen”.

Een belangrijke stap die vaak vergeten wordt bij het huwelijk, is het ‘verlaten van je vader en moeder’. Echtparen die deze stap niet (bewust) zetten, kunnen onbedoeld teveel onder de invloed van hun ouders blijven staan. Dit kan huwelijken echt kapot maken. Voor ouders ligt hier ook een belangrijke verantwoordelijkheid om hun kinderen heel bewust de ruimte te geven om hun eigen weg te gaan.

Opmerkingen

Tot slot nog een enkele opmerking:

  • De evangelische en charismatische wortels van de auteurs zijn op elke bladzijde zichtbaar. Dit maakt dat reformatorische christenen zich bij de toon van dit boek niet zo comfortabel zullen voelen. Wie daar doorheen kijkt, kan waardevolle lessen uit dit boek halen. Er zijn echter boeken verkrijgbaar die meer bij hen aansluiten.
  • De relatie met God door Jezus Christus staat in dit boek centraal. Alleen in die relatie kan een echtpaar ‘het geheimenis van het huwelijk’ ten volle ontdekken. Een belijdend christen die niet durft te zeggen dat hij Christus kent, staat hier met lege handen. Het boek wijst ons daarom op de noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof.
  • De mogelijkheid van hertrouwen na echtbreuk lijkt bij de auteurs een gegeven te zijn. Dit komt voort uit hun visie op de volkomenheid van de vergeving, nadat zonden beleden zijn. Zo staat er bijvoorbeeld op pg.195 over scheiding en hertrouwen: “Je moet eerlijk durven bekennen dat God een echtscheiding niet heeft bedoeld. Er is een verbond verbroken. (…) Vraag God om de oude huwelijksband in de hemelse gewesten door te snijden”.  Ook Johannes 8 speelt hierin bij de auteurs een belangrijke rol: “Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Hij zeide: Dan veroordeel Ik u ook niet. Ga heen, en zondig niet meer.” Over dit thema is ongetwijfeld meer te zeggen. ‘Zondig niet meer’ betekent mijns inziens ook gehoorzaamheid aan het Woord van de Heere Jezus: ‘Wie de verlatene trouwt, doet ook overspel’.

Aanbeveling

Dit boek geeft veel diepgaande informatie, waarvan hier een paar kerngedachten zijn aangestipt. Daarnaast wordt steeds verwezen naar andere bronnen om verder onderzoek te doen. De gespreksvragen kunnen echtparen helpen om de informatie aan hun eigen leven te verbinden. Afhankelijk van je geestelijke/kerkelijke achtergrond zal het boek je meer of minder aanspreken.


De auteurs, Jan-Willem en Joke Grievink werken vanuit de organisatie Triple Cord. Lees hier ook 12 columns die het boek kernachtig samenvatten.

Ook interessant

Podcast 5: Onderdanigheid begrensd

In Efeze 5 vers 24 zegt Paulus dat de vrouw haar man in alles onderdanig moet zijn. Dit kan heel vernederend voor

Recensie: Waarom trouwen?

Dr. Douwe Steensma, docent ethiek aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, heeft een belangrijk boek geschreven: Waarom trouwen? De titel alleen zou