Over de grens: puberteitsblokkers, conversietherapie en draagmoederschap

Leestijd: 3 minuten

Door Republikeinse steun is een belangrijke ‘homowet’ door de Amerikaanse senaat aangenomen. In Rusland stuit een wet over draagmoederschap op weerstand. En in Italië klinkt soms toch nog een Bijbels geluid.

Homohuwelijk VS nu door de wet beschermd

De Amerikaanse Senaat heeft op 29 november de Respect for Marriage Act aangenomen, waarmee het ‘homohuwelijk’ wordt beschermd. Volgens het Reformatorisch Dagblad betekent dit niet dat alle afzonderlijke staten het ‘homohuwelijk’ in moeten voeren, maar dat ze koppels van hetzelfde geslacht juridisch erkennen, ook als die in een andere staat gesloten is.

Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat een uitspraak van het hooggerechtshof uit 2015 teruggedraaid zou kunnen worden. Dit is namelijk ook gebeurd met abortus. Het is opvallend dat, behalve alle Democraten, ook 12 Republikeinen (die over het algemeen conservatief stemmen) deze wet steunen. Drie amendementen, die bedoeld waren om ‘onbedoelde nevenschade’ voor christenen te voorkomen en hen in hun vrijheid te beschermen, werden verworpen, aldus LifeSiteNews. Christenen in Amerika maken zich geen illusies over de vergaande consequenties van deze wet.

Italië: Senator citeert Bijbel tegen ‘homohuwelijk’

De Italiaanse senator Lucio Malan kreeg een storm van kritiek over zich heen, toen hij Bijbelteksten aanhaalde om uit te leggen waarom hij tegen het ‘homohuwelijk’ was. Malan stemde onlangs tegen een wetsvoorstel dat homoparen meer rechten zou geven. In een radioprogramma haalde hij als voorbeeld Leviticus 18:22 aan: “Gij zult niet met een man liggen zoals met een vrouw; het is een gruwel.”, aldus Cvandaag.

Ondanks de tegenstand, waaronder de oproep om hem uit het ambt te ontslaan, blijft Malan bij zijn visie. Eén van zijn argumenten is: “Ik vind dat kinderen een vader en een moeder moeten hebben”.

Detransitoner waarschuwt voor puberteitsblokkers

Cat Cattinson vertelde onlangs in een radioprogramma van Fox News over haar proces van transitie en detransitie. Het proces van transitie volgt een redelijk bekend patroon. Een persoon voelt zich ongelukkig, ervaart (te) weinig erkenning, hoort iets over transitie, dit lijkt vervolgens een oplossing voor alle problemen te zijn. Ouders sturen haar naar een ‘medische professional’, die haar vervolgens alleen maar bevestigd in haar genderdysforie, waarna de stap gezet wordt om puberteitsblokkers te nemen en in transitie te gaan.

Cat Cattinsons ouders weigerden om mee te werken. Hierdoor duurde het tot haar 28e jaar voordat ze echt de stap naar transitie zette. Maar binnen enkele maanden ervoer ze “slopende bijwerkingen”, wat leidde tot detransitie.

Cat: “Maar wat als ik vandaag een transkind was? Puberteitsblokkers zijn nu direct beschikbaar. De gedachte om nooit borsten te hoeven kweken of een menstruatie te beginnen, zou hebben gevoeld als een droom die uitkwam. Mijn ouders zouden geaarzeld hebben, maar ze zouden misschien overtuigd zijn als de arts vroeg of ze liever een levende ‘zoon’ dan een dode dochter hadden.

Noorwegen: onverwachte weerstand tegen verbod conversietherapie

De Aftenposten, een toonaangevende krant in Noorwegen, reageerde kritisch op het wetsvoorstel om conversietherapie te verbieden. De redacteur vroeg zich af of de regering ouders ook wil straffen als ze zich sceptisch tonen over de geslachtsverandering van kinderen, schrijft CNE.news.

Minister Anette Trettebergstuen, die dit wetsvoorstel ingediend heeft, werd door deze kritiek verrast. Ze verwachtte kritiek van christenen, maar niet uit een liberaal-conservatieve hoek. Ze erkent dat er juridisch haken en ogen aan de wet zitten, maar daarom wil ze juist de tijd geven aan debat, zodat er duidelijkheid komt over de grenzen en toepassingen van deze wet.

Rusland: onverwachte bezwaren tegen draagmoederschap

Tijdens de reisverboden in de Coronaperiode konden duizenden draagmoederbaby’s niet met de wensouders verenigd worden. Dit leidde in Rusland tot een wetsvoorstel om draagmoederschap voor buitenlandse wensouders te verbieden. In het voorstel staat dat alleen getrouwde Russen of alleenstaande Russische vrouwen nog kinderen via een draagmoeder kunnen krijgen. En dat een geboren kindje automatisch de Russische nationaliteit krijgt.

Nu komen er echter onverwachte bezwaren van ambtenaren van verschillende ministeries tegen dit wetsvoorstel. Tolstoj, de schrijver van dit voorstel, suggereert dat er een stevige lobby plaatsvindt onder hooggeplaatste personen. Er zijn namelijk zo’n 300 bedrijven die zich bezighouden met draagmoederschap en de omzet ligt rond de 2 miljard euro per jaar, aldus CNE.news.

Filipijnen verwerpen VN-eis

De Filipijnen hebben de aanbeveling van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHCR) om het homohuwelijk te legaliseren en abortus en echtscheiding toe te staan, ronduit verworpen. Bij de periodieke evaluatie van mensenrechten door de VN-lidstaten wees de Filipijnse delegatie de oproep af “vanwege onze nationale identiteit, onze religieuze overtuigingen en onze culturele tradities en de Filipijnse soevereiniteit die ten allen tijde moeten worden beschermd en gehandhaafd”.

De minister van Justitie, Jesus Crispin Remulla gaf aan dat de drang om homohuwelijken toe te staan voornamelijk komt van landen die individuele rechten zeer, zéér hoog hebben staan, maar geen notie hebben van ‘gemeenschapsrechten’.

Meer buitenlands nieuws

Mike Pence breekt lans voor het gezin

Wat doe je als de president van de Amerika je uitnodigt voor een ontmoeting en op dat moment heeft je dochter haar eerste muziekuitvoering? Naar

Homopartnerschap in Letland uitgesteld

Eerder deze maand werd een nieuwe wet op partnerschappen goedgekeurd door het Letse parlement. Deze zou helpen om ‘regenboogfamilies’ beter te beschermen. Oppositiepartijen hebben opgeroepen