Commentaar: Vrijspraak ds. Latzel bemoedigend teken

justice-2071539 (1)
Leestijd: 3 minuten

De Lutherse predikant Olaf Latzel heeft zich niet schuldig gemaakt aan het aanzetten tot volkshaat van mensen die homoseksueel leven. Vrijdagmorgen vernietigde de rechtbank van Bremen na drie dagen beraad een eerdere veroordeling. Dat is goed nieuws voor christenen en andere mensen met een traditionele levensbeschouwing. Na Finland en Nederland laat nu ook de Duitse rechter zien dat mensen gewoon het recht hebben om voor hun conservatieve ethische overtuigingen uit te komen.

Belangrijk
De vrijspraak van ds. Latzel is belangrijk, want bij een andere uitkomst dreigden grote bevolkingsgroepen (orthodoxe christenen, moslims en anderen) te worden uitgesloten van de samenleving, of op zijn minst tweederangsburgers te worden. Dat de lutherse predikant vrijgesproken is, stemt dus tot blijdschap voor hen die orthodoxe overtuigingen een warm hart toedragen. Het is ook uiterst belangrijk voor het functioneren van de rechtstaat. Als de politiek mensen uitsluit van de samenleving leidt dit immers in de praktijk tot verdergaande vervreemding en radicalisatie. Dit heeft op zijn beurt weer allerlei onwenselijke sociaal maatschappelijke gevolgen met economische implicaties. Kort gezegd: van een totalitaire woke-samenleving wordt niemand gelukkig.

De genderideologie kan de democratie zoals we die kennen –en die in Europa zeventig jaar lang hielp om de vrede te bewaren– laten ontsporen. Dat dit gevaar reëel is, laat de regering van Canada zien, die vorige week aangaf alleen nog maar legerpredikanten te willen toelaten die nietgeloven in de ethiek van de Bijbel. De genderideologie is voor sommige politici kennelijk zo belangrijk dat ze in de praktijk de democratie aan de kant zetten en hun eigen standpunt met totalitaire maatregelen proberen af te dwingen. Daarmee negeren ze de staatkundige afspraken die met de burgers gemaakt zijn. Dat Justin Trudeau in een modern, westers land als Canada deze afspraken schendt, is bijzonder zorgwekkend. Het beginsel uit het Bijbelboek Openbaring (het teken van het beest, 13:17-18) waarbij je economische activiteiten onmogelijk gemaakt worden, tenzij je meedoet met de verkeerde politiek, komt voor Canadese legerpredikanten wel erg dichtbij. Eerder blokkeerde Trudeau reeds de bankrekeningen van politieke tegenstanders. Daarmee staat de totalitaire staat wel op de stoep.

Twee maten?
De rechtbank van Bremen, onder voorzitterschap van rechter Hendrik Göhner, meent dat ds. Latzel sociale concepten aanviel met zijn woorden, en geen specifieke mensen. Ook handelde hij in zijn uitspraken niet uit haat, maar sprak hij als theoloog vanuit de Bijbel. Aanklagers hadden om bevestiging van de eerdere veroordeling gevraagd, maar dit wees de rechter van de hand. De aanklager zal wel aanvoeren dat ds. Latzel ook concreet mensen aanviel. Toch past hem in dit opzicht het zwijgen. Dat waren immers Breemse homoseksuelen die aanzetten tot volkshaat tegen conservatieve christenen ter plaatse, heel concreet en met name richting ds. Latzel. Dat deden ze niet alleen met openbare uitspraken en leuzen, maar ze zetten dit ook kracht bij door het beschadigen van auto’s en gebouwen van mensen die het niet met hen eens waren. Waarom staan deze mensen niet voor de rechtbank? Zo vraag je je dan onwillekeurig af. Mag je de wet overtreden, aanzetten tot volkshaat jegens christenen en hun eigendommen beschadigen? Homoseksualiteit is daarvoor toch geen vrijbrief?

Het blijft bedenkelijk dat, als een Luthers predikant daarvan iets durft te zeggen als het zijn gemeente raakt en daarbij het woord “misdadig” in de mond neemt, hij dan naar de gevangenis zou moeten. Dat is toch een beetje de omgekeerde wereld? Of: terug naar de rechtstaat in het Duitsland van de jaren dertig van de vorige eeuw. Gelukkig heeft de rechtbank in Bremen nu duidelijk gezegd dat het die kant niet op moet.

Zondaarsliefde
De zaak speelt al enige jaren. De 54-jarige conservatieve predikant van Bremens St. Martini-gemeente zou in 2019 homofobe en haatzaaiende uitspraken gedaan hebben tijdens een huwelijksseminar dat in maart 2020 op YouTube werd gepubliceerd. De lagere rechtbank van de Hanzestad had ds. Latzel in november 2020 veroordeeld tot drie maanden cel, of een boete van 8100 euro (90 dagtarieven van 90 euro). Ds. Latzel zei indertijd tegen dertig koppels op een „Bijbelse rijschool voor het huwelijk” dat homoseksualiteit en genderideologie een aanval op Gods scheppingsorde zijn en gebruikte daarbij woorden als duivels en satanisch. Een opname ervan was te horen op het YouTube-kanaal van de predikant in maart van het volgende jaar.

Aan het begin van het hoger beroep benadrukte ds. Latzel dat hij tegen homoseksueel gedrag en gendermainstreaming is, maar niet tegen homoseksuelen. Hij acht zichzelf gebonden aan het Woord van God, dat homoseksualiteit veroordeelt. Ook heeft Latzel zich meerdere keren verontschuldigd voor dubbelzinnige uitspraken: “Ik wilde en zal niemand als mens in diskrediet brengen.” Volgens de predikant zijn mensen van elke oriëntatie welkom bij de Heere.


Gepubliceerd: 20-05-2022

Ook interessant

Er is versterking nodig.

Commentaar: Versterk het overige

Kerken lijken tegenwoordig zomaar ‘om’ te gaan. Dat gebeurt zonder dat daar kracht of geweld voor nodig is. Vrijzinnigheid blijkt een goedje

Commentaar: Ouders opzijgeschoven?

Hebt u ook problemen met de volgende zinsnede? „Wanneer een leerling binnen de school blijk geeft van een homoseksuele relatie met een

Commentaar: Christus of cultuur?

Onze wereld is in verandering. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat schept verwarring, onder christenen net zo goed. Wat bepaalt