Recensie: de Godvrezende Vrouw

De Godvrezende Vrouw, Martha Peace, 2015
Leestijd: 4 minuten

“Onderdanig willen zijn stond op de laatste plaats van dingen die ik wilde in mijn leven” schrijft Martha Peace in haar boek ‘De Godvrezende vrouw’. Wanneer iemand zich heeft laten beïnvloeden door het denken van de huidige cultuur zal onderwijs over de Godvrezende vrouw vooral aanstootgevend zijn. Dit gold ook voor Peace voordat God een verandering in haar teweegbracht en ze Spreuken 31:10-31 praktisch leerde toepassen.

Het doel van het boek ‘De Godvrezende vrouw’ is om vrouwen te laten ontdekken wat het betekent om een Godvrezende vrouw te zijn en hoe ze als vrouw Gods glorie door hun houding en daden weerspiegelen. Martha Peace beschrijft eerst hoe God haar veranderde van een vrouw die haar voldoening eerst in het huwelijk en kinderen zocht en zich later als feministe stortte op haar carrière. Toenemende financiële spanningen brachten haar er toe ontsnapping te zoeken in drinken, feesten. Ze maakte zelfs plannen om haar gezin te verlaten. Dit duurde tot het moment dat Christus haar opzocht en liet zien dat ze egoïstisch, trots en koppig was. Toen werd Hij haar vervulling. Het leven tot Zijn eer werd haar diepste verlangen. Het boek beschrijft wat zij door de jaren heen leerde over hoe je een Godvruchtige vrouw kunt zijn. ‘De Godvrezende vrouw’ behandelt vier terreinen voor het leven van een Godvrezende vrouw:

 • de fundamentele waarheden die elke vrouw over God en het huwelijk moet kennen;
 • de verantwoordelijkheden van een godvrezende vrouw;
 • de fundamentele verplichtingen van een godvrezende vrouw;
 • de zorgen (zondeproblemen) van een godvrezende vrouw.

Godvrezend?

Misschien denkt u: Godvrezend, dat durf ik van mezelf niet te zeggen! Hoe zal ik dit boek dan kunnen lezen en met zegen gebruiken? Hier gaat Martha Peace niet concreet op in. Het is echter goed om te overwegen dat we de verplichting hebben om God te vrezen. Dat kost strijd. Dan moet je jezelf leren verloochenen. Dat laat je zien dat je Zijn genade nodig hebt. Dat brengt je aan Jezus’ voeten.

Gelijkvormig aan het beeld van Christus

Uitgangspunt van het boek is dat het Gods bedoeling is dat wij met ons hele leven God verheerlijken en meer en meer aan het beeld van Christus gelijkvormig worden (Romeinen 8:29). Dit wil de Heere juist ook door het huwelijk doen. Deze gedachte loopt als een rode draad door de hoofdstukken heen. Het besef dat God in Zijn genade naar ons om heeft gezien in Zijn Zoon, en dat het Zijn ontferming is die het beschermend gezag van de man in het huwelijk heeft ingesteld, maakt dat een vrouw zich in vreugde onder het gezag van haar man kan plaatsen. Dat Gods gezag beschermend is, zo schrijft Peace, betekent niet dat een echtgenoot altijd voor de meest wijze of Godvruchtige beslissingen neemt. Wat het wel betekent is dat, ongeacht wat een echtgenoot doet, God altijd in het leven van de vrouw werkt om haar gelijkvormig te maken aan het beeld van Zijn Zoon (Romeinen 8:29), zodat God kan worden verheerlijkt. God wordt geëerd wanneer we volgens Zijn Woord denken. Met Gods genade kan een vrouw ijverig werken aan het afleggen van verkeerde gedachten, over Gods instellingen, het huwelijk of over een echtgenoot en deze vervangen door Bijbelse, ware en reine gedachten. Om dit praktisch te maken haalt Peace veelvuldig het Bijbelse proces van verandering uit Efeze 4:22-32 aan, met voorbeelden van gedachten en houdingen die echtgenotes ten opzichte van hun man kunnen hebben.

Een vrouw naar Gods hart

Martha Peace weet in haar boek helder uit te leggen dat het niet Gods bedoeling is dat een vrouw de voetveeg van de man zou zijn, of dat ze een soort ‘strenge liefde’ in de praktijk zou moeten brengen. Het gaat God om het hart van de vrouw dat gericht moet zijn op het verheerlijken van God in haar leven. Het dienen van de Heere Jezus moet de hoogste prioriteit zijn in haar leven. En haar roeping is om haar man te dienen. Peace weet vrouwelijke lezers te confronteren door hen steeds een spiegel voor te houden van de verlangens waar een vrouwenhart vol van kan zijn. Zoals het hebben van een goede gezondheid, een christelijk gezin, kinderen of het krijgen van een eerlijke behanding en de goedkeuring van anderen. Ook kunnen vrouwen ‘valse verlossers’ hebben die hen helpen te ontsnappen aan emotionele druk, bezorgdheid of angst. Als voorbeelden noemt ze bijvoorbeeld het zoeken van toevlucht in werk, lezen, eten, vastklampen aan mensen of het druk zijn in de kerlijkelijke gemeente en in vrijwilligerswerk. Terwijl Christus hun grootste verlangen, wens en toevlucht kan en moet zijn.

Praktijk

De Godvrezende vrouw is een uitgebreid boek over de roeping van de gelovige vrouw, vol praktische aanbevelingen, voorbeelden en opdrachten. Moeilijke thema’s als communicatie, conflicten, ongeduld en respect worden voorzien van Bijbelse handvatten die helpen om te zien wat de taak is van de vrouw die Godvruchtig wil leven. In vijf hoofdstukken wordt beschreven hoe de Bijbelse onderwerping aan haar man het hart van de vrouw volkomen vervult. Vanuit de Bijbel wordt de onbijbelse ‘voetveeg-theologie’ en de feministische visie op de ‘bevrijde vrouw’ helder ontkracht. Aan de hand van Schriftuurlijke principes geeft het boek aan wat onderwerping inhoudt en hoe God hulpbronnen geeft ter bescherming van de vrouw als haar man tegen haar of anderen zondigt. Welke hulpbronnen zijn sterker dan Gods Woord, Zijn Geest en het gebed? Naast vermanend weet Martha Peace ook bemoedigend te schrijven aan echtgenotes die worstelen in hun huwelijk en aan jongeren die zich voorbereiden op een huwelijk.

Martha Peace weet Spreuken 31 dichtbij de vrouw van de huidige tijd te brengen. Want hoe kun je nu deugdelijke, Godvrezende vrouw herkennen?

 • ‘Zij is een vrouw die van God houdt met heel haar hart.
 • Ze neemt Zijn Woord serieus.
 • Ze kent haar Bijbelse verantwoordelijkheden.
 • Zij heeft haar man lief, respecteert hem en onderwerpt zich aan hem zoal God dat van haar verlangt.
 • Ze groeit en leert en onderwijst andere vrouwen.
 • Ze houdt van de rol die God haar gegeven heeft.
 • Ze is de glorie van haar man.
 • Ze verheerlijkt God waarachtig.’

En dat alleen met Gods genade. 


Gepubliceerd: 04-05-2023

Ook interessant

Commentaar: Wat is een vrouw?

Onlangs ontstond een stevig debat tijdens de Generale Synode van de Church of England, de Anglicaanse Kerk (Telegraph 10/7). De aanleiding hiervoor