Commentaar: Nederland vindt wijziging Transgenderwet onverstandig

2048x1152
Leestijd: 3 minuten

Het bleef oorverdovend stil in de Nederlandse media toen vorige week uit een representatief onderzoek van het bureau DirectResearch bleek dat een meerderheid van Nederlanders de voorgestelde aanpassingen aan de Transgenderwet helemaal niet verstandig blijkt te vinden.

De meeste Nederlanders (56 procent) zijn voor het behoud van een minimumleeftijd om je geslacht voor de wet te kunnen wijzigen. Ze vinden het onverstandig dat een jongen zomaar zelf mag besluiten dat hij op zijn geboorteakte, paspoort of identiteitskaart meisje is, of omgekeerd. Ook meent meer dan de helft van alle Nederlanders dat de eis van een deskundigenverklaring intact moet blijven. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV).

Tot 1985 was een geslachtswijziging op de geboorteakte niet mogelijk omdat de samenleving slechts het biologisch geslacht erkende. De eerste Transgenderwet bracht daar verandering in, maar vereiste daarvoor medisch ingrijpen, waarbij mensen zich ook verplicht moesten steriliseren. Die eis verviel in 2014. Op dit moment kan ieder Nederlander van 16 jaar en ouder zijn geslacht laten wijzigen, zolang hij een deskundigenverklaring kan voorleggen. Dit heeft implicaties voor het familierecht, adoptie en kunstmatig ouderschap. (Klik hier voor artikel 28c uit het Burgerlijk Wetboek.) Volgende maand wil de regering de wet vergaand liberaliseren zodat ook jongere minderjarige kinderen zelf vergaande besluiten over hun lichaam en identiteit mogen nemen.

Mainstream media
De stilte in de media die volgde op de publicatie van het onderzoek is oorverdovend. Dit is een teken dat de journalistiek met de ontzuiling van Nederland in toenemende mate haar onafhankelijkheid verloren heeft. Het Reformatorisch Dagblad was een positieve uitzondering.

Ook in ons land heeft het verschijnsel ”mainstream media” zijn intrede gedaan, waarbij de journalistiek functioneert als propaganda voor wat in elitaire kring als politiek correct beschouwd wordt. Of het nu gaat om de Europese Unie, het Midden-Oosten, Afghanistan, Oekraïne, of de multiculturele samenleving, Den Haag gaat zijn eigen gang. En de media doen braaf mee. De algoritmen van Google doen de rest.

Het is bedenkelijk dat de mening van de meerderheid van Nederland over transgenderwetgeving blijkbaar niet hardop uitgesproken mag worden in de media. Wie durft trouwens nog te spreken? Andersdenkenden worden bedreigd of weggehoond. De juriste Caroline Franssen ondervond het toen ze in Trouw (28 januari 2020) inging op de gevolgen van de voorgenomen aanpassingen van de Transgenderwet voor de veiligheid van ‘echte’ vrouwen.

Toch is een inhoudelijk debat nodig. Ethisch beschouwd was de huidige genderwet reeds problematisch, onder andere omdat zij reeds uitgaat van de gedachte dat geslacht niet biologisch bepaald is en dat geslachtsverandering op psychologische gronden voor de wet mogelijk moet zijn.

Burger ziet wat politiek negeert
Eind volgende maand wil de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Transgenderwet behandelen. NPV-directeur Diederik van Dijk is van mening dat de politiek op basis van het onderzoek „een pas op de plaats” moet maken met het wetsvoorstel. Hij spreekt van „een kloof” tussen politiek en burgers. De gewone burger ziet feiten als een koe, waarvan Den Haag doet alsof ze niet bestaan.

Het onderzoek van DirectResearch laat zien dat Nederlanders helemaal niet willen dat minderjarige kinderen zonder deskundigenverklaring van een arts of psycholoog voor de wet van geslacht mogen veranderen of in het verlengde daarvan allerlei radicale medische ingrepen kunnen ondergaan waar ze later spijt van kunnen krijgen.

Bovendien zijn er diepgaande juridische vragen bij de voorgestelde wetgeving. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt zich dit wetsvoorstel tot de rechten en plichten van de ouderlijke macht? De regering lijkt daar overheen te walsen.

Eerlijk debat nodig
„We moeten eerst het maatschappelijk debat ruimte geven”, zegt Van Dijk. Daarin heeft hij gelijk. Een regering die kinderen ingrijpende besluiten laat maken die ze in de verste verte niet kunnen overzien, is geen zorgzame overheid.

Den Haag lijkt geen behoefte te hebben aan dat maatschappelijke debat. Politieke ideologen laten zich zelden hinderen door de mening van de Nederlandse bevolking. Als referendums niet zeggen wat de politiek wil, worden ze afgeschaft. Dat is reeds gebleken. In plaats van te luisteren, gebruikt de regering belastinggeld, de media en het onderwijs om de bevolking op te voeden volgens het ‘correcte’ standpunt. De mening van de bevolking lijkt slechts welkom als die uitkomt.

Maatschappelijk debat is dus wenselijk, maar daarbij moeten wel de feiten op tafel komen.

Echter, als een maatschappelijke discussie plaatsvindt in een politiek correct klimaat, leidt dit zelden tot een productieve gedachtewisseling. Als de politieke leiders, de luidruchtige activisten, en bijna alle onderwijsinstellingen er professioneel belang bij hebben om slechts één mening te verkondigen en feiten te negeren, terwijl de media braaf hetzelfde doen en andersdenkenden al blij mogen zijn als niet voor de rechter gedaagd worden, dan is het de vraag in hoeverre het maatschappelijk debat eerlijk en vrij zal zijn.

Bovendien, in de politiek betekent uitstel van ideologisch gemotiveerde wetgeving zelden afstel. We hebben het gezien met abortus, euthanasie, het homohuwelijk en weigerambtenaren. Gelovige christenen en moslims voelen zich door deze ontwikkelingen systematisch buitengesloten van de samenleving, alsof zij en hun meningen over onderwerpen als geslachtsverandering niet zouden mogen bestaan. Alleen daarom al is het belangrijk dat het debat waar Van Dijk om vraagt, wel plaatsvindt.

Ondertussen staat de conclusie van de NPV als een paal boven water: „Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat iedereen die dat wil, zijn geslacht kan wijzigen, zonder enige controle. Politici moeten oog hebben voor de reële bedenkingen van burgers.”


Gepubliceerd: 04-02-2022

Ook interessant

Burgers kritischer op nieuwe transgenderwet

Nederlandse burgers zijn dit jaar beduidend kritischer geworden over de nieuwe transgenderwet. Dit blijkt uit een onderzoek, gedaan in opdracht van NPV

Transgenders

Laten we de herziening van de Transgenderwet blijven bevragen, hoe lastig dit onderwerp ook ligt. Dit schreef Bart-Jan Spruyt, eind mei in

Transgenderwet in twijfel

De wijziging op de Transgenderwet die deze week behandeld werd in de Tweede Kamer had een hamerstuk moeten worden. Het liep anders.