Geachte Valse Leraar: de puritein Thomas Brooks wil een hartig woordje met u spreken

Thomas Brooks. Bron: Reformation21
Leestijd: 6 minuten

Geachte Valse Leraar,

Sta me toe er geen doekjes om te winden. U heeft uw oppervlakkige stokpaardjes in preken, blogs en conferenties vaak genoeg bereden en u heeft heel hard geprobeerd te doen alsof de seculiere samenleving neutraal terrein is, een vrijmarkt van ideeën waar het christendom naar hartenlust welig mag tieren.
U blijft steeds weer naar nuances zoeken, en u heeft van elke heldere onderwijzing van Wet en Evangelie een onduidelijk grijs gebied gemaakt.
U heeft met betrekking tot elk onderwerp de veilige weg bewandeld: het homohuwelijk, het normaliseren van geslachtsverandering, de Black Lives Matter-beweging en abortus.
U kiest altijd de derde weg.

Maar het wordt moeilijker voor u om uw kudde te overtuigen, omdat sommigen doorhebben dat er op de veilige weg en de derde weg een geestelijke strijd woedt.
Ik denk dat u op een kruispunt bent aanbeland.
Laat me het zonder omwegen zeggen: als u werkelijk een christen bent die in verkeerd theologisch vaarwater is terechtgekomen, gooi ik u een reddingsboei toe. Waarom zou u die niet met beide handen vastgrijpen?

Als retorische strategie koos u ervoor de morele stem te doen zwichten voor linkse taal, die genderneutrale voornaamwoorden gebruikt, alles wat LHBTQ+ betreft normaliseert, en die telkens wanneer Bijbelse helderheid iets kost eigenlijk zegt, Is het ook, dat God gezegd heeft? Misschien maakt u zichzelf wijs dat u het goed bedoelt. Misschien gelooft u écht dat uw nieuwerwetse ideeën beter zijn dan Gods Woord, omdat u vindt dat u genadiger dan God bent. U en uw vrienden hebben de Bijbelse waarden, die eens het fundament van alle christenen waren –  zoals wedergeboren zijn, de zonde verloochenen en vrijheid in Christus vinden – opnieuw gedefinieerd.

Doordat u Bijbelwoorden voorzien hebt van een seculiere betekenis, heeft u uzelf en anderen er bijna van overtuigd dat:

  • ‘wedergeboren zijn’ betekent dat je leert omgaan met je persoonlijke waarheid.
  • ‘de zonde verloochenen’ betekent dat je ongelovigen niet schoffeert met Gods Woord.
  • ‘vrijheid in Christus vinden’ betekent dat je alles doet wat je gevoel je ingeeft.

Geloof me, ik begrijp uw dilemma. We moeten niet vergeten dat ik ook eens waardeloze ideeën ventileerde – ideeën zoals ‘gastvrij zijn met voornaamwoorden’ en leuzen die bij het grofvuil kunnen, zoals “homoseksualiteit is zonde, maar homofobie ook.” Ik toon berouw voor God en de mensen. Christenen “hebben in het bijzonder berouw voor hun bijzondere zonden” zoals de Geloofsbelijdenis van Westminster leert. Zoals Gods Woord zegt: “Als wij onze zonden belijden: [God] is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1Joh.1:9, HSV).

Misschien denkt u wel dat ik het probleem overdrijf. Heeft u dan niet gehoord van het regeringsprogramma dat LHBTQ+ in alle leerboeken van de overheid onderdeel uit moet maken van het pestprotocol? Maar in plaats van dat u uw kudde waarschuwt voor dat gevaar, heeft u ze voorgehouden: Liefde is liefde; en dat daarom de verantwoordelijkheid van christenen op openbare scholen is: Heb lief, laat ze niet in de steek.
(Inderdaad heel goed om een motto te gebruiken in plaats van de Bijbel. Dat blijft veel beter hangen! Je kunt het tegen ongelovigen zeggen zonder ze te beledigen en je laat God er ook nog eens buiten.)

Hebt u soms gemist dat de regering Biden via het Departement van Justitie een rechtszaak tegen de staat Tennessee heeft aangespannen, toen Tennessee een wet uitvaardigde die minderjarigen moest beschermen tegen automutilatie onder het monsterlijke mom van ‘genderbevestigende chirurgie’? Of hebt u dat niet meegekregen?
Mijn vriend Andrew Best heeft het heel treffend uitgedrukt: “’t Is nu officieel: de regering mag met beroep op het recht op burgerschap minderjarigen castreren.’” 

En omdat u nu wel behoorlijk getriggerd zult zijn – zoals uw sociale netwerk het graag noemt – raad ik u aan om u te vermannen, meneer de Valse Leraar, want de heer Thomas Brooks zou graag een hartig woordje met u spreken.

Kostbare middelen tegen satans listen
In Kostbare middelen tegen satans listen (1652) – een boek dat iedere christen moet lezen, in het bijzonder degenen die zich in de hachelijke situatie bevinden waarin ze besmette Bijbelse leerstellingen als pluralistische onzin aannemen – geeft Thomas Brooks het medicijn tegen hetgeen waar het de brede groep evangelicalen aan schort.

            Volgens Brooks moet je een wolf aan zijn eigenschappen herkennen teneinde hem buitenspel te zetten. Hij geeft er zeven:

1). Valse leraren zijn mensenbehagers. Ze preken om ‘het oor te behagen’ en niet om ‘het hart te verrijken’ (Jesaja 30:10); ze ‘behandelen heilige dingen liever met  geestigheid en lichtzinnigheid dan met vreze en eerbied. Valse leraren maken de  ziel kapot … [ze] bedekken de wond, maar genezen hem nooit…. Geen bittere, maar vleiende woorden zijn oorzaak van het kwaad.” [3]

  • Valse leraren gebruiken therapeutische taal om de overtreding van de zonde te beschrijven. Ze zien zichzelf en anderen na Genesis 3 als slachtoffers die sympathie nodig hebben, niet als zondaars die een redder nodig hebben.[4]

2). “Valse leraren kenmerken zich door met modder te gooien, te minachten en personen, namen en geloofwaardigheid van de meest trouwe ambassadeurs van Christus te smaden.” [5]

  • Ze eisen hun plaats op onder conservatieve christenen, maar schrijven hoogdravende columns in seculiere tijdschriften van de welgestelden, en offeren christenen die de Bijbelse waarheid verkondigen op aan het pluralisme.[6]

3). “Valse leraren ventileren de bedenksels en visioenen van hun eigen hoofd en hart”.

  • Ze liegen over wat de Bijbel eigenlijk zegt en citeren vervolgens uit hun leugens alsof de Bijbel instemt met hun bedrog. Neem bijvoorbeeld de ‘homoseksuele christen’ Matthew Vines, die de Schrift zo schandalig verdraait door te beweren: “Het bevestigen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zou niets veranderen aan de kernwaarheden van de Bijbel over zonde, berouw en verlossing. Sterker nog, gezien het feit dat een homoseksuele relatie overeenkomt met het beeld van God, is het bevestigen van die relatie de enige manier om de waarheid te verdedigen.” [7] Dit doet denken aan Jeremia 14:14: “En de Heer zei tegen mij: de profeten profeteren leugens in mijn naam.”

4). “Valse leraren gaan gemakkelijk voorbij aan de grote en gewichtige zaken van zowel wet en evangelie en houden het meest vast aan die zaken die van het geringste belang zijn.”

  • Matthew Vines zegt: “Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen hebben een onschatbare waardigheid en verdienste. Dus hoe kan het lijden dat zij doorstaan als ze niet bevestigd worden door hun families en kerken, Gods bedoeling zijn?”[8] De enorme en gewichtige kwestie van zondigen tegen een heilige God is voor Vines niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat we alle zonde moeten “bevestigen” om te voorkomen dat we gevoelens kwetsen. Het hellevuur is een kleinigheid voor Vines; gekwetste gevoelens zijn groots.

5). “Valse leraren bedekken en kleuren hun gevaarlijke principes en zielsbedrog in met heel mooie woorden en aannemelijke voorwendsels, met vergaande ideeën en goudomrande uitdrukkingen.”

  • De leus die de homorechtenbeweging ter verdediging van het homohuwelijk gebruikte was: Liefde Is Liefde. Maar de goedheid van de liefde wordt slechts bepaald door haar onderwerp. Liefde tot zonde is satanisch; Satan en zijn trawanten willen dat je er met afgodisch vertrouwen van houdt.

6). “Valse leraren streven er meer naar om mensen voor hun mening te winnen dan hun Christelijke wandel te verbeteren.”

  • James Brownson schrijft in Bible, Gender, Sexuality: Reframing the Church’s Debate on Same-Seks Relationships, “De kerk wordt geconfronteerd met homoseksuele en lesbische christenen die vele gaven en vruchten van de Geest vertonen en die ernaar streven in diepe gehoorzaamheid aan Christus te leven. Veel van deze homoseksuele en lesbische christenen proberen niet hun seksuele geaardheid te onderdrukken, maar eerder deze te heiligen.”[9] Meneer Brownson wil u hiermee echter overtuigen dat zonde geheiligd kan worden en dat u in “diepe gehoorzaamheid aan Christus” kunt leven, terwijl u Zijn bloed vertrapt. Brownson legt uit dat hij zijn standpunt over de Bijbel heeft veranderd toen zijn zoon openlijk uit de kast kwam als homoseksueel. Met zijn boek wil hij dezelfde listen op u toepassen. Valse leraren willen dat u vergeet dat de zonde van homoseksualiteit rebellie is tegen de scheppingsorde (dezelfde zonde die wordt belichaamd door de letters van het alfabetsoepje, LGBTQ). Rebellie tegen Gods scheppingsorde, die Hij goed noemt, wordt niet uitgewist doordat de persoon die deze zonde begaat iemand is van wie u houdt.

7). “Valse leraren drijven koehandel met hun volgelingen… ze hebben meer oog voor uw goederen dan voor uw welzijn.”

  • Valse leraren houden de schijn op, vooral op sociale media. Ze moedigen je aan om te laten zien dat je solidair bent met bepaald bepaalde stromingen, en niet met Christus. Als je voorganger je ervan probeerde te overtuigen dat de christelijke eenheid erom vraagt dat je meeloopt met Black Lives Matter, dan heb je een probleem. Atheïstische programma’s voor sociale rechtvaardigheid kunnen Christus of Zijn Kerk niet dienen. Ze ontkennen tegelijkertijd zowel de wet als het evangelie. Daarentegen getuigt de Bijbel dat vrede van God komt, van boven, niet van de mens: “Zie hoe goed en aangenaam het is als broeders in eenheid wonen! Het is als de kostbare olie op het hoofd, die uitloopt op de baard, op de baard van Aäron, die uitloopt op de zoom van zijn mantel” (Psalm 133:1-2).

Als je deze lijst leest en je voorganger erin ziet, vlucht dan. Schapen kunnen wolven niet verlossen. Misschien zeg je dat je wilt blijven en “neutraal aanwezig” wilt zijn? Hier is een nieuwsflits: Je versterkt juist het andere team door “neutraal aanwezig ” te zijn hier in Sodom.

Beste valse leraar, ik wil dat je weet dat het spel voorbij is.


Dit artikel werd op 1 juni 2023 gepubliceerd op Reformation21 door Rosaria Butterfield en vertaald door Bijbels Beraad MV.


Aangehaalde bronnen:
[1] See “Executive Order of Advancing Equality for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Individuals,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/15…
[2] Kimberlee Kruesi, “US Sues Tennessee Over ban on Care for Transgender Youth,” April 26, 2023, AP News. https://apnews.com/article/gender-affirming-care-tennessee-ban-817981c7d…
[3] Thomas Brooks, Precious Remedies Against Satan’s Devices, Carlisle, PA: Banner of Truth Trust, 1652, reprint 2019: 260-264.
[4] Wes Hill’s Washed and Waiting (Michigan: Zondervan), 2010, replaces biblical repentance with overly- emotive self-pity. The implication is that homosexual desires make one a sufferer, not a sinner
[6] David French, “Pluralism has Life Left in it Yet: The Respect for Marriage Act, and the Harmony Between Religious Liberty and LGBTQ Rights,” The Atlantic, November 18, 2022. https://newsletters.theatlantic.com/the-third-rail/6377fb0dce44df0038de4…
[7] Matthew Vines, God and The Gay Christian: The Biblical case in Support of Same Sex Relationships. New York: Convergent Books, 2014: 166.
[8] Vines, 166.
[9] James V. Brownson, Bible, Gender, Sexuality: Reframing the Church’s Debate on Same-Sex Relationships. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2013: 11.

Ook interessant