Commentaar: Wat is ware liefde in een relatie?

Zwanen
Leestijd: 3 minuten

Weinig mensen willen een wereld zonder liefde. Weinig mensen kunnen leven zonder liefde. Mede daarom kiezen de meeste Nederlanders nog altijd voor een langdurige relatie. Liefde speelt daarbij een grote rol. Maar wat wordt in dit verband met liefde bedoeld? En hoe verhoudt zich die tot ‘ware’ liefde in Bijbelse zin?

Er is geen onderwerp waarover zoveel tegeltjeswijsheden bestaan. ‘Liefde is jezelf durven zijn’. ‘Liefde is de moeilijkste puzzel die er is, en bestaat toch maar uit twee stukjes.’ ‘Liefde is slechts een woord, totdat je iemand ontmoet die het betekenis geeft.’ ‘Liefde is niet alles, maar zonder liefde is alles niets.’ ‘Liefde is weten dat de ander je graag ziet.’ ‘Liefde is echte maatjes zijn.’ ‘Liefde is alles.’ Over liefde raak je kennelijk niet snel uitgepraat.

Vijf kenmerken

Hoe geven Nederlanders tegenwoordig vorm aan liefdesrelaties? Hoewel het aantal klassieke huwelijken sterk is afgenomen, kiest de meerderheid van de Nederlanders nog steeds voor een vorm van langdurig samenleven. Daarbij kan het behalve het huwelijk gaan om een geregistreerd partnerschap of een andere vorm van ongehuwd samenwonen.

Wederzijdse liefde is hierbij nog altijd een belangrijk uitgangspunt. Je gaat samenleven omdat je van elkaar houdt. Maar wat wordt dan precies met liefde bedoeld? Wat wordt gezien als ‘ware liefde’? Dat blijkt ook vandaag nog steeds een complex begrip te zijn. Mijn indruk is dat ware liefde volgens moderne opvattingen aan ten minste de volgende vijf kenmerken te moet voldoen:

  • Ware liefde is romantisch. Ware liefde kan niet bestaan zonder verliefdheid. Wanneer er geen romantiek meer is in de relatie, dan is die ‘grijs’ en wellicht rijp voor beëindiging,
  • Ware liefde moet bevredigen. Een relatie moet helpen om jezelf te ontplooien en tot bloei te komen. Een relatie mag niet belemmeren in persoonlijke groei. Liefde betekent dat de ander om mij geeft en juist daarom mij ruimte geeft om mij te ontwikkelen. 
  • Ware liefde is goede maatjes zijn. Een relatie stelt je in staat tot samen leven: samen met elkaar dingen doen, samen van het goede leven genieten, samen ervaringen delen en verwerken. Gelijkheid is daarbij het vertrekpunt. Alle ‘vervelende’ taken worden gelijk verdeeld, of uitbesteed: de huishouding, voor de kinderen zorgen, boodschappen doen, de tuin bijhouden, voor ouders zorgen.
  • Ware liefde is seksueel van aard. Geen goede relatie zonder goede seksualiteit. Seksualiteit behoort tot het meest wezenlijke van een relatie, zoals seksuele gerichtheid wordt beschouwd als de kern van iemands identiteit.
  • Ware liefde duurt zolang als het duurt. Een relatie is weliswaar bedoeld om lang te duren, maar kan op ieder moment eenzijdig beëindigd worden. Dat je van die mogelijkheid gebruik maakt is je goed recht.  

Ook andere opties

Nu is het niet heel moeilijk om empirisch vast te stellen dat er in werkelijkheid heel goede langdurige relaties zijn zonder dat sprake is van de meeste van bovengenoemde kenmerken.

In India bijvoorbeeld worden huwelijken in 95% van de gevallen gearrangeerd. Die beginnen dus meestal zonder verliefdheid. De romantiek is ver te zoeken. Die huwelijken blijken in de praktijk echter minstens zo goed als de ‘love marriages’ die in het westen de norm zijn. Een van de verklarende factoren is simpelweg dat ouders er gewoonlijk op letten of een partner bij hun kind past. Ze kennen hun kind als geen ander.

Bovendien blijkt in India dat het welslagen van huwelijken alles te maken hebben met ‘commitment’, met ‘ervoor gaan’. Omdat echtscheiding geen optie is, knokken echtparen harder om hun huwelijk te laten slagen. Dat lukt dan ook vaker.

Bovendien blijkt uit sommige studies dat echtparen in deze huwelijken gemiddeld genomen zelfs gelukkiger zijn dan westerse echtparen die ‘uit liefde’ met elkaar trouwen. Interessant in dit verband is een studie door de universiteit van Lincoln onder Britse gehuwde moslimvrouwen.

Bijbelse liefde

Deze voorbeelden helpt om te begrijpen hoe het kan dat de Bijbel tot zo’n volstrekt andere definitie komt van ware liefde dan in onze hedendaagse maatschappij ‘common sense’ is geworden, en bovendien uitgaat van het huwelijk als levenslange verbintenis.

Paulus behandelt dit op weergaloze wijze in 1 Korinthe 13. Na eerst duidelijk gemaakt te hebben dat de beste daden niets zijn als ze niet uit liefde worden gedaan (vers 1-3), bespreekt hij vervolgens allerlei kenmerken van ware liefde.

Drie kenmerken vallen in dit verband op. Ware liefde is ‘lankmoedig’: ze kan kwaad dat wordt aangedaan verdragen. Ware liefde ‘zoekt zichzelve niet’: zij zoekt in de eerste plaats het welzijn van de ander. Ware liefde ‘vergaat nimmermeer’: ze blijft, wat er ook gebeurt.

Ware liefde is zoals de liefde van Christus tot Zijn bruid, de gemeente van God (Efeze 5:22-33): eenzijdig, blijvend, onbaatzuchtig, ondanks het feit dat Zijn bruid niets aantrekkelijks heeft en Hem dagelijks blijft tegenvallen.

Wie die liefde van Christus persoonlijk door genade kent, zal ook leren om zijn man of vrouw zó lief te hebben. Dat is de meest werkelijke ware liefde, de liefde die nooit vergaat.


Gepubliceerd: 25-11-2022

Ook interessant

De heilige familie

Het Kerstevangelie gaat over een Kind, Dat opgroeide in een gezin, de heilige familie: Jozef, Maria en Jezus. In dit Evangelie gaat

Verkilling en opbloei van liefde

‘Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.‘Mattheüs 24:12 De Heere Jezus was ook Profeet en heeft concrete dingen

Met wie rol jij het bed in?

Met wie rol jij het bed in? Misschien vind je het een rare vraag. Voor jou horen seksualiteit en huwelijk bij elkaar.