Commentaar: Porno alom – wat is ons antwoord?

nordwood-themes-kRNZiGKtz48-unsplash
Leestijd: 4 minuten

Kerken in Zweden slaan alarm en slaan de handen ineen. Vanwege het grote aantal jongeren (en ouderen) dat in de strikken van porno terecht is gekomen. De vraag is wanneer Nederlandse kerken dat doen. En wat zij dan doen.

Bloot overal
Onze voorouders hadden zich nooit een wereld kunnen voorstellen als die waarin wij nu leven. Eén van de unieke kenmerken is de alomtegenwoordigheid van porno en ander bloot. Denk je eens in hoe het honderd, vijftig of zelfs dertig jaar geleden was. Pas als je erover nadenkt, realiseer je je hoe bizar het is dat iedere jongere met één muisklik of veeg op een telefoon afbeeldingen te zien kan krijgen waarvan zijn opa zou kleuren als een boei.

Jawel, ook voordat het internet er was, was porno te vinden – via boekjes en tijdschriften en televisie. Maar een televisie had niet iedereen en dergelijke boekjes al helemaal niet. Nog weer een periode daarvoor bestonden ze helemaal niet – evenmin als reclames trouwens. En dan te bedenken dat de ontwikkeling almaar doorgaat. De porno-industrie groeit, en staat te trappelen om aan te haken bij MetaVerse – waar porno in 3D nog levensechter zal zijn. De gevolgen zijn groot. Steeds meer jongeren, op steeds jongere leeftijd, raken in de strikken van seksuele verslaving en misvorming. En aan de andere kant zijn en worden er miljoenen meisjes en vrouwen, maar ook mannen en jongens, uitgebuit als lustobject.

Porno, daar valt strikt genomen een heleboel bloot nog buiten. Porno zul je op billboards (nog) niet veel tegenkomen en zullen jongeren niet het meest naar elkaar doorsturen. Maar bloot en uitdagend is voor velen gemeengoed geworden. Als het niet in clips is dan wel in games, films en social media. 

Samenleving
Vanuit de samenleving hebben we geen echt antwoord te verwachten. Er is wel ophef over The Voice of Holland en de directeur van Ajax, maar zoals Laurens van der Tang al schreef, dat is dweilen met de kraan open. Omdat het probleem niet gezien wordt in de seksuele handeling op zich maar alleen in het machtsmisbruik. Als de zwakkere partij hetzelfde seksuele contact had voorgesteld, dan zou er geen haan naar gekraaid hebben. Immers, seksualiteit is verworden tot een ding, een vrij verkrijgbaar genotsmiddel, en jongeren moeten daar zo vroeg mogelijk mee experimenteren. Er zijn plannen om ook jongens te gaan vaccineren tegen HPV (baarmoederhalskanker) – in feite om hen vrij spel te geven in (homo)seksuele handelingen. En omdat het moet gebeuren voordat zij seksueel actief zijn is het voorstel dit te doen op 10-jarige leeftijd…

Reinheid
In deze wereld staat de kerk anno 2022. Zij zal met een antwoord moeten komen en zal het zélf moeten doen. Pornografie zorgt voor grote problemen. Problemen van verslaving, verkeerde beeldvorming en beschadigde huwelijken. Pornografie betekent ook groot onrecht vanwege de seksslavernij. Maar erger nog, het is strijdig met de heerlijkheid van God. ‘De heiligheid is voor Uw huis sierlijk’ zingt Psalm 93. De Kerk wordt in Efeze 5 en in Openbaring 21 voorgesteld als een reine bruid, in tegenstelling tot de hoer Babylon. En de gelovigen, die ‘het Lam volgen, waar Het ook heengaat’, worden in Openbaring 14 gekenmerkt door hun reinheid. De keerzijde daarvan is dat Gods rechtvaardig oordeel gaat over hen die aan seksuele onreinheid vasthouden (1 Kor. 6:9-10).

Het moet de kerk er dus niet alleen om te doen zijn te ageren tegen homoseksuele relaties, echtscheiding en transgenderisme. Hier ligt een probleem dat onzichtbaarder is, meer mensen raakt en minstens zo verwoestend is. Een probleem, niet alleen omdat sommigen pornoverslaafd zijn, maar omdat er vrijwel geen jongere meer is die niet al voor de verkeringstijd opgezadeld is met een compleet misvormd beeld van hoe God seksualiteit bedoeld heeft.

Geestelijk en praktisch
De kerken in Zweden slaan de handen ineen. Hiermee zal niet bedoeld worden ‘handen samen’, maar daar begint het wel. Want het gaat hier om een diep menselijk probleem van alle tijden. Alhoewel er nog nooit een maatschappij zo verseksualiseerd was als de onze, zijn seksuele uitspattingen van alle tijden. Ook voor de dichter van Psalm 119 was het een noodroep: ‘Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden?’

De ziekte was er altijd en was altijd ernstig, maar ze is nu een pandemie geworden. Dat vraagt om des te meer geestelijke arbeid. Het vraagt om gebed voor anderen en voor onszelf. Gebed om vergeving en bewaring en vernieuwing. En daarom ook om de verkondiging daarvan. Sommigen die verstrikt raken in seksverslaving durven nauwelijks te bidden of vrezen dat er voor hen geen vergeving is. Wat is het dan een voorrecht te mogen horen van een Zaligmaker Die kwam tot hoeren, tollenaren en zondaren. Zijn bloed reinigt van alle zonden, ook op dit vlak (1 Kor. 6:11), Zijn Geest zuivert onreine harten en Zijn liefde is een antwoord op alle namaak-liefde! Hier heeft de kerk een middel dat de wereld volstrekt niet kent maar absoluut nodig heeft.

Vervolgens is er ook een praktische kant. Laten ambtsdragers –op de preekstoel en in het pastoraat– er niet over zwijgen. Als deze nood verzwegen wordt, kan er immers ook geen weg in gewezen worden. Maar als het bespreekbaar gemaakt wordt, kan er verder gewezen worden. Allereerst en krachtig op Christus en de Heilige Geest. Vervolgens ook op adviezen van ervaringsdeskundigen of hulpverleners.

En, mag ik eens een steen in de vijver werpen? Vrijwel iedereen die pornografie als een probleem ziet, ziet het internet als de grote aanjager. Durven we ook wat te doen met dát feit? Mannen uit de (Nadere) Reformatie, het puritanisme en opwekkingsbewegingen uit de negentiende eeuw maakten ernst met de heiliging van het leven. Zij waarschuwden ernstig tegen de zonden. Zij drongen aan op het vlieden van de zonde. Zij waarschuwden ook radicaal tegen de gelegenheden tot zondigen, zoals in dans, drank en toneel.

De gelegenheden zijn nu meer en geniepiger. Laten de kerken dan ook de handen ineenslaan. Laten predikanten zich concreet durven uitspreken. Tegen de alomtegenwoordigheid van het internet, tegen een leven dat zich hoofdzakelijk digitaal afspeelt, tegen achteloze omgang met een ziels- en lichaamsverwoestend middel. Omdat we vóór leven, reinheid en goede relaties zijn. Of zitten we er om allerlei redenen zo aan vast dat er voor ons gevoel geen weg terug is…?


Gepubliceerd: 11-02-2022

Ook interessant

Romans: Verantwoorde kost?

Romans winnen nog steeds aan populariteit. Geen onschuldige trend, zo blijkt. Je kunt zelfs „medisch verslaafd” raken aan het lezen van romans.