Boeken per thema

De Godvrezende man, Stuart Scott

De Godvrezende man

De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in jouw leven én met jouw huwelijk duidelijk maken!
Leestijd: 2 minuten

De inhoud van het boek De Godvrezende man is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in jouw leven én met jouw huwelijk duidelijk maken! Het plan van God is dat jij steeds meer gaat lijken op de Heere Jezus. God gebruikt het huwelijk om jou als Godvrezende man gelijkvormig te laten worden aan het beeld van Zijn Zoon. Stuart Scott beschrijft een Bijbelse – op de praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een Godvrezende echtgenoot worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenoot en vader.

Inhoud

Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de Godvrezende man:

  • Deel 1 – Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als echtgenoot.
  • Deel 2 – Zijn verantwoordelijkheden (liefde, leidinggeven, seksualiteit en rentmeesterschap).
  • Deel 3 – Zijn fundamentele verplichtingen (houding, communicatie en conflicthantering).
  • Deel 4 – Ernstige zonden die zijn huwelijk kunnen verruïneren.

Aanrader

Een absolute aanrader voor jongeren die zich voorbereiden op een huwelijk, maar zeker net zo waar­devol voor getrouwde mannen. De inhoud staat soms haaks op de huidige cultuur. Juist daarom is dit Bijbelse boek noodzakelijk om jongeren en mannen de ogen te openen, zodat zij zich bewust worden van Gods visie op hun leven.

Aanbeveling

John Mac Arthur, een bekende Amerikaanse voorganger, heeft dit boek heel hoog aangeschreven staan. Hij schrijft in het voorwoord: “Het is moeilijk voor mannen om in deze moderne tijd zich be­paalde karaktereigenschappen eigen te maken. We leven namelijk in een tijd waarin het huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel mannen schreeuwen om hulp. Ik geef dit boek een hoge prioriteit en beveel het van harte aan…”

Boeken per thema

Ook interessant