Boeken per thema

De Godvrezende Vrouw, Martha Peace, 2015

De Godvrezende Vrouw

Leestijd: < 1 minuut

De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in het leven van een vrouw en van haar huwelijk duidelijk maken! Gods oproep is dat je steeds meer het beeld van de Heere Jezus laat zien. God gebruikt het huwelijk om jou als godvrezende vrouw gelijkvormig te maken aan het beeld van Zijn Zoon.

Martha Peace beschrijft een Bijbelse, op de praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een godvrezende echtgenote worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenote en moeder.

Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van een godvrezende vrouw:

  • Deel 1: Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als echtgenote.
  • Deel 2: Haar verantwoordelijkheden (godvruchtige sfeer, liefde, respect, intimiteit).
  • Deel 3: Haar fundamentele verplichtingen (houding, communicatie en conflictbeheersing).
  • Deel 4: Haar zorgen: zonden die haar huwelijk kunnen verruïneren.

Boeken per thema

Ook interessant