Commentaar: The Voice of Holland: dweilen met de kraan open

beeld via YouTube
Leestijd: 3 minuten

Er was de afgelopen week veel te doen over onthullingen van grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland. De uitzending waarmee het wereldkundig werd gemaakt is inmiddels 10 miljoen keer bekeken. Heel Holland is BOOS.

Misschien kun je er kort over zijn: goed dat dit naar buiten is gekomen. Hopelijk worden de schuldigen voorbeeldig gestraft en nemen alle bedrijven en instellingen in Nederland voortvarend maatregelen om te voorkomen dat dit ook bij hen gebeurt. En als er andere vrouwen in andere organisaties zijn die hetzelfde meemaken dan is het te hopen dat die zich nu aangemoedigd voelen om er ook mee naar buiten komen. Niets mis met een nieuwe Nederlandse #MeToo-beweging.

Maar vermoedelijk is dat veel te gemakkelijk. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het gaat om een wijdverbreid verschijnsel. Volgens onderzoek van Amnesty International wordt een op de negen studentes verkracht tijdens de studententijd. Heel veel vrouwen hebben er dus mee te maken. Dat is ook onder christenen zo. Zelfs kerken blijken niet altijd de veilige haven die je mag verwachten. Dat betekent dat iedere man, christen of niet, reden heeft om The Voice tot zich te laten doordringen, en de stem die roept te horen. 

Meer seks is meer succes
Tegelijk wringt er wel iets in de massale boosheid. Onze maatschappij is doordrenkt van seksualiteit. Media zijn daarbij de grote aanjagers. En mensen vinden het wel best, vrouwen evengoed als mannen. Kijkcijfers, views, hits, likes en downloads vertellen steeds opnieuw hetzelfde verhaal. Meer seks is meer succes. Mediamagnaat en miljardair John de Mol, de grote baas van The Voice, kan er alles over vertellen. Als geen ander is hij de laatste decennia in staat geweest programma’s te maken waar Nederland aan verslingerd was.

Maar ook John de Mol opereert niet in een vacuüm. Hij is succesvol in een maatschappij die hem waardeert voor wat hij biedt. En dat komt doordat het denken over seksualiteit de afgelopen 50 jaar nogal veranderd is. Seksualiteit is verworden tot een alom verkrijgbaar genotsmiddel voor jong en oud, en heeft weinig tot niets meer van doen met het huwelijk. Seks anywhere, anytime, anybody, anyhow.

Hoe verbazingwekkend zijn in dat licht de ontsporingen zoals die plaatsvonden bij The Voice? Als seks een kwestie van grenzeloze vrijheid is, hoe vreemd is het dan dat grensoverschrijdend gedrag ontstaat? Uiteraard rechtvaardigt dit het gedrag dat bij The Voice plaatsvond op geen enkele manier, maar hoe verrassend is het nu echt dat het gebeurt? En zou het werkelijk alleen bij dit programma mis zijn gegaan?

Machtsrelaties
De oplossing zal de komende tijd ongetwijfeld niet gezocht worden in een andere moraal. Wel zullen de basisregels weer benadrukt worden: geen seks als volwassene met minderjaren, geen seks zonder expliciete toestemming, geen seks in machtsrelaties.

De beleidsdocumenten op gebied van sociale veiligheid zullen hierop worden nagezien. Er zullen verbeterde procedures komen voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Er zal nagedacht worden over versterking van de positie van vertrouwenspersonen. Er komen nieuwe bewustwordingscampagnes. Maar aan vrijheid van seksualiteit als universeel mensenrecht zal niet worden getornd. Integendeel, de seksuele revolutie is nog lang niet klaar.

Dat blijft dus dweilen met de kraan open.

Rebekka
In de Bijbel behoort de geschiedenis van Izak en Rebekka tot de mooiste verhalen. Veelzeggend is wat er gebeurde toen Izak een tijdje in Gerar woonde, temidden van Filistijnen. Zijn vrouw Rebekka was een vrouw ‘schoon van aangezicht’, een knappe vrouw dus. Izak was bang dat hij om haar gedood zou worden en gaf daarom opdracht dat gezegd moest worden dat zij zijn zuster was. Dat was laf van Izak.

Maar op een dag kijkt de heidense Abimélech, koning van de Filistijnen, uit het raam en ziet daar Izak ‘jokkende’ met Rebekka, wat zoveel betekent als dat hij haar liefkoosde. Het is de heiden Abimélech onmiddelijk duidelijk wat er aan de hand is. Rebekka is in werkelijkheid Izak’s vrouw! Daar heeft hij respect voor. Kennelijk had dit heidense volk toch een heldere seksuele moraal. Hij roept Izak en zegt: ‘Wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons gebracht had’ (Gen. 26:10).

De moraal van het verhaal: vrouwen zijn het veiligst in een land dat vasthoudt aan traditionele waarden op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Dat betekent niet dat er dan geen ontsporingen zullen zijn. De Bijbel is wat dat betreft ook heel eerlijk. Kennelijk is seksualiteit een zwakke plek van de gevallen mens. Maar een maatschappij die vrijheid in ongebondenheid predikt moet niet verbaasd zijn over grenzeloze bandeloosheid.  


Gepubliceerd: 28-01-2022

Ook interessant

Tien Geboden in klaslokalen Louisiana

Vanaf januari 2025 moet in elk klaslokaal in Louisiana een duidelijk leesbare afdruk van de Bijbelse Tien geboden worden opgehangen. De Republikeinse

Jezus en mijn homoseksuele verlangens

Taylor Simon Maxwell had homoseksuele verlangens. Door Gods genade leerde hij de bron ervan kennen en leerde om een ‘man’ te zijn.